Traduzioni in italiano:

  • fratturare   
     
    a(-și) produce o fractură

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

fracturăfrattura

Frasi di esempio con "fractura", memoria di traduzione

add example
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) trebuie să asigure că programul educaţional implementat pentru indicaţia autorizată de tratament al osteoporozei post-menopauză este extins către toţi medicii care sunt potenţial prescriptori conform noii indicaţii: tratamentul osteoporozei la femei aflate în post-menopauză şi la bărbaţi cu risc crescut de fracturi, inclusiv cazurile cu fractură recentă de şold determinată de un traumatism minorIl titolare dell autorizzazione all immissione in commercio deve garantire che il programma educazionale realizzato per l indicazione autorizzata riguardante il trattamento dell osteoporosi postmenopausale sia esteso ai potenziali prescrittori per la nuova indicazione: trattamento dell osteoporosi nelle donne in postmenopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura, compresi quelli con una recente frattura dell anca da trauma lieve
Femeile care au fost evaluate pentru a se stabili incidenţa fracturilor vertebrale nu au primit un tratament concomitent pentru osteoporoză, ce a fost permis pentru femeile care au participat la evaluările fracturilor de şold şi ale tuturor fracturilor cliniceLe donne valutate per l incidenza di fratture vertebrali non hanno ricevuto terapia concomitante per l osteoporosi, che era invece concessa alle donne valutate per le fratture all anca e tutte le fratture cliniche
A existat o scădere cu ‧ % (alendronat ‧, ‧ % faţă de placebo ‧, ‧ %) a proporţiei pacientelor tratate cu alendronat care au suferit una sau mai multe fracturi vertebrale faţă de cele tratate cu placeboC è stata una riduzione del ‧ % (alendronato ‧ % vs placebo ‧ %) nella proporzione di pazienti trattati con alendronato con una o più fratture vertebrali rispetto a quelli trattati con il placebo
Producerea de fracturi instabile, toracotomia fără utilizarea analgezicelor adecvate sau traume care induc insuficiența mai multor organeProduzione di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di idonei analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple
Da, asta ar explica... fractura ciudată de la braţul dreptSi ', questo spiegherebbe la strana frattura al braccio destro
Şi el va putea închide fractura care a cauzat alunecarea de timpE puo ' chiudere la frattura che l' ha causata
Bondronat comprimate este indicat pentru prevenţia evenimentelor osoase (fracturi patologice, complicaţii osoase care necesită radioterapie sau operaţii) la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoaseLe compresse di Bondronat sono indicate per la prevenzione degli eventi scheletrici (fratture patologiche, complicanze ossee che richiedono l uso della radioterapia o della chirurgia) in pazienti affette da tumore della mammella e metastasi ossee
Riscul de fracturi creşte cu numărul de factori de riscIl rischio di fratture aumenta con l' aumentare del numero dei fattori di rischio
În plus, a fost observată o reducere semnificativ statistic a incidenţei fracturilor de şold (‧, ‧ % faţă de ‧, ‧ %, o reducere cu ‧ %È stata inoltre rilevata una riduzione statisticamente significativa nell incidenza di fratture dell anca (‧ % vs ‧ %, una riduzione del ‧ %
Cu toate acestea, osteoporoza creşte riscul producerii fracturilor osoase (ruperea oaselor), în special la nivelul coloanei vertebrale, şoldului şi încheieturii mâiniiComunque, l' osteoporosi predispone ad avere fratture (rotture delle ossa) specialmente a livello della colonna vertebrale, delle anche e dei polsi
Incidenţa cazurilor de întârziere a vindecării fracturii de şold a fost comparabilă între grupul de tratament cu Aclasta (‧ [ ‧, ‧ % ]) şi grupul placebo (‧ [ ‧, ‧ % ]L incidenza di un ritardo della guarigione delle fratture dell anca è stato confrontabile tra Aclasta (‧ [ ‧ % ]) e placebo (‧ [ ‧ % ]
Eficacitatea OSSEOR de a reduce riscul de noi fracturi vertebrale a fost confirmată în studiul TROPOS, inclusiv la pacientele cu osteoporoză fără fracturi prevalente la includereL' efficacia di OSSEOR nel ridurre il rischio di nuove fratture vertebrali è stata confermata dallo studio TROPOS, anche per le pazienti osteoporotiche senza fratture da fragilità, al momento dell' inclusione
În studiile de fază ‧ care au demonstrat eficacitatea anti-fracturi a PROTELOS, media DMO a crescut comparativ cu valoarea iniţială cu aproximativ ‧ % pe an la nivelul coloanei vertebrale lombare şi cu ‧ % pe an la nivelul colului femural, atingând ‧ – ‧ %, respectiv ‧ – ‧ % după ‧ ani de tratament, în funcţie de studiuNegli studi di fase III, che hanno dimostrato l' efficacia del trattamento con PROTELOS nel ridurre le fratture, PROTELOS ha aumentato la BMD media rispetto all' inclusione approssimativamente del ‧ % ogni anno a livello delle vertebre lombari e del ‧ % ogni anno a livello del collo del femore, la quale raggiunge, a seconda dello studio, rispettivamente dal ‧ al ‧ % e dal ‧ al ‧ % dopo ‧ anni
Tibie fracturată la ‧ cm sub genunchiTibia fratturata a circa ‧ cm sotto la rotula
Localizez fracturi de sol chiar la suprafaţăSto individuando fratture del terreno sotto la superficie
Osigraft este utilizat în tratamentul fracturilor de tibie, neconsolidate (fracturi la care vindecarea nu a reuşit) cu o vechime de cel puţin ‧ luni, produse prin traumatism (rănire), la pacienţi cu schelet matur, în cazurile de eşec al tratamentului anterior cu autogrefă (fragment de os transplantat din propriul şold) sau în cele în care utilizarea autogrefelor nu este posibilăOsigraft trova impiego neltrattamento di fratture secondarie a trauma (conseguenti ad un trauma) che non si siano consolidate a distanza di almeno ‧ mesi, in pazienti dallo scheletro formato, nei casi in cui il trattamento con innesto di osso autologo (trapianto di osso dall anca del paziente stesso) non abbia funzionato oppure in cui l innesto di osso autologo non sia possibile
Acest regim terapeutic a redus incidenţa noilor fracturi vertebrale evidenţiate radiografic cu ‧ % (p=‧, ‧) pe durata celor trei ani ai studiuluiQuesto regime ha ridotto l incidenza di nuove fratture vertebrali apprezzabili radiologicamente del ‧ % (p=‧) nei tre anni di durata dello studio.Una
Aceste leziuni au fost asociate cu striuri cutanate (vergeturi) şi leziuni osoase precum fracturi sau deformări osoase, şi cu laxitatea articulaţiilorQueste lesioni erano associate a strie cutanee e a lesioni ossee, quali fratture o deformità delle ossa, e a lassità delle articolazioni
În general, doar rezultatele celui de-al doilea studiu nu au fost suficiente pentru a demonstra beneficiul OSSEOR în prevenirea fracturilor perifericeNel complesso, i risultati del secondo studio da soli non erano sufficienti per dimostrare i benefici di OSSEOR nella prevenzione delle fratture periferiche
Acest lucru a demonstrat că este redus riscul de fracturareCiò dimostra quindi una riduzione del rischio di frattura
Luând în considerare rezultatele ambelor studii, un număr mai mic de femei din grupul celor care au primit OSSEOR au prezentat fracturi periferice datorate osteoporozei la orice nivel (inclusiv la nivelul şoldului), decât cel din grupul celor care au primit placebo (‧ din ‧ pentru OSSEOR faţă de ‧ din ‧ pentru placeboEsaminando complessivamente i risultati di entrambi gli studi, un numero minore di donne del gruppo trattato con OSSEOR ha sviluppato fratture osteoporotiche periferiche in varie parti del corpo (compresa l anca) rispetto al gruppo trattato con il placebo (‧ su ‧ del gruppo OSSEOR rispetto a ‧ su ‧ del gruppo placebo
Producerea de fracturi instabile, toracotomia fără utilizarea analgezicelor adecvate, sau traume care induc insuficienţa mai multor organeProduzione di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di idonei analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple
Aceasta poate determina o pierdere a calciului din oase, care poate duce la dureri osoase şi fracturi, probleme la nivelul vaselor de sânge sau ale vaselor inimii, pietre la rinichi, boală psihică şi comăCiò può causare la perdita di calcio dall osso, e può causare dolore osseo e fratture, problemi del sangue e della vascolatura cardiaca, calcoli renali, disturbi mentali e coma
Preotact este folosit pentru tratamentul osteoporozei la femeile în postmenopauză cu risc crescut de fracturiPreotact è usato per trattare la osteoporosi in donne dopo la menopausa con alto rischio di fratture
Questa è la pagina 1. Trovato 561 frasi corrispondenza a frase fractura.Trovato in 0,765 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.