Traduzioni in italiano:

  • cambio   
    (Noun  m) (noun   )
  • scatola del cambio   
    (Noun  )

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (2)

Frasi di esempio con "cutie de viteze", memoria di traduzione

add example
ro În cazul cutiilor de viteză automate prevăzute cu o poziție de staționare, trebuie să fie posibilă blocarea mecanismului numai în poziție de staționare; în mod complementar, este permisă blocarea în punctul mort și/sau în marșarier
it Nei cambi automatici che dispongono della posizione di parcheggio, il cambio deve poter essere bloccato soltanto in questa posizione; il blocco nella posizione di folle e/o di retromarcia è ammesso soltanto a titolo complementare
ro au același tip de cutie de viteze (manuală, automată, etc
it lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico ecc
ro NACE ‧.‧: Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
it NACE ‧.‧: Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
ro Limitele specificate la punctul ‧.‧.‧. de mai sus sunt aduse la ±‧ % pentru o secundă în timpul cuplării în viteză și, în cazul vehiculelor cu cutie de viteze manuală, pentru două secunde în timpul schimbării vitezei
it I limiti specificati al punto ‧.‧.‧ vengono portati a ±‧ per cento per un secondo alla partenza e, nel caso di veicoli a cambio manuale, per due secondi durante i cambi di velocità
ro CPA ‧.‧.‧: Roți dințate și angrenaje; melci cu bile sau role; cutii de viteză și alte tipuri de schimbătoare de viteză
it CPA ‧.‧.‧: Ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità
ro Cutie de viteze (tip): ...
it Cambio (tipo): ...
ro Pentru vehiculele care au cutie de viteze cu comandă manuală sau semiautomată, încercarea se efectuează cu cutia la punctul mort și cu ambreiajul cuplat
it Per i veicoli con cambio manuale o semiautomatico la prova viene effettuata con il cambio in folle e la frizione innestata
ro Situații definitive în care există sisteme de detecție la bord pentru trenurile de mare viteză iar sistemele de detectare la sol sunt menținute în funcțiune pentru a permite supravegherea cutiilor de osii la alte trenuri
it Situazione definitiva nella quale i treni ad alta velocità sono dotati di sistemi di controllo installati a bordo e i sistemi a terra servono ad effettuare controlli sulle boccole dei treni di altro tipo
ro Încercarea de durabilitate poate fi realizată utilizând un vehicul ale cărui caroserie, cutie de viteze (automată sau manuală), dimensiuni ale roților sau pneurilor sunt diferite de cele ale vehiculului pentru care se solicită omologarea
it La prova di durata può essere eseguita utilizzando un veicolo con tipo di carrozzeria, cambio (automatico o manuale), misura delle ruote o dei pneumatici diversi da quelli del tipo di veicolo per il quale si chiede l’omologazione
ro Transmisie: cutie de viteze manuală/cutie de viteze automată
it Trasmissione: cambio automatico/non automatico
ro se admit cutii de viteze automate sau manuale, transmisii cu două sau patru roți motrice
it sono ammessi cambi automatici e manuali, trasmissioni a due e quattro ruote motrici
ro Criteriul referitor la viscere: reacţia maximă de răspuns a viscerelor este valoarea maximă a VC la nivelul oricărei coaste, care se calculează din rezultatul instantaneu al compresiei relative a toracelui în ceea ce priveşte jumătatea de cutie toracică şi viteza de comprimare obţinută prin diferenţierea compresiei, filtrată prin canalul cu clasa de frecvenţă de ‧ Hz. În scopul acestui calcul, lăţimea standard a unei jumătăţi a cutiei toracice este de ‧ mm
it Criterio viscoso: la massima risposta viscosa è il valore massimo di VC su qualsiasi costola, calcolato in base al prodotto istantaneo della compressione toracica relativa riferita al semitorace e alla velocità di compressione ottenuta dalla derivazione della compressione, filtrato nella classe di frequenza del canale di ‧ Hz. Ai fini del calcolo, la larghezza standard della semicassa toracica è di ‧ mm
ro Vehicule cu cutie de viteză manuală
it Veicoli con cambio manuale
ro În cazul cutiilor de viteză automate prevăzute cu o poziție de staționare sau parcare, trebuie să fie posibilă blocarea mecanismului numai în poziția de parcare; în plus, este permisă blocarea în punctul mort și/sau în marșarier
it Nei cambi automatici muniti di una posizione parcheggio sarà possibile bloccare il dispositivo solo in tale posizione; è consentito il bloccaggio in folle e/o in retromarcia
ro Pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite, teoretic, depășirea limitei de viteză trebuie să fie efectuate testările la accelerație și verificate criteriile de omologare
it Devono essere eseguite prove in fase di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consente in teoria di superare la velocità limite
ro cutie de viteze manuală
it cambio manuale
ro NACE ‧.‧: Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
it NACE ‧.‧: Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
ro Raportul cutiei (raport regim motor/viteza de rotație a arborelui de ieșire
it Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell
ro Cutie de viteze (tip
it Cambio (tipo
ro tipul de cutie de viteze și numărul de trepte
it tipo di cambio e numero di marce
ro Împărțirea în funcție de utilizarea cutiei de viteze
it Scomposizione in base all'uso delle varie marce
ro Vehiculele din categoriile M‧ și N‧ echipate cu cutie de viteză cu mai mult de patru viteză vor fi testate, în mod succesiv, în a doua și a treia treaptă
it Per i veicoli delle categorie M‧ e N‧ muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti la prova viene eseguita successivamente in seconda e in terza marcia
ro Cutie de viteze automată
it Cambio automatico
ro Pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite depășirea limitei de viteză trebuie să fie efectuate testările la accelerație și verificate criteriile de omologare
it Devono essere eseguite prove di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consente di superare il limite di velocità
Questa è la pagina 1. Trovato 1436260 frasi corrispondenza a frase cutie de viteze.Trovato in 113,738 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.