Traduzioni in italiano:

  • diabete   

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (2)

Diabet zaharat
Diabete mellito
diabetic
diabetico

Frasi di esempio con "diabet", memoria di traduzione

add example
ro NovoNorm ajută pancreasul să secrete mai multă insulină la ora mesei şi este folosit pentru controlul diabetului de tip
it NovoNorm aiuta il pancreas a produrre più insulina durante il pasto ed è utilizzato per controllare il diabete di tipo
ro Deşi, în cazul utilizării produsului Kinzalkomb, nu s-a studiat hiperkaliemia din punct de vedere clinic, factorii de risc pentru apariţia hiperkaliemiei includ insuficienţa renală şi/sau insuficienţa cardiacă şi diabetul zaharat
it Sebbene non sia stata documentata iperpotassemia clinicamente significativa associata all' uso di Kinzalkomb, i fattori di rischio per lo sviluppo di iperpotassemia includono insufficienza renale e/o insufficienza cardiaca e diabete mellito
ro IntronA se va utiliza cu precauţie la pacienţii debilitaţi, cum ar fi cei cu antecedente de boli pulmonare (de exemplu, bronhopneumopatie obstructivă cronică) sau diabet zaharat cu predispoziţie la cetoacidoză
it IntronA deve essere utilizzato con cautela in pazienti in condizioni mediche debilitanti, come quelli con una anamnesi positiva di malattie polmonari (ad es. malattia ostruttiva polmonare cronica) o diabete mellito facile alle chetoacidosi
ro Administrarea pe termen scurt a repaglinidei poate fi suficientă în perioadele de pierdere temporară a controlului glicemiei la pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧, la care controlul glicemic este realizat de obicei prin dietă
it La somministrazione di repaglinide per un breve periodo può essere sufficiente in caso di perdita transitoria del controllo della glicemia nei pazienti con diabete tipo ‧ normalmente ben compensati con la sola dieta
ro Glustin nu trebuie utilizat la persoane care pot prezenta hipersensibilitate (alergie) la pioglitazon sau la oricare dintre celelalte ingrediente ale medicamentului, la pacien ii cu probleme de ficat, insuficien cardiac sau cetoacidoz diabetic (niveluri ridicate de cetone [ acizi ] în sânge
it Glustin non deve essere usato nei pazienti ipersensibili (allergici) al pioglitazone o a uno qualsiasi degli altri ingredienti e nei pazienti con problemi di fegato, insufficienza cardiaca o chetoacidosi diabetica (livelli elevati di chetoni [ acidi ] nel sangue
ro De aceea, se recomand supravegherea atent a pacientelor cu diabet zaharat atât în timpul sarcinii, cât i în perioada de concep ie
it Si raccomanda, quindi, un controllo intensificato del trattamento delle donne diabetiche sia durante la pianificazione della gravidanza che durante la gravidanza stessa
ro Irbesartan Winthrop este utilizat pentru a trata tensiunea arterială crescută (hipertensiune arterială esenţială) pentru a proteja rinichii la pacienţii cu tensiune arterială crescută, diabet zaharat de tip ‧ şi valori ale analizelor care demonstrează afectarea funcţiei rinichilor
it Irbesartan Winthrop viene usato per trattare livelli elevati di pressione arteriosa (ipertensione arteriosa essenziale) per proteggere il rene nei pazienti ipertesi con pressione arteriosa elevata, diabete di tipo ‧ e con evidenza di disfunzione renale agli esami di laboratorio
ro Este esenţial pentru pacientele cu diabet zaharat pre-existent sau de sarcină să menţină un echilibru metabolic bun în timpul sarcinii
it È essenziale che le pazienti con diabete preesistente o gravidico mantengano un controllo metabolico soddisfacente durante tutto il corso della gravidanza
ro Pacientele cu diabet zaharat care alăptează pot să necesite ajustări ale dozei de insulină, ale dietei sau ambelor
it Le pazienti diabetiche che stanno allattando possono richiedere un aggiustamento della dose di insulina e/o della dieta
ro De asemenea, repaglinida este indicată în asociere cu metformina pentru pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧, în cazul în care metformina în monoterapie nu realizează un control glicemic satisfăcător
it La repaglinide è indicata anche in combinazione con metformina nei pazienti con diabete tipo ‧ che non sono controllati in maniera soddisfacente con la sola metformina
ro • Infecţii intra-abdominale • Pneumonie comunitară dobândită • Infecţii ginecologice acute • Infecţii ale tegumentului sau ale ţesutului moale de la nivelul membrelor inferioare în cazul pacienţilor diabetici (vezi pct
it Infezioni intraddominali Polmonite acquisita in comunità Infezioni ginecologiche acute Infezioni della cute e dei tessuti molli del piede diabetico (vedere paragrafo
ro Prin urmare, similar oricărui medicament care acţionează asupra SRA, monitorizarea de rutină a electroliţilor şi funcţiei renale este indicată în rândul pacienţilor cu diabet zaharat, boală renală sau insuficienţă cardiacă
it Come con qualsiasi sostanza che agisce sul RAS, nei pazienti con diabete mellito, nefropatia o insufficienza cardiaca è pertanto indicato il controllo routinario degli elettroliti e della funzionalità renale
ro Studiile clinice la pacienţi cu diabet zaharat de tip ‧ şi ‧ au evidenţiat un număr mai mic de episoade de hipoglicemie nocturnă pentru insulina lispro, comparativ cu insulina umană solubilă
it Studi clinici con insulina lispro in pazienti con diabete di tipo ‧ e tipo ‧ hanno dimostrato un numero ridotto di episodi di ipoglicemia notturna rispetto all uso di insulina umana solubile
ro De aceea, se recomandă ca pacienţii cu diabet zaharat să aibă întotdeauna asupra lor bucăţele de zahăr, dulciuri, biscuiţi sau suc de fructe cu zahăr. • Episoadele hipoglicemice severe, când pacientul devine inconştient, pot fi tratate fie prin administrarea intramusculară sau subcutanată de glucagon (‧, ‧ până la ‧ mg) de către o persoană instruită adecvat, fie prin administrarea intravenoasă de glucoză de către personal medical
it Pertanto si raccomanda ai pazienti diabetici di portare sempre con sé zollette di zucchero, caramelle, biscotti o succo di frutta zuccherato. Gli episodi ipoglicemici gravi, quando il paziente ha perso conoscenza, possono essere trattati con ‧ o ‧ mg di glucagone somministrato per via intramuscolare o sottocutanea da una persona che ha ricevuto una istruzione appropriata oppure con glucosio endovena somministrato da personale medico
ro Folosirea unor doze insuficiente sau întreruperea tratamentului, în special în diabetul zaharat insulino-dependent, poate determina hiperglicemie şi cetoacidoză diabetică, stări patologice potenţial letale
it Una posologia inadeguata o l interruzione del trattamento può, specialmente nei diabetici insulino-dipendenti, può portare ad iperglicemia e a chetoacidosi diabetica, condizioni potenzialmente letali
ro De aceea, se recomandă supravegherea atentă a pacientelor cu diabet zaharat atât în timpul sarcinii, cât şi în perioada de concepţie
it Si raccomanda, quindi, un controllo intensificato del trattamento delle donne diabetiche sia durante la pianificazione della gravidanza che durante la gravidanza stessa
ro Este esenţial să se menţină un control bun al pacientei tratate cu insulină (diabet insulino-dependent sau de sarcină) pe toată durata sarcinii
it Durante la gravidanza, è essenziale mantenere un buon controllo delle pazienti in trattamento con insulina, sia quelle affette da diabete gestazionale che quelle con diabete mellito insulino-dipendente
ro Cu toate acestea, în cadrul unui studiu în care aliskiren a fost utilizat în asociere cu un IECA la o populaţie cu diabet zaharat, creşterile kaliemiei au fost mai frecvente (‧, ‧ %
it Tuttavia, in uno studio in cui aliskiren è stato usato in associazione con un ACEI in una popolazione diabetica, gli aumenti del potassio sierico sono risultati più frequenti (‧ %
ro La pacien ii cu diabet zaharat tip ‧, concentra ia maxim plasmatic de ‧± ‧ pmol/l, a fost realizat dup ‧ minute de la injectarea subcutanat a unei doze de ‧, ‧ U/kg
it In pazienti con diabete di tipo ‧, la massima concentrazione plasmatici media di ‧ pmol/l è stata raggiunta circa ‧ minuti dopo una somministrazione sottocutanea di ‧ U/kg di peso corporeo
ro Diabet zaharat cu sau fără complicaţii vasculare •
it Diabete mellito con o senza complicanze vascolari
ro o reducere semnificativă a riscului absolut de complicaţii legate de diabet, în grupul tratat cu
it una riduzione significativa del rischio assoluto di qualsiasi complicanza correlata al diabete nel
ro Medicamentul se utilizează în completarea regimului dietetic şi a exerciţiilor fizice, în asociere cu unul sau mai multe medicamente antidiabetice: • în asociere cu metformin, la pacienţii la care boala nu este controlată suficient cu administrarea de metformin în monoterapie; • în asociere cu o sulfoniluree, la pacienţii la care boala nu este controlată suficient cu administrarea unei sulfoniluree în monoterapie sau la care nu se recomandă utilizarea metforminului; • în asociere cu metformin şi o sulfoniluree, atunci când asocierea acestor două medicamente nu este suficientă pentru a controla în mod satisfăcător diabetul la pacient; • în asociere cu un agonist PPAR-gamma, de exemplu o tiazolidindionă, la pacienţii la care boala nu este controlată suficient prin administrarea unui agonist PPAR-gamma în monoterapie
it È usato, con dieta ed esercizio fisico, in associazione con altri medicinali antidiabetici: con la metformina, quando tale farmaco da solo non garantisce un sufficiente controllo glicemico; con una sulfonilurea, quando tale farmaco da solo non garantisce un sufficiente controllo glicemico; e nei pazienti con limitazioni all impiego della metformina; con la metformina e con una sulfonilurea, quando entrambi i farmaci non garantiscono un controllo glicemico sufficiente; con un agonista PPAR-gamma (come un tiazolidinedione), quando tale farmaco da solo non garantisce un sufficiente controllo glicemico
ro Nevastă- mea are diabet, domnule Frobisher
it Mia moglie ha il diabete, Signor Frobisher
Questa è la pagina 1. Trovato 2303 frasi corrispondenza a frase diabet.Trovato in 0,784 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.