Traduzioni in italiano:

  • organizzazione dell'unità africana   
  • oua   

Frasi simili nel dizionario thai italiano. (74)

กรดแอสเพอจิลลิคacido aspergillico
กลุ่มประเทศในแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศสafrica di lingua francese; africa francofona
กลุ่มประเทศในแอฟริกาที่พูดภาษาอังกฤษafrica anglofona
กลุ่มประเทศแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศสafrica di lingua francese; africa francofona
กลุ่มประเทศแอฟริกาที่พูดภาษาอังกฤษafrica di lingua inglese
การรวมระหว่างแอพลิเคชันintegrazione application-to-application
การรวมแอพลิเคชันขององค์กรintegrazione di applicazioni aziendali
ควายแอฟริกาbufali africani; bufali del capo
จักรวรรดิแอฟริกากลางimpero centroafricano
จาวาแอปเพล็ตapplet Java
ช้างแอฟริกาelefante africano; Loxodonta africana
เซลล์แอลิวโรนcellule aleuroniche
ดาวเรืองแอฟริกันtagete o puzzola
ทวีปแอฟริกาafrica; Africa
ทุ่งหญ้าตอนใต้ของทวีปแอฟริกาveld
ธงชาติแอฟริกาใต้Bandiera del Sudafrica
ประเทศแอฟริกาใต้sudafrica; Sudafrica
ประเทศแอฟริกาที่พูดภาษาโปรตุกีสafrica di lingua portoghese
แฟ้มแอสเซมบลีfile di assembly
ภูมิอากาศแอนตาร์กติกclima antartico
เมตาดาต้าของแอสเซมบลีmetadati dell'assembly
สคริปต์โปรแกรมแบบแอคทีฟscripting
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้repubblica del sud africa; sud africa
แหล่งน้ําภายในแอฟริกาacque interne africane
องค์การorganizzazioni; organizzazione
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลWWF
องค์การกาแฟระหว่างประเทศorganizzazione internazionale del caffè
องค์การการค้าและสถิติของเนเธอร์แลนด์Centraal Bureau voor de Statistiek
องค์การการค้าโลกorganizzazione mondiale del commercio; Organizzazione Mondiale del Commercio
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศOrganizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติorganizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura
องค์การเกษตรกรorganizzazioni degli agricoltori
องค์การคอมมิวนิสต์สากลComintern
องค์การค้าโลกorganizzazione mondiale del commercio; omc
องค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศinterpol
องค์การทางเศรษฐกิจสังคมorganizzazione socioeconomica
องค์การทางอุตสาหกรรมเกษตรassociazioni agroindustriali
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติfondo delle nazioni unite per l'infanzia
องค์การนานารัฐอเมริกันosa; organizzazione degli stati americani
องค์การพลังงานระหว่างประเทศagenzia internazionale dell'energia
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมสหประชาชาติorganizzazione delle nazioni unite per lo sviluppo industriale
องค์การพัฒนาเอกชนorganizzazione non governativa
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาocse; Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico; organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
องค์การร่วมระหว่างแอฟริกันและมอริเชียนorganizzazione comune africano-mauriziana
องค์การระหว่างประเทศorganizzazioni internazionali; organizzazione internazionale
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานISO; International Organization for Standardization
องค์การแรงงานระหว่างประเทศorganizzazione internazionale del lavoro
องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้SEATO
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือOrganizzazione del Trattato Nord Atlantico
องค์การสาธารณประโยชน์organizzazione non governativa; Organizzazione non governativa
องค์การสิ่งแวดล้อมโลกProgramma delle Nazioni Unite per l’Ambiente
องค์การอนามัยโลกOrganizzazione Mondiale della Sanità; Organizzazione mondiale della sanità; oms; OMS; organizzazione mondiale della sanità
องค์การอเมริกากลางorganizzazione degli stati centroamericani
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติOrganizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติorganizzazione per l'agricoltura e l'alimentazione
องค์การอาหารและยาFood and Drug Administration
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกomm; organizzazione metereologica mondiale
อันดับดินแอนดิซอลส์andisol
อาฟริกาAfrica
อีไอเอ (เอนไซม์อิมมูโนแอสเสย์)eia (saggio immunoenzimatico)
แองเกิลส์angli
แองจิโอเทนซินangiotensina
แอดิเลดadelaide
แอตทริบิวต์attributo
แอตทริบิวต์ TestMethodattributo TestMethod
แอตแลนติกตอนกลางatlantico centrale
แอตแลนติกตะวันออกatlantico orientale
แอนิเมชันanimazione
แอปเปิ้ลmela; mele
แอปเปิ้ลมินต์menta gentile
แอฟริกาafrikaans; Africa
แอฟริกาตอนใต้africa meridionale
แอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายสะฮาร่าafrica sub-sahariana
แอฟริกาตะวันตกafrica occidentale; Africa occidentale

Frasi di esempio con "องค์การเอกภาพแอฟริกา", memoria di traduzione

add example
ผลคะแนน ‧.. ต่อ แอฟริกาใต้ANNUNClATORE:-- ‧, Sudafrica
แอฟริกาใต้ ได้ทรัย.. โดย เชสเตอร์ วิลเลี่ยมส์Meta del Sudafrica realizzata da Chester Williams
ขณะนี้ & dolphin; ยังอยู่ในสถานะเบต้า แต่ก็ได้จัดเตรียมความสามารถส่วนใหญ่ที่จําเป็น ในการทํางานประจําวันไว้แล้ว โปรดรายงานปัญหา หรือการขอเพิ่มความสามารถกับผู้เขียนdolphin; ผ่านทางกล่องรายงานข้อผิดพลาดได้ โดยสามารถเข้าได้จาก เมนู ช่วยเหลือ รายงานข้อผิดพลาด... ของแอพพลิเคชั่นSegnala qualsiasi problema o richiedi nuove funzionalità all' autore di & dolphin; attraverso la finestra di segnalazione bug. Questa è accessibile dal menu Aiuto Segnala bug... dell' applicazione
แถบเมนูของแอพพลเคชันปัจจุบัน (รูปแบบ Mac OSBarra dei menu dell' applicazione corrente (stile Mac OS
มันคือเพลง.. " โคซี่ ซิกิเลล แอฟริกา "Beh, era " Dio benedica l' Africa "
ภูมิภาคที่ประกอบด้วย Sahel และบริเวใกล้เคียงในแอฟริกากลางตอนเหนือRegione includente il Sahel e aree vicine dell'Africa Centro-Settentrionale
องค์การสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติFondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติOrganizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale
เราได้รับแรงใจจากชาวแอฟริกาใต้.. ทั้ง ‧ ล้านคนต่างหากครับ!Oggi erano con noi non solo ‧. ‧ sudafricani...... ma ‧ milioni di sudafricani
สงครามกลางเมืองในแอฟริกาใต้.. กําลังจะปะทุขึ้นมาแล้วIl Sudafrica sembra trovarsi sull' orlo di una guerra civile
ดูตัวอย่าง แอนโกล่า.. โมแซมบิค.. แล้วก็ซิมบับเวย์ ไว้นะPrendi l' Angola, il Mozambico, lo Zimbabwe!
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกOrganizzazione meteorologica mondiale
กลุ่มประเทศในแอฟริการแคริบเบียน และแปซิฟิกStati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
Comment=แอพเพล็ตดูเวลาทั่วโลกของ KDENameUn' applet KDE per le fasi lunariComment
แต่คุณคงทําไม่ได้.. หากไม่ได้รับแรงหนุนเชียร์จาก...ชาวแอฟริกาใต้ ‧, ‧ คนในวันนี้Ma non ce l' avreste fatta senza l' incredibile calore...... di questi ‧. ‧ sudafricani
องค์การพัฒนาการวิจัยระหว่างชาติCentro di Ricerche per lo Sviluppo Internazionale
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติOrganizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'Alimentazione
องค์การการค้าโลก มีพัฒนาการมาจาก GATT จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศA partire dal ‧; prima di tale anno usare
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอริกาใต้.. คุณเนลสัน แมนเดล่า!Signori e signore, diamo il benvenuto...... al presidente della Repubblica del Sudafrica, Nelson Mandela
โปรดให้การต้อนรับ.. ทีมแอฟริกาใต้ สปริงบอกซ์!Dal Sudafrica ecco a voi gli Springboks!
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาOrganizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้Comunità per lo Sviluppo dell'Africa Australe
ศูนย์ปศุสัตว์ระหว่างประเทศแห่งแอฟริกาCentro Internazionale per l'Allevamento del Bestiame in Africa
Questa è la pagina 1. Trovato 28 frasi corrispondenza a frase องค์การเอกภาพแอฟริกา.Trovato in 0,283 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.