Traduzioni in italiano:

  • fratturare   
     
    a(-și) produce o fractură

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

fractură
frattura

Frasi di esempio con "fractura", memoria di traduzione

add example
ro La femeile fără fracturi prevalente iniţial, incidenţa fracturilor vertebrale radiologice noi a fost semnificativ redusă de la ‧, ‧ % pentru placebo la ‧, ‧ % pentru FABLYN (reducerea riscului relativ = ‧ %, p
it Nelle donne senza alcuna frattura prevalente al basale, l incidenza di nuove fratture vertebrali osservate alla radiografia si è ridotta in modo significativo dal ‧ % per il placebo al ‧ % per FABLYN (riduzione di rischio relativo = ‧ %, p
ro Studiile au demonstrat efectul său în reducerea riscului de fracturi vertebrale (ale coloanei vertebrale), însă nu a fost stabilit efectul său în reducerea riscului de fracturi de col femural (partea superioară a şoldului
it Sebbene l efficacia del farmaco nella riduzione del rischio di frattura (della colonna) vertebrale sia stata dimostrata da alcuni studi, rimane da stabilire la sua efficacia per quanto riguarda il rischio di frattura del collo del femore
ro Pe baza rezultatelor studiului BM ‧, este de aşteptat ca administrarea Bondenza ‧ mg injecţie intravenoasă administrată la fiecare ‧ luni să fie cel puţin la fel de eficace în prevenirea fracturilor ca şi administrarea de acid ibandronic ‧, ‧ mg zinic pe cale orală
it Sulla base dei risultati dello studio BM ‧, si prevede che l iniezione endovenosa da ‧ mg di Bondenza ogni ‧ mesi sia efficace almeno quanto il regime orale da ‧ mg di acido ibandronico al giorno nella prevenzione delle fratture
ro Tibie fracturată la ‧ cm sub genunchi
it Tibia fratturata a circa ‧ cm sotto la rotula
ro Conform acestui set de date, creşterea riscului observată pentru femeile tratate cu pioglitazonă este de ‧, ‧ fracturi la ‧ pacient-ani de utilizare
it Pertanto l aumento del rischio di fratture per le donne in questo set di dati relativamente a pioglitazone risulta essere di ‧ fratture per ‧ pazienti-anno
ro În acest studiu, în analiza subgrupului de femei cu osteoporoză (‧ % din populaţia generală care corespunde definiţiei de mai sus a osteoporozei) a fost observată o diferenţă semnificativă a incidenţei fracturilor de şold (alendronat ‧, ‧ % faţă de placebo ‧, ‧ %, o reducere cu ‧ %) şi a incidenţei de > ‧ fractură vertebrală (‧, ‧ % faţă de ‧, ‧ %, o reducere cu ‧ %
it In questo studio è stata osservata una differenza significativa nell analisi del sottogruppo di donne osteoporotiche (‧ % della popolazione globale dello studio, con osteoporosi secondo la definizione di cui sopra) nell incidenza di fratture dell anca (alendronato ‧ % vs placebo ‧ %, una riduzione del ‧ %) e nell incidenza di ‧ frattura vertebrale (‧ % vs ‧ %, una riduzione del ‧ %
ro Dacă există vreo tumoră în vecinătatea fracturii neconsolidate
it In presenza di tumori in prossimità del luogo di mancata consolidazione
ro Nu a existat o creştere a frecvenţei fracturilor la bărbaţii trataţi cu pioglitazonă (‧, ‧ %), faţă de comparator (‧, ‧ %
it Non è stato osservato alcun aumento dell incidenza di fratture negli uomini trattati con pioglitazone (‧ %) rispetto al gruppo di confronto (‧ %
ro La pacienţii care au suferit recent o fractură de şold determinată de un traumatism minor, se recomandă să se administreze perfuzia cu Aclasta la două sau mai multe săptămâni după remedierea fracturii de şold (vezi pct
it Nei pazienti con una recente frattura dell anca da trauma lieve, si raccomanda la somministrazione per infusione di Aclasta dopo due o più settimane dalla guarigione della frattura dell anca (vedere paragrafo
ro Osteoporoza este mai frecventã la femei dupã menopauzã, când nivelul estrogenului, hormonul feminin, scade: estrogenul încetineote procesul de distrugere a þesutului osos oi scade probabilitatea fracturilor osoase
it L osteoporosi è più comune nelle donne dopo la menopausa, quando diminuiscono i livelli dell' ormone femminile estrogeno: l estrogeno rallenta la degradazione delle ossa e le rende meno inclini alla frattura
ro Şi dacă fractura s- a datorat violenţelor repetate?
it E se il polso fratturato fosse il risultato di violenze ripetute?
ro Totuşi, nu s-a demonstrat un efect semnificativ asupra frecvenţei fracturilor
it Comunque, non è stato dimostrato alcun effetto significativo sulle frequenze della frattura
ro Tatuaje, amprente dentare, fracturi vindecate... toate şi fiecare în parte ne pot ajuta la identificarea lor
it Tatuaggi, interventi odontoiatrici, fratture guarite, tutto quello che possa aiutare a identificarli
ro Incidenţa noilor fracturi vertebrale evidenţiate morfometric
it Incidenza di nuove fratture vertebrali morfometriche Riduzione del rischio relativo di fratture vertebrali cliniche
ro Deformarea permanentă, inclusiv ruptura parțială sau fracturarea sistemului de blocare, nu constituie neconformitate dacă forța prevăzută este susținută pe durata de timp specificată
it Una deformazione permanente, compresa una rottura parziale o totale del sistema di ritenuta non costituisce un difetto, se la forza prescritta è mantenuta per la durata prevista
ro intervenţie chirurgicală osoasă pentru tratamentul fracturilor
it chirurgia ossea per il trattamento di fratture
ro Fracturile s-au observat la ‧, ‧ % dintre femeile cărora li s-a administrat pioglitazonă faţă de ‧, ‧ % dintre femeile tratate cu un comparator
it Sono state osservate fratture nel ‧ % delle donne trattate con pioglitazone rispetto all ‧ % di donne trattate con farmaco di confronto
ro Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv fracturi‧ mialgie *
it Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo fratture ossee‧ mialgia*
ro Deşi, de obicei sunt dureroase, fracturile oaselor coloanei vertebrale pot să treacă neobservate până când determină scădere în înălţime
it Anche se usualmente le fratture sono dolorose, le fratture delle ossa della colonna vertebrale possono non essere avvertite fino a quando non risultino in una diminuzione della statura
ro Nu a existat o creştere a frecvenţei fracturilor la bărbaţii trataţi cu pioglitazonă (‧, ‧ %), faţă de comparator (‧, ‧ %
it Non è stato osservato alcun aumento dell incidenza di fratture negli uomini trattati con pioglitazone (‧ %) rispetto a quelli trattati con farmaco di confronto (‧ %
ro Incidenţa fracturilor vertebrale evidenţiate clinic Valoarea medie a variaţiei DMO raportată la valoarea iniţială a acesteia la nivelul coloanei vertebrale lombare, în cel de al treilea an
it BMD variazione media a ‧ anni rispetto al valore iniziale-colonna lombare
ro S-a demonstrat reducerea semnificativă a incidenţei fracturilor vertebrale, dar nu şi a celor de şold
it EVISTA riduce significativamente il rischio di fratture vertebrali da osteoporosi, ma non quelle femorali
ro PROTELOS este folosit pentru tratarea osteoporozei (o boală în care oasele devin fragile) la femeile aflate în perioada de postmenopauză pentru a reduce riscul fracturilor vertebrale (coloanei vertebrale) şi de şold
it PROTELOS è indicato per il trattamento dell osteoporosi (una malattia che rende fragili le ossa) in donne in post-menopausa per ridurre il rischio di fratture vertebrali e dell anca
Questa è la pagina 1. Trovato 561 frasi corrispondenza a frase fractura.Trovato in 0,595 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.