Traduzioni in italiano:

  • fratturare   
     
    a(-și) produce o fractură

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (2)

fracturare
frattura
fractură
frattura

Frasi di esempio con "fractura", memoria di traduzione

add example
ro Un număr semnificativ scăzut de femei tratate cu FABLYN au suferit fracturi vertebrale moderate sau severe (determinate cu scala Genant), comparativ cu femeile cărora li s-a administrat placebo (‧, ‧ % din femeile cărora li s-a administrat placebo, comparativ cu ‧, ‧ % din femeile tratate cu FABLYN; p
it Un numero significativamente inferiore di donne trattate con FABLYN ha riportato fratture vertebrali moderate o gravi (come determinato dalla scala di Genant) rispetto alle donne trattate con placebo (‧ % per le donne trattate con placebo rispetto al ‧ % delle donne trattate con FABLYN; p
ro Nu s-a demonstrat o reducere a riscului de fracturi de şold
it Non è stata dimostrata riduzione del rischio delle fratture del femore
ro Nu a existat o creştere a frecvenţei fracturilor la bărbaţii trataţi cu pioglitazonă (‧, ‧ %), faţă de comparator (‧, ‧ %
it Non è stato osservato alcun aumento dell incidenza di fratture negli uomini trattati con pioglitazone (‧ %) rispetto a quelli trattati con farmaco di confronto (‧ %
ro El reduce riscul de fracturi ale coloanei vertebrale şi bazinului
it L alendronato riduce il rischio di fratture vertebrali e dell anca
ro Într-un studiu pe termen lung, randomizat (‧ ani), cu monoterapie la pacienţi recent diagnosticaţi cu diabet zaharat de tip ‧, s-a observat o incidenţă crescută a fracturilor după primul an de tratament la pacienţii de sex feminin cărora li se administrează rosiglitazonă (‧, ‧ %; ‧, ‧ pacienţi per ‧ pacienţi ani) comparativ cu metformină (‧, ‧ %; ‧, ‧ pacienţi per ‧ pacienţi ani) sau gliburidă/glibenclamidă (‧, ‧ %; ‧, ‧ pacienţi per ‧ pacienţi ani
it In uno studio randomizzato a lungo termine in monoterapia (da ‧ a ‧ anni) su pazienti con diagnosi recente di diabete mellito tipo ‧, è stata notata un aumentata incidenza di fratture ossee dopo il primo anno di trattamento in donne che assumevano rosiglitazone (‧ %, ‧ pazienti su ‧ anni paziente) vs metformina (‧ %, ‧ pazienti su ‧ anni paziente) o gliburide/glibenclamide (‧ %, ‧ pazienti su ‧ anni paziente
ro Cu toate că la început poate să nu aibă simptome, osteoporoza vă predispune la fracturi ale oaselor, în special ale coloanei vertebrale, şoldurilor şi ale încheieturilor mâinii şi poate să producă dureri de spate, scădere în înălţime şi încovoierea spatelui
it Sebbene nelle fasi iniziali la malattia possa non essere accompagnata da sintomi, l osteoporosi predispone alle fratture, specie a carico della colonna vertebrale, dei femori e dei polsi e può essere causa di mal di schiena, riduzione dell altezza e schiena ricurva
ro SOTI a inclus ‧ femei aflate în postmenopauză, cu osteoporoză confirmată (valori reduse ale DMO lombare şi antecedente de fracturi vertebrale) şi cu o vârstă medie de ‧ ani
it Lo studio SOTI ha coinvolto ‧ donne in postmenopausa con osteoporosi documentata (bassa BMD lombare e prevalenti fratture vertebrali) e di età media di ‧ anni
ro Fracturi vertebrale noi în decurs de ‧ ani
it Nuova frattura vertebrale nel corso dei ‧ anni
ro Încetarea fumatului Fumatul pare să crească viteza cu care pierdeţi masă osoasă şi, ca urmare, poate să vă crească riscul de fracturi
it Smettere di fumare Il fumo sembra aumentare la velocità con cui viene perduto tessuto osseo e, perciò, può aumentare il rischio di fratture
ro Scăderea disponibilităţii estrogenilor care apare la menopauză duce la creşteri marcate ale resorbţiei osoase, pierderi osoase şi risc de fracturi
it La ridotta disponibilità estrogenica che si verifica alla menopausa porta ad un marcato aumento del riassorbimento osseo, alla perdita ossea ed al rischio di frattura
ro În plus, a fost observată o reducere semnificativ statistic a incidenţei fracturilor de şold (‧, ‧ % faţă de ‧, ‧ %, o reducere cu ‧ %
it È stata inoltre rilevata una riduzione statisticamente significativa nell incidenza di fratture dell anca (‧ % vs ‧ %, una riduzione del ‧ %
ro Principala măsură a eficacităţii a fost numărul de fracturi vertebrale noi înregistrate la sfârşitul studiului, deşi au fost studiate şi fracturile nevertebrale
it L indice principale di efficacia si è basato sul numero di nuove fratture vertebrali alla fine dello studio, sebbene questo abbia tenuto conto anche delle fratture non-vertebrali
ro Riscul de fracturi creşte cu numărul de factori de risc
it Il rischio di fratture aumenta con l' aumentare del numero dei fattori di rischio
ro Femeile care au fost evaluate pentru a se stabili incidenţa fracturilor vertebrale nu au primit un tratament concomitent pentru osteoporoză, ce a fost permis pentru femeile care au participat la evaluările fracturilor de şold şi ale tuturor fracturilor clinice
it Le donne valutate per l incidenza di fratture vertebrali non hanno ricevuto terapia concomitante per l osteoporosi, che era invece concessa alle donne valutate per le fratture all anca e tutte le fratture cliniche
ro Osigraft este utilizat în tratamentul fracturilor de tibie, neconsolidate (fracturi la care vindecarea nu a reuşit) cu o vechime de cel puţin ‧ luni, produse prin traumatism (rănire), la pacienţi cu schelet matur, în cazurile de eşec al tratamentului anterior cu autogrefă (fragment de os transplantat din propriul şold) sau în cele în care utilizarea autogrefelor nu este posibilă
it Osigraft trova impiego neltrattamento di fratture secondarie a trauma (conseguenti ad un trauma) che non si siano consolidate a distanza di almeno ‧ mesi, in pazienti dallo scheletro formato, nei casi in cui il trattamento con innesto di osso autologo (trapianto di osso dall anca del paziente stesso) non abbia funzionato oppure in cui l innesto di osso autologo non sia possibile
ro Efectul puternic asupra incidenţei fracturilor vertebrale a fost evidenţiat în plus prin reducerea semnificativă statistic a scăderii în înălţime comparativ cu placebo (p
it Il forte effetto sulle fratture vertebrali si è anche riflesso in una riduzione statisticamente significativa della perdita di statura rispetto al placebo (p
ro La pacientele cu vârsta peste ‧ ani la includere, o analiză combinată a studiilor SOTI şi TROPOS a arătat că OSSEOR a redus riscul relativ de apariţie a noilor fracturi vertebrale cu ‧ % după ‧ ani (incidenţă de ‧, ‧ % cu ranelat de stronţiu comparativ cu ‧, ‧ % cu placebo
it Un analisi congiunta degli studi SOTI e TROPOS ha dimostrato che, nelle pazienti di età superiore agli ‧ anni al momento dell inclusione, OSSEOR ha ridotto del ‧ % il rischio relativo di riportare nuove fratture vertebrali nei ‧ anni di trattamento (incidenza del ‧ % con il ranelato di stronzio vs ‧ % con il placebo
ro S-a observat o frecvenţă mai mare a fracturilor la femeile cărora li se administra pioglitazonă (‧, ‧ %) faţă de comparator (‧, ‧ %
it Un incidenza più elevata di fratture è stata osservata nelle donne trattate con pioglitazone (‧ %) rispetto a quelle trattate con farmaco di confronto (‧ %
ro Pe baza rezultatelor studiului BM ‧, este de aşteptat ca administrarea Bondenza ‧ mg o dată pe lună să fie cel puţin la fel de eficace în prevenirea fracturilor precum administrarea de acid ibandronic ‧, ‧ mg o dată pe zi
it Sulla base dei risultati dello studio BM ‧ si prevede che ‧ mg di Bondenza una volta al mese siano efficaci almeno quanto ‧ mg di acido ibandronico al giorno nella prevenzione delle fratture
ro Experienţa din studii clinice controlate este limitată la stabilizarea fracturii tibiale neconsolidate prin aplicarea concomitentă a tijelor intramedulare
it L esperienza tratta da studi clinici controllati è limitata alla stabilizzazione della frattura tibiale non rinsaldata mediante concomitante osteosintesi endomidollare
ro Oricum, osteoporoza vă favorizează fracturarea oaselor la căzături sau la efort fizic
it L osteoporosi, comunque, la rende più soggetta alle fratture in seguito a cadute o urti
ro Deformarea permanentă, inclusiv ruptura parțială sau fracturarea sistemului de blocare, nu constituie neconformitate dacă forța este susținută pe durata de timp specificată
it Una deformazione permanente, compresa una rottura parziale o totale del sistema di ritenuta non costituisce un difetto, se la forza prescritta è mantenuta per la durata prevista
ro Victima a avut mai multe fracturi ante- mortem ale sternului, precum şi câteva fracturi pe părţile laterale ale coastelor
it La vittima ha diverse fratture allo sterno, risalenti a prima della morte, e anche alle sezioni laterali delle costole
ro Anul trecut am căzut pe treptele de la verandă şi mi- am fracturat şoldul
it L' anno scorso sono caduto dai gradini della veranda e mi sono rotto l' anca
Questa è la pagina 1. Trovato 561 frasi corrispondenza a frase fractura.Trovato in 0,369 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.