Traduzioni in italiano:

  • fratturare   
     
    a(-și) produce o fractură

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

fractură
frattura

Frasi di esempio con "fractura", memoria di traduzione

add example
ro Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) trebuie să asigure că programul educaţional implementat pentru indicaţia autorizată de tratament al osteoporozei post-menopauză este extins către toţi medicii care sunt potenţial prescriptori conform noii indicaţii: tratamentul osteoporozei la femei aflate în post-menopauză şi la bărbaţi cu risc crescut de fracturi, inclusiv cazurile cu fractură recentă de şold determinată de un traumatism minor
it Il titolare dell autorizzazione all immissione in commercio deve garantire che il programma educazionale realizzato per l indicazione autorizzata riguardante il trattamento dell osteoporosi postmenopausale sia esteso ai potenziali prescrittori per la nuova indicazione: trattamento dell osteoporosi nelle donne in postmenopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura, compresi quelli con una recente frattura dell anca da trauma lieve
ro Femeile care au fost evaluate pentru a se stabili incidenţa fracturilor vertebrale nu au primit un tratament concomitent pentru osteoporoză, ce a fost permis pentru femeile care au participat la evaluările fracturilor de şold şi ale tuturor fracturilor clinice
it Le donne valutate per l incidenza di fratture vertebrali non hanno ricevuto terapia concomitante per l osteoporosi, che era invece concessa alle donne valutate per le fratture all anca e tutte le fratture cliniche
ro A existat o scădere cu ‧ % (alendronat ‧, ‧ % faţă de placebo ‧, ‧ %) a proporţiei pacientelor tratate cu alendronat care au suferit una sau mai multe fracturi vertebrale faţă de cele tratate cu placebo
it C è stata una riduzione del ‧ % (alendronato ‧ % vs placebo ‧ %) nella proporzione di pazienti trattati con alendronato con una o più fratture vertebrali rispetto a quelli trattati con il placebo
ro Producerea de fracturi instabile, toracotomia fără utilizarea analgezicelor adecvate sau traume care induc insuficiența mai multor organe
it Produzione di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di idonei analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple
ro Da, asta ar explica... fractura ciudată de la braţul drept
it Si ', questo spiegherebbe la strana frattura al braccio destro
ro Şi el va putea închide fractura care a cauzat alunecarea de timp
it E puo ' chiudere la frattura che l' ha causata
ro Bondronat comprimate este indicat pentru prevenţia evenimentelor osoase (fracturi patologice, complicaţii osoase care necesită radioterapie sau operaţii) la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase
it Le compresse di Bondronat sono indicate per la prevenzione degli eventi scheletrici (fratture patologiche, complicanze ossee che richiedono l uso della radioterapia o della chirurgia) in pazienti affette da tumore della mammella e metastasi ossee
ro Riscul de fracturi creşte cu numărul de factori de risc
it Il rischio di fratture aumenta con l' aumentare del numero dei fattori di rischio
ro În plus, a fost observată o reducere semnificativ statistic a incidenţei fracturilor de şold (‧, ‧ % faţă de ‧, ‧ %, o reducere cu ‧ %
it È stata inoltre rilevata una riduzione statisticamente significativa nell incidenza di fratture dell anca (‧ % vs ‧ %, una riduzione del ‧ %
ro Cu toate acestea, osteoporoza creşte riscul producerii fracturilor osoase (ruperea oaselor), în special la nivelul coloanei vertebrale, şoldului şi încheieturii mâinii
it Comunque, l' osteoporosi predispone ad avere fratture (rotture delle ossa) specialmente a livello della colonna vertebrale, delle anche e dei polsi
ro Incidenţa cazurilor de întârziere a vindecării fracturii de şold a fost comparabilă între grupul de tratament cu Aclasta (‧ [ ‧, ‧ % ]) şi grupul placebo (‧ [ ‧, ‧ % ]
it L incidenza di un ritardo della guarigione delle fratture dell anca è stato confrontabile tra Aclasta (‧ [ ‧ % ]) e placebo (‧ [ ‧ % ]
ro Eficacitatea OSSEOR de a reduce riscul de noi fracturi vertebrale a fost confirmată în studiul TROPOS, inclusiv la pacientele cu osteoporoză fără fracturi prevalente la includere
it L' efficacia di OSSEOR nel ridurre il rischio di nuove fratture vertebrali è stata confermata dallo studio TROPOS, anche per le pazienti osteoporotiche senza fratture da fragilità, al momento dell' inclusione
ro În studiile de fază ‧ care au demonstrat eficacitatea anti-fracturi a PROTELOS, media DMO a crescut comparativ cu valoarea iniţială cu aproximativ ‧ % pe an la nivelul coloanei vertebrale lombare şi cu ‧ % pe an la nivelul colului femural, atingând ‧ – ‧ %, respectiv ‧ – ‧ % după ‧ ani de tratament, în funcţie de studiu
it Negli studi di fase III, che hanno dimostrato l' efficacia del trattamento con PROTELOS nel ridurre le fratture, PROTELOS ha aumentato la BMD media rispetto all' inclusione approssimativamente del ‧ % ogni anno a livello delle vertebre lombari e del ‧ % ogni anno a livello del collo del femore, la quale raggiunge, a seconda dello studio, rispettivamente dal ‧ al ‧ % e dal ‧ al ‧ % dopo ‧ anni
ro Tibie fracturată la ‧ cm sub genunchi
it Tibia fratturata a circa ‧ cm sotto la rotula
ro Localizez fracturi de sol chiar la suprafaţă
it Sto individuando fratture del terreno sotto la superficie
ro Osigraft este utilizat în tratamentul fracturilor de tibie, neconsolidate (fracturi la care vindecarea nu a reuşit) cu o vechime de cel puţin ‧ luni, produse prin traumatism (rănire), la pacienţi cu schelet matur, în cazurile de eşec al tratamentului anterior cu autogrefă (fragment de os transplantat din propriul şold) sau în cele în care utilizarea autogrefelor nu este posibilă
it Osigraft trova impiego neltrattamento di fratture secondarie a trauma (conseguenti ad un trauma) che non si siano consolidate a distanza di almeno ‧ mesi, in pazienti dallo scheletro formato, nei casi in cui il trattamento con innesto di osso autologo (trapianto di osso dall anca del paziente stesso) non abbia funzionato oppure in cui l innesto di osso autologo non sia possibile
ro Acest regim terapeutic a redus incidenţa noilor fracturi vertebrale evidenţiate radiografic cu ‧ % (p=‧, ‧) pe durata celor trei ani ai studiului
it Questo regime ha ridotto l incidenza di nuove fratture vertebrali apprezzabili radiologicamente del ‧ % (p=‧) nei tre anni di durata dello studio.Una
ro Aceste leziuni au fost asociate cu striuri cutanate (vergeturi) şi leziuni osoase precum fracturi sau deformări osoase, şi cu laxitatea articulaţiilor
it Queste lesioni erano associate a strie cutanee e a lesioni ossee, quali fratture o deformità delle ossa, e a lassità delle articolazioni
ro În general, doar rezultatele celui de-al doilea studiu nu au fost suficiente pentru a demonstra beneficiul OSSEOR în prevenirea fracturilor periferice
it Nel complesso, i risultati del secondo studio da soli non erano sufficienti per dimostrare i benefici di OSSEOR nella prevenzione delle fratture periferiche
ro Acest lucru a demonstrat că este redus riscul de fracturare
it Ciò dimostra quindi una riduzione del rischio di frattura
ro Luând în considerare rezultatele ambelor studii, un număr mai mic de femei din grupul celor care au primit OSSEOR au prezentat fracturi periferice datorate osteoporozei la orice nivel (inclusiv la nivelul şoldului), decât cel din grupul celor care au primit placebo (‧ din ‧ pentru OSSEOR faţă de ‧ din ‧ pentru placebo
it Esaminando complessivamente i risultati di entrambi gli studi, un numero minore di donne del gruppo trattato con OSSEOR ha sviluppato fratture osteoporotiche periferiche in varie parti del corpo (compresa l anca) rispetto al gruppo trattato con il placebo (‧ su ‧ del gruppo OSSEOR rispetto a ‧ su ‧ del gruppo placebo
ro Producerea de fracturi instabile, toracotomia fără utilizarea analgezicelor adecvate, sau traume care induc insuficienţa mai multor organe
it Produzione di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di idonei analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple
ro Aceasta poate determina o pierdere a calciului din oase, care poate duce la dureri osoase şi fracturi, probleme la nivelul vaselor de sânge sau ale vaselor inimii, pietre la rinichi, boală psihică şi comă
it Ciò può causare la perdita di calcio dall osso, e può causare dolore osseo e fratture, problemi del sangue e della vascolatura cardiaca, calcoli renali, disturbi mentali e coma
ro Preotact este folosit pentru tratamentul osteoporozei la femeile în postmenopauză cu risc crescut de fracturi
it Preotact è usato per trattare la osteoporosi in donne dopo la menopausa con alto rischio di fratture
Questa è la pagina 1. Trovato 561 frasi corrispondenza a frase fractura.Trovato in 0,857 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.