Traduzioni in italiano:

  • diabete   

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

Diabet zaharat
Diabete mellito

Frasi di esempio con "diabet", memoria di traduzione

add example
ro La pacienţii hipertensivi cu diabet zaharat de tip ‧, tratamentul trebuie iniţiat cu doza de ‧ mg irbesartan administrată o dată pe zi, care se creşte până la ‧ mg irbesartan o dată pe zi, aceasta fiind doza de întreţinere cea mai adecvată pentru tratamentul afectării renale
it Nei pazienti ipertesi con diabete di tipo ‧, la terapia deve essere iniziata con ‧ mg di irbesartan una volta al giorno e incrementata fino a ‧ mg una volta al giorno come dose di mantenimento consigliata per il trattamento della malattia renale
ro Suferă de diabet şi de hipertensiune
it Soffre di diabete e di ipertensione
ro Tandemact este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu diabet zaharat de tip ‧, care prezintă intoleranţă la metformină sau pentru care metformina este contraindicată şi care urmează deja un tratament cu o asociere de pioglitazonă şi glimepiridă
it Tandemact è indicato nel trattamento di pazienti con diabete mellito di tipo ‧, che mostrano intolleranza a metformina o per i quali metformina è controindicata e che sono già trattati con una combinazione di pioglitazione e glimepiride
ro Trei studii cu ACOMPLIA ‧ mg versus placebo efectuate la pacienţi non-diabetici au demonstrat reduceri medii semnificative ale greutăţii după un an faţă de valorile iniţiale
it Nei ‧ studi effettuati in pazienti non diabetici sono state dimostrate riduzioni medie significative del peso corporeo dopo un anno rispetto alla visita basale nel gruppo trattato con ACOMPLIA ‧ mg rispetto al placebo
ro Comă diabetică
it Coma diabetico
ro La pacienţii hipertensivi cu diabet zaharat de tip ‧, tratamentul trebuie iniţiat cu doza de ‧ mg irbesartan administrată o dată pe zi, care se creşte până la ‧ mg irbesartan o dată pe zi, aceasta fiind doza de întreţinere cea mai adecvată pentru tratamentul afecţiunilor renale
it Nei pazienti ipertesi con diabete di tipo ‧, la terapia deve essere iniziata con ‧ mg di irbesartan una volta al giorno e incrementata fino a ‧ mg una volta al giorno come dose di mantenimento consigliata per il trattamento della malattia renale
ro Zomarist este indicat în tratamentul pacienţilor cu diabet zaharat de tip ‧ care nu pot obţine un control glicemic suficient la doza maximă tolerată de metformină administrată oral în monoterapie sau care sunt trataţi deja cu o asociere de vildagliptin şi metformină sub formă de comprimate separate
it Zomarist è indicato nel trattamento di pazienti con diabete mellito di tipo ‧ che non sono in grado di ottenere un sufficiente controllo glicemico con la somministrazione delle dosi massime tollerate della sola metformina orale o che sono già in terapia con una associazione di vildagliptin e metformina somministrate in compresse separate
ro Este esenţial să se menţină un control bun al pacientei tratate cu insulină (diabet insulino-dependent sau de sarcină) pe toată durata sarcinii
it Durante la gravidanza, è essenziale mantenere un buon controllo delle pazienti in trattamento con insulina, sia quelle affette da diabete gestazionale che quelle con diabete mellito insulino-dipendente
ro În cazuri rare, pot fi îndeplinite criteriile pentru dignosticul diabetului zaharat de tip ‧ ca rezultat al tratamentului cu somatropină, dar în majoritatea cazurilor în care a apărut, au fost prezenţi factori de risc cum sunt: obezitatea (inclusiv pacienţii obezi cu sindrom Prader-Willi), istoricul familial, tratamentul cu steroizi sau toleranţa preexistentă alterată la glucoză
it Raramente come conseguenza della terapia con somatropina potrebbero essere soddisfatti i criteri diagnostici per il diabete mellito di tipo II, ma nella maggioranza dei casi dove si sia verificata questa evenienza, erano già presenti dei fattori di rischio, come l obesità (inclusa quella dei pazienti con la sindrome di Prader-Willi, PWS), anamnesi familiare, terapia corticosteroidea od una preesistente alterata tolleranza al glucosio
ro Totuşi, intensificarea terapiei insulinice cu îmbunătăţirea rapidă a controlului glicemic poate fi asociată cu agravarea temporară a retinopatiei diabetice
it Tuttavia, l intensificarsi della terapia insulinica con un brusco aumento del controllo glicemico può essere associato ad un peggioramento della retinopatia diabetica
ro Tulburări metabolice şi de nutriţie Frecvente:-scăderea apetitului, anorexie, hipertrigliceridemie, diabet zaharat
it Disturbi del metabolismo e della nutrizione Comuni:-diminuzione dell appetito, anoressia, ipertrigliceridemia, diabete mellito
ro Foarte frecvente: dacă aveţi tensiune arterială crescută şi diabet zaharat de tip ‧ cu boală de rinichi, analizele de sânge pot arăta o concentraţie crescută de potasiu
it Molto comune: se soffre di pressione arteriosa elevata e diabete di tipo ‧ con malattia renale, gli esami del sangue possono mostrare livelli elevati di potassio
ro Mai puţin frecvente – retinopatie diabetică Controlul glicemic îmbunătăţit pe termen lung scade riscul progresiei retinopatiei diabetice
it Non comune-Retinopatia diabetica Un miglioramento a lungo termine del controllo della glicemia diminuisce il rischio della progressione della retinopatia diabetica
ro Pentru pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧, Xelevia este indicat
it Per pazienti con diabete mellito di tipo ‧, Xelevia è indicato
ro Crește incidența numărului de afecțiuni cronice, cum sunt bolile cardiovasculare, hipertensiunea, diabetul de tip II, accidentele vasculare cerebrale, anumite tipuri de cancer, tulburările sistemului muscular și osos și chiar o serie de tulburări mentale
it È in aumento l'incidenza di alcune patologie croniche, quali malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete di tipo ‧, ictus, determinati tipi di cancro, disturbi muscolo-scheletrici e addirittura una serie di disturbi mentali
ro În timpul tratamentului cu IntronA se recomandă controlul periodic al vederii, mai ales la pacienţii care prezintă boli ce pot asocia retinopatie, cum ar fi diabetul zaharat sau hipertensiunea arterială
it Si raccomandano periodiche visite oculistiche durante la terapia con IntronA particolarmente nei pazienti con patologie che possono essere associate a retinopatia, come diabete mellito o ipertensione
ro Oamenii cu diabet nu traiesc mult, si citeodata isi pierd picioarele
it I diabetici non vivono a lungo e a volte perdono l' uso delle gambe
ro Riscul de hipoglicemie la pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧ poate fi crescut de exerciţiile fizice intense sau de consumul de alcool etilic
it Il rischio di ipoglicemia in pazienti con diabete di tipo ‧ potrebbe essere aumentato da un' intensa attività fisica o dall assunzione di alcol
ro Hiperkaliemie: ca şi în cazul altor medicamente care influenţează sistemul renină-angiotensină-aldosteron, hiperkaliemia poate să apară în timpul tratamentului cu Karvea, în special în prezenţa insuficienţei renale, proteinuriei cu semnificaţie clinică datorată bolii renale diabetice şi/sau insuficienţei cardiace
it Iperpotassiemia: come con altri medicinali che interferiscono con il sistema renina-angiotensina-aldosterone, durante il trattamento con Karvea si può manifestare iperpotassiemia, specialmente in presenza di disfunzione renale, proteinuria franca a causa della malattia renale diabetica e/o insufficienza cardiaca
ro IRMA ‧ a fost un studiu de morbiditate, dublu-orb, controlat cu placebo, efectuat la ‧ pacienţi cu diabet zaharat de tip ‧, microalbuminurie (‧ mg/zi) şi funcţie renală normală (creatininemie ≤ ‧, ‧ mg/dl la bărbaţi şi < ‧, ‧ mg/dl la femei
it L' IRMA ‧ è stato un studio di morbilità controllato con placebo, in doppio cieco, su ‧ pazienti con diabete di tipo ‧, microalbuminuria, (‧ mg/die) e funzione renale normale (creatinina sierica ‧ mg/dl negli uomini e < ‧ mg/dl nelle donne
ro Generale Efficib nu trebuie utilizat la pacienţi cu diabet zaharat de tip ‧ şi nu trebuie utilizat pentru tratamentul cetoacidozei diabetice
it Generalità Efficib non deve essere usato in pazienti con diabete di tipo ‧ e non deve essere usato per il trattamento della chetoacidosi diabetica
ro Cu toate acestea, intensificarea terapiei insulinice cu îmbun t irea rapid a controlului glicemic poate fi asociat cu agravarea retinopatiei diabetice
it Tuttavia, l intensificarsi della terapia insulinica con un brusco miglioramento del controllo glicemico può essere associato ad un peggioramento della retinopatia diabetica
ro REGRANEX este indicat, în asociere cu alte măsuri adecvate, pentru îngrijirea plăgilor, promovarea granulării, şi prin aceasta vindecarea ulcerelor profunde, diabetice, cronice, neuropatice cu o suprafaţă mai mică sau egală cu ‧ cm
it REGRANEX è indicato per la cicatrizzazione delle ulcere diabetiche croniche a tutto spessore, di natura neuropatica e di dimensioni inferiori o uguali a ‧ cm‧, in quanto ne favorisce la granulazione, in associazione ad altre pratiche di buona cura dell ulcera
ro Este esenţial pentru pacientele cu diabet zaharat pre-existent sau de sarcină să menţină un echilibru metabolic bun în timpul sarcinii
it È essenziale che le pazienti con diabete preesistente o gravidico mantengano un controllo metabolico soddisfacente durante tutto il corso della gravidanza
ro Într-un studiu la pacienţi cu diabet zaharat de tip I, după administrarea subcutanată de ‧, ‧ U/kg, Tmax pentru insulină glulizină a fost de ‧ de minute iar Cmax de ‧ ± ‧, ‧ μU/ml, comparativ cu Tmax de ‧ de minute şi Cmax de ‧ ± ‧, ‧ μU/ml pentru insulină umană regular
it In uno studio in pazienti affetti da diabete mellito di tipo ‧ dopo somministrazione sottocutanea di ‧ U/kg, per l insulina glulisina Tmax era di ‧ minuti e Cmax era di ‧ ± ‧ U/ml rispetto ad un Tmax di ‧ minuti ed un Cmax di ‧ ± ‧ U/ml per l insulina umana regolare
Questa è la pagina 1. Trovato 2303 frasi corrispondenza a frase diabet.Trovato in 0,961 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.