Traduzioni in italiano:

  • cambio   
    (Noun  m) (noun   )
  • scatola del cambio   
    (Noun  )

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (2)

Frasi di esempio con "cutie de viteze", memoria di traduzione

add example
ro NACE ‧.‧: Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
it NACE ‧.‧: Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
ro Se consideră că o anvelopă a trecut proba dacă, după supunerea la proba de sarcină/viteză, aceasta nu prezintă separare a benzilor de rulare, a cutelor, a cordurilor, rupere în bucăți sau corduri rupte
it Un pneumatico supera la prova carico/velocità se al termine della prova stessa non presenta alcun segno di distacco del battistrada, delle tele o delle cordicelle, sbocconcellamento o rottura delle cordicelle
ro În cazul cutiilor de viteză automate care nu sunt prevăzute cu o poziție de parcare, trebuie să fie posibilă blocarea mecanismului numai în următoarele poziții: punct mort și/sau marșarier
it Nei cambi automatici sprovvisti della posizione parcheggio sarà possibile bloccare il dispositivo solo nelle seguenti posizioni: folle e/o retromarcia
ro Pentru vehiculele care au cutie de viteze cu comandă manuală sau semiautomată, încercarea se efectuează cu cutia la punctul mort și cu ambreiajul cuplat
it Per i veicoli con cambio manuale o semiautomatico la prova viene effettuata con il cambio in folle e la frizione innestata
ro CPA ‧.‧.‧: Roți dințate și angrenaje; melci cu bile sau role; cutii de viteză și alte tipuri de schimbătoare de viteză
it CPA ‧.‧.‧: Ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità
ro Cutie de viteze automată
it Cambi automatici
ro Cutie de viteze (tip
it Cambio (tipo
ro Tipul cutiei de viteze: manuală/automată/transmisie variabilă
it Tipo di cambio: manuale/automatico/a trasmissione variabile
ro În cazul cutiilor de viteză manuale, trebuie să fie posibil să se blocheze levierul schimbătorului de viteză numai în marșarier; în mod complementar, este permisă blocarea în punctul mort
it Nei cambi manuali, la leva del cambio deve poter essere bloccata soltanto nella posizione di retromarcia; il blocco della posizione di folle è ammesso soltanto a titolo complementare
ro Raportul cutiei (raport regim motor/viteza de rotație a arborelui de ieșire
it Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell
ro NACE ‧.‧: Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
it NACE ‧.‧: Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
ro În cazul unei cutii de viteze manuale cu mai multe viteze, operatorul va schimba viteza conform specificaţiilor fabricantului
it Se il veicolo è dotato di cambio manuale con diverse marce, l'operatore cambia marcia conformemente alle specifiche del costruttore
ro Tipul cutiei de viteze (manuală/automată/cu variație continuă
it Tipo di cambio (manuale/automatico/continuo
ro tipul de cutie de viteze și numărul de trepte
it tipo di cambio e numero di marce
ro Vehiculele echipate cu cutie de viteze cu comandă semiautomată sunt încercate la treptele utilizate în mod normal pentru circulația pe drum și comanda treptelor de viteză este acționată conform instrucțiunilor constructorului
it I veicoli dotati di cambio a comando semiautomatico vengono provati selezionando i rapporti normalmente utilizzati per la circolazione su strada, e la leva del cambio viene azionata secondo le istruzioni del costruttore
ro Pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite depășirea limitei de viteză trebuie să fie efectuate testările la accelerație și verificate criteriile de omologare
it Devono essere eseguite prove di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consente di superare il limite di velocità
ro tipul de cutie de viteze și numărul de viteze
it tipo di cambio e numero di marce
ro În cazul în care este totuși necesară montarea la sol a echipamentelor de monitorizare a temperaturii cutiilor de osii pentru a monitoriza trenurile care nu sunt încă echipate cu astfel de sisteme prevăzute la bordul trenurilor sau alte tipuri de trenuri care circulă pe linie, aceste echipamente trebuie să fie compatibile sau să fie adaptate pentru a fi compatibile cu garniturile interoperabile de mare viteză
it Se, tuttavia, eventuali dispositivi di controllo devono essere installati a terra al fine di monitorare i treni ancora privi di tali sistemi o altri tipi di treno in circolazione sulla linea, questi devono essere compatibili, o resi compatibili, con i convogli ad alta velocità interoperabili
ro au același tip de cutie de viteze (manuală, automată, etc
it lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico ecc
ro Împărțirea în funcție de utilizarea cutiei de viteze
it Scomposizione in base all'uso delle varie marce
ro Pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite, teoretic, depășirea limitei de viteză trebuie să fie efectuate testările la accelerație și verificate criteriile de omologare
it Devono essere eseguite prove in fase di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consente in teoria di superare la velocità limite
ro Limitele specificate la punctul ‧.‧.‧. de mai sus sunt aduse la ±‧ % pentru o secundă în timpul cuplării în viteză și, în cazul vehiculelor cu cutie de viteze manuală, pentru două secunde în timpul schimbării vitezei
it I limiti specificati al punto ‧.‧.‧ vengono portati a ±‧ per cento per un secondo alla partenza e, nel caso di veicoli a cambio manuale, per due secondi durante i cambi di velocità
ro cutie de viteze automată
it cambio automatico
Questa è la pagina 1. Trovato 1436260 frasi corrispondenza a frase cutie de viteze.Trovato in 300,854 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.