Traduzioni in italiano:

  • fratturare   
     
    a(-și) produce o fractură

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

fractură
frattura

Frasi di esempio con "fractura", memoria di traduzione

add example
ro În acest grup, în peste ‧ ani de tratament, PROTELOS a redus riscul fracturii de şold cu ‧ % comparativ cu grupul placebo (tabelul
it In questo gruppo, nei ‧ anni di trattamento, PROTELOS ha ridotto il rischio di fratture dell' anca del ‧ % rispetto al placebo (tabella
ro A fost efectuată o analiză la subiecţii care s-au adresat medicului pentru a lua în considerare un medicament alternativ pentru tratamentul osteoporozei dacă se observă una din următoarele: a) pierdere DMO ≥‧ % la nivelul coloanei lombare sau pierdere DMO ≥‧ % la nivelul colului femural în luna a ‧-a; b) pierdere DMO a coloanei lombare (CL) ≥‧ % sau pierdere DMO ≥‧ % la nivelul colului femural în luna ‧; c) un număr ≥‧ de fracturi vertebrale radiologice întâlnite în studiu până în luna
it È stata condotta un analisi dei soggetti ai quali era stato chiesto di rivolgersi al medico per prendere in considerazione un trattamento con un farmaco alternativo per l osteoporosi qualora si fosse osservata una delle seguenti condizioni: a) perdita di BMD ‧ % a livello della spina lombare (LS) o perdita di BMD del collo femorale ‧ % al Mese ‧; b) perdita di BMD ‧ % alla spina lombare (LS) o perdita di BMD del collo femorale ‧ % al Mese ‧; c) fratture vertebrali osservate alla radiografia in corso di studio ‧ al Mese
ro Eficacitatea clinică Efectul asupra incidenţei fracturilor Studiul pivot a constat dintr-un studiu desfăşurat pe o perioadă de ‧ luni, dublu-orb, controlat prin placebo şi de fază ‧ (TOP), care a urmărit efectul Preotact asupra incidenţei fracturilor la femeile cu osteoporoză, aflate în postmenopauză
it Efficacia clinica Effetto sulla incidenza di fratture Lo studio registrativo era uno studio di fase ‧ a ‧ mesi doppio cieco, controllato verso placebo (TOP) sull effetto di Preotact sulla incidenza di fratture in donne con osteoporosi post-menopausale
ro FOSAVANCE nu numai că previne pierderea masei osoase ci chiar ajută la reconstrucţia masei osoase pe care aţi pierdut-o şi reduce riscul fracturilor osoase la nivelul coloanei vertebrale şi şoldului
it FOSAVANCE non solo previene la perdita di tessuto osseo ma aiuta a ricostruire l osso che può essere stato perduto e riduce il rischio di fratture vertebrali e dell anca
ro Majoritatea fracturilor la pacienţii de sex feminin cărora li s-a administrat rosiglitazonă au fost raportate la nivelul piciorului, mâinii şi braţului
it La maggior parte delle fratture in donne che hanno ricevuto rosiglitazone riguardava piede, mano e braccio
ro Două operaţii pentru Fracturi si arsuri
it Due operazioni chirurgiche per fratture multiple e ustioni
ro rabdomioliză, osteomalacie (manifestată ca durere osoasă şi care poate duce rareori la apariţia fracturilor), slăbiciune musculară, miopatie
it rabdomiolisi, osteomalacia (che si è manifestata come dolore osseo e raramente ha contribuito a fratture), debolezza muscolare, miopatia
ro FABLYN a scăzut semnificativ incidenţa fracturilor vertebrale radiologice noi (excluzând agravarea fracturilor anterioare) de la ‧, ‧ % pentru placebo la ‧, ‧ % pentru FABLYN (reducerea riscului relativ = ‧ %, p
it FABLYN ha ridotto in modo significativo l incidenza di nuove fratture vertebrali osservate alla radiografia (escluso il peggioramento di precedenti fratture) dal ‧ % per il placebo al ‧ % per FABLYN (riduzione di rischio relativo = ‧ %, p
ro O gaură mică, dar a provocat aceste fracturi radiale
it Un piccolo foro che ha causato queste fratture radiali
ro Incidenţa calculată a fracturilor a fost de ‧, ‧ fracturi la ‧ pacient-ani la femeile tratate cu pioglitazonă şi de ‧, ‧ fracturi la ‧ pacient-ani la femeile tratate cu un comparator
it L incidenza calcolata delle fratture è stata pari a ‧ fratture per ‧ pazienti-anno nelle donne trattate con pioglitazone e ad ‧ fratture per ‧ pazienti-anno nelle donne trattate con un farmaco di confronto
ro Într-o analiză retrospectivă (evaluată prin intermediul radiografiei cantitative) o nouă fractură (‧, ‧ %) a fost documentată printre pacienţii trataţi cu alendronat, în comparaţie cu ‧ fracturi noi (‧, ‧ %) pentru placebo (p
it In un analisi retrospettiva (valutata con radiografia quantitativa) è stata osservata una nuova frattura (‧ %) nei pazienti trattati con alendronato, rispetto a ‧ nuove fratture (‧ %) con placebo (p
ro Într-o analiză a posteriori a pacientelor din studiile SOTI şi TROPOS combinate [ paciente cu valori iniţiale ale DMO la nivelul coloanei vertebrale lombare şi/sau colului femural în intervalul osteopenic şi fără o fractură prevalentă, dar cu cel puţin un factor de risc suplimentar de fractură (N=‧) ], PROTELOS a redus riscul primei fracturi vertebrale cu ‧ % după ‧ ani (incidenţa fracturilor vertebrale a fost de ‧, ‧ % cu ranelat de stronţiu, comparativ cu ‧, ‧ % cu placebo
it In una analisi a-posteriori delle pazienti degli studi SOTI e TROPOS con una BMD delle vertebre lombari e/o del collo femorale nell' intervallo di osteopenia al momento dell inclusione e senza fratture prevalenti, ma con almeno un fattore di rischio addizionale di frattura (N=‧), PROTELOS ha ridotto il rischio di una prima frattura vertebrale del ‧ % nei ‧ anni (incidenza della frattura vertebrale ‧ % con il ranelato di stronzio vs ‧ % con il placebo
ro În acest studiu, în analiza subgrupului de femei cu osteoporoză (‧ % din populaţia generală care corespunde definiţiei de mai sus a osteoporozei) a fost observată o diferenţă semnificativă a incidenţei fracturilor de şold (alendronat ‧, ‧ % faţă de placebo ‧, ‧ %, o reducere cu ‧ %) şi a incidenţei de > ‧ fractură vertebrală (‧, ‧ % faţă de ‧, ‧ %, o reducere cu ‧ %
it In questo studio è stata osservata una differenza significativa nell analisi del sottogruppo di donne osteoporotiche (‧ % della popolazione globale dello studio, con osteoporosi secondo la definizione di cui sopra) nell incidenza di fratture dell anca (alendronato ‧ % vs placebo ‧ %, una riduzione del ‧ %) e nell incidenza di ‧ frattura vertebrale (‧ % vs ‧ %, una riduzione del ‧ %
ro Fără această enzimă, glucocerebrozida se acumulează în organism, de obicei la nivelul ficatului, splinei şi măduvei osoase, producând simptomele bolii: anemie (număr redus de celule roşii în sânge), oboseală, învineţirea uşoară şi o tendinţă de sângerare, splină şi ficat mărite, durere la nivelul oaselor şi fracturi
it Senza questo enzima il lipide glucocerebroside si accumula nell' organismo, soprattutto nel fegato, nella milza e nel midollo osseo, scatenando i sintomi della malattia: anemia (basso numero di globuli rossi), stanchezza, tendenza alle ecchimosi e alle emorragie, ingrossamento della milza e del fegato, dolore alle ossa e fratture
ro * Include fracturi vertebrale şi non-vertebrale ** Reprezintă toate manifestările osoase, numărul total, precum şi timpul până la fiecare manifestare osoasă din timpul studiului NA Neatins NApl Neaplicabil
it * Comprende fratture vertebrali e non vertebrali** Comprende tutti gli eventi scheletrici, il numero totale così come il tempo ad ogni evento durante lo studio NR Non raggiunto NA Non applicabile
ro Principala măsură a eficacităţii a fost numărul de fracturi vertebrale noi înregistrate la sfârşitul studiului, deşi au fost studiate şi fracturile nevertebrale
it L indice principale di efficacia si è basato sul numero di nuove fratture vertebrali alla fine dello studio, sebbene questo abbia tenuto conto anche delle fratture non-vertebrali
ro Următoarele reacţii adverse, enumerate în în cadrul clasificării pe aparate, sisteme şi organe de mai sus, pot apărea ca o consecinţă a tubulopatiei renale proximale: rabdomioliza, osteomalacia (manifestată ca durere osoasă şi care poate duce rareori la apariţia fracturilor), hipopotasemie, slăbiciune musculară, miopatie şi hipofosfatemie
it Le seguenti reazioni avverse, elencate attraverso la classificazione per organi e sistemi, possono verificarsi come conseguenza della tubulopatia renale prossimale: rabdomiolisi, osteomalacia (che si è manifestata come dolore osseo e raramente ha contribuito a fratture), ipokaliemia, debolezza muscolare, miopatia e ipofosfatemia
ro Nu a existat o creştere a frecvenţei fracturilor la bărbaţii trataţi cu pioglitazonă (‧, ‧ %), faţă de comparator (‧, ‧ %
it Non è stato osservato alcun aumento dell incidenza di fratture negli uomini trattati con pioglitazone (‧ %) rispetto a quelli trattati con farmaco di confronto (‧ %
ro În studiile clinice în care pioglitazona a fost comparată cu alte medicamente antidiabetice orale sau cu placebo (comprimat fără substanţă activă), s-a observat un număr mai mare de fracturi în rândul femeilor tratate cu pioglitazonă (dar nu şi în rândul bărbaţilor
it In studi clinici in cui pioglitazone è stato confrontato con altri farmaci antidiabetici orali o placebo (sostanza inattiva), è stato osservato un numero più alto di fratture ossee nelle donne che assumevano pioglitazone (ma non negli uomini
ro S-a demonstrat o reducere în frecvenţa fracturilor vertebrale, dar nu şi pentru cele nevertebrale "
it È stata dimostrata una riduzione dell incidenza delle fratture vertebrali, ma non di quelle non vertebrali
ro Această problemă nu a fost înlăturată prin oferirea de informaţii privind fracturile obţinute din studiile privind tratarea osteoporozei cu Aclasta
it Tale problema non è stato superato con la presentazione di dati sulle fratture provenienti da studi condotti su Aclasta per il trattamento dell osteoporosi
ro Efectele alendronatului asupra masei osoase şi incidenţei fracturilor la femei în post-menopauză au fost examinate în două studii de eficacitate iniţială cu design identic (n=‧) precum şi în studiul Fracture Intervention Trial (FIT: n
it Gli effetti dell alendronato sulla massa ossea e sull incidenza di fratture nelle donne in post-menopausa sono stati esaminati in due studi iniziali sull efficacia, di disegno identico (n=‧) e nel Fracture Intervention Trial (FIT: n
ro O fractura craniala, tot sangele asta
it Una frattura cranica, tutto questo sangue
Questa è la pagina 1. Trovato 561 frasi corrispondenza a frase fractura.Trovato in 0,797 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.