pronuncia: IPA: kfas    

Traduzioni in italiano:

 • acido   
  (Noun  m) (noun, adjv   )
   
  gwara narkotykowa narkotyk LSD
   
  chem. chemia, chemiczny związek chemiczny, składający się z wodoru i reszty kwasowej;
   
  gwara narkotykowa narkotyk LSD
   
  chem. chemia, chemiczny związek chemiczny, składający się z wodoru i reszty kwasowej;
 • acido lisergico   
  (Noun  m)

Altri significati:

 
slang młodzieżowy coś niedobrego
 
pot. potocznie tanie wino owocowe

Frasi simili nel dizionario polacco italiano. (86)

bakteria kwasu mlekowegobatteri lattici
cykl kwasów trikarboksylowychciclo degli acidi tricarbossilici
fermentacja kwasu cytrynowegofermentazione citrica; fermentazione dell'acido citrico
ja-me ester metylowy kwasu jasmowegomeja (metil jasmonato)
kwas abscysynowyacido abscissico
kwas acetylooctowyacido acetoacetico
kwas acetylosalicylowyacido acetilsalicilico
kwas akrylowyacido acrilico
kwas alginowyacido alginico
kwas aminokarboksylowyaminoacidi; amino acidi
kwas arachidynowyacido eicosatetraenoico
kwas azotowy(v)acido nitrico
kwas benzoesowyacido benzoico
kwas borowyacido borico
kwas bursztynowyacido succinico
kwas butanowyacido butirrico; acido butanoico
kwas chlebowykvas
kwas chloroetylofosfonowyacido cloroetilfosfonico
kwas chlorogenowyacido clorogenico
kwas chlorowodorowyacido cloridrico
kwas cyjanowodorowyacido cianidrico
kwas cytrynowyacido citrico
kwas dekanowyacido decanoico
kwas deoksyrybonukleinowyacido desossiribonucleico; DNA; deossiribonucleico
kwas dihydroksybursztynowyacido diidrossisuccinico
kwas eikozapentanowyacido eicosapentaenoico
kwas etanowyacido acetico; acido etanoico
kwas etylenodiaminotetraoctowyacido etilendiaminotetracetico
kwas fenolowyacidi fenolici
kwas ferulowyacido ferulico
kwas fitynowyacido fitico
kwas fluorowodorowyacido fluoridrico
kwas fosfatydowyacidi fosfatidici
kwas fulwowyacidi fulvici
kwas giberelinowyacido gibberellico
kwas heksadekanowyacido esadecanoico
kwas hydroksamowyacidi idrossamici
kwas hydroksybeznoesowyacidi idrossibenzoici
kwas hydroksybursztynowyacido idrossisuccinico
kwas hydroksycynamonowyacidi idrossicinnamici
kwas indolilomasłowyacido indolbutirrico
kwas izokapronowyacido isocaproico
kwas kapronowyacido caproico
kwas kojowyacido kojico
kwas kumarowyacidi cumarici
kwas l-askorbinowyacido ascorbico
kwas linolenowyacido linolenico
kwas linolowyacido linoleico
kwas maleinowyacido maleico
kwas masłowyacido butirrico; acido butanoico
kwas mlekowyacido lattico
kwas moczowyacido urico
kwas mykofenolowyacido micofenolico
kwas naftylooctowyacido naftilacetico; acido naftalenacetico
kwas naftylooksyoctowyacido naftossiacetico
kwas nikotynowyacido nicotinico
kwas nitrylotrioctowyacido nitrilotriacetico
kwas nukleinowyacidi nucleici
kwas oktanowyacido ottanoico
kwas organicznyacido organico
kwas pantotenowyacido pantotenico; vitamina b5
kwas pektowyacidi pectici
kwas penicylowyacido penicillico
kwas poligalakturonowyacido poligalatturonico
kwas propionowyacido propionico
kwas rozcieńczonyacido diluito
kwas rybonukleinowyacido ribonucleico
kwas salicylowyacidi salicilici
kwas siarkowyacido solforico
kwas siarkowy(iv)acido solforoso
kwas siarkowy(vi)acido solforico
kwas sinapowyacido sinapico
kwas sorbowyacido sorbico
kwas szczawiowyacido ossalico
kwas trichlorofenoksyoctowyacido triclorofenossiacetico
Kwas walproinowyAcido valproico
kwas wanilinowyacido vanillico
kwas winowyacido tartarico
kwas żołądkowyacido gastrico; succo gastrico
kwasyacido; acidi
kwasy karboksyloweacidi carbossilici
kwasy nukleinoweacido nucleico; acidi nucleici
kwasy organiczneacidi organici
kwasy tłuszczowe nasyconeacidi grassi saturi
niezbędne kwasy tłuszczoweacidi grassi essenziali
pochodne kwasów alifatycznychderivati degli acidi alifatici

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "kwas", memoria di traduzione

add example
Sacharoza Sodu chlorek Sodu cytrynian Kwas cytrynowy Kwas solny Sodu wodorotlenekSaccarosio Sodio cloruro Sodio citrato Acido citrico Acido cloridrico Idrossido di sodio
Kwas walproinowy/Efawirenz (‧ mg dwa razy na dobę/‧ mg raz na dobęAcido valproico/efavirenz (‧ mg due volte al giorno/‧ mg una volta al giorno
Obrzęk stawów Sztywność stawów i mięśni Osłabienie mięśni, zapalenie stawów i odżywiania Brak apetytu Hipokaliemia, zwiększony apetyt, hipofosfatemia, zmniejszony apetyt, odwodnienie, dna, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, hiperkalcemia, hiperglikemia, hiponatremiaIpokaliemia, aumento dell appetito, ipofosfatemia, diminuzione dell appetito, disidratazione, gotta, iperuricemia, ipercalcemia, iperglicemia, iponatriemia
Głosuję za tą rezolucją, ponieważ dotyczy ona oświadczenia zdrowotnego umieszczonego w wykazie dopuszczonych oświadczeń dotyczących mleka dla niemowląt powyżej szóstego miesiąca życia, jako że wykryto, że do preparatów do żywienia niemowląt dodaje się kwas dokozaheksaenowy (DHA).Voto a favore della risoluzione perché concerne un'indicazione sulla salute contenuta nell'elenco delle indicazioni consentite per quanto riguarda l'uso di latte per l'infanzia in bambini dai sei mesi di età, da quando è stata riscontrata l'aggiunta di acido docosaesaenoico (DHA) al latte formulato.
W momencie wprowadzenia do obrotu ChNP Arancia di Ribera ma następujące cechy: owoc (hesperidium) o średnicy poprzecznej co najmniej ‧ mm; kaliber co najmniej ‧ według klasyfikacji europejskiej; kształt typowy kulisto-elipsoidalny (jajowaty lub spłaszczony lub eliptyczny) z wewnętrznym zagłębieniem; barwa skórki: jednorodnie pomarańczowa przechodząca w czerwonawą pod koniec zimy; miąższ o barwie jednorodnie pomarańczowej, strukturze delikatnej i jędrnej, bez pestek; sok: barwa pomarańczowa; wydajność soku z owocu nie mniej niż ‧ %; zawartość substancji stałych rozpuszczalnych – od ‧ do ‧ stopni Brix’a; kwaśność od ‧,‧ do ‧,‧; stosunek substancji stałych rozpuszczalnych do kwasów organicznych miareczkowanych nie mniej niżAll’atto della sua immissione al consumo la DOP Arancia di Ribera presenta le seguenti caratteristiche: frutto (esperidio) diametro traverso minimo di ‧ mm; calibro minimo di ‧ secondo la classificazione europea; forma tipicamente sferica-ellissoidale (ovoide o schiacciata o ellittica) con ombelico interno; colore della buccia: arancio uniforme, con tendenza al rossastro a fine inverno; polpa con colore arancio uniforme, tessitura fine e soda, senza semi; succo: colore arancio; resa in succo non inferiore al ‧ %; contenuto di solidi solubili compreso tra ‧ e ‧ Brix; acidità compresa tra ‧,‧ e ‧,‧; rapporto solidi solubili/acidi organici titolabili non inferiore a
Dlatego pacjenci zmieniający kwas nikotynowy o natychmiastowym uwalnianiu na Tredaptive powinni rozpocząć od dawki ‧ mg/‧ mgIl trattamento dei pazienti trasferiti da acido nicotinico a rilascio immediato a Tredaptive deve pertanto essere iniziato al dosaggio di ‧ mg/‧ mg
Arancia di Ribera charakteryzuje się ponadto dużą zawartością substancji stałych rozpuszczalnych w stosunku do kwasów; jest bardzo krucha i ma trwały smak, co sprawia, że wyjątkowo nadaje się do spożywania w stanie świeżym; jest też bardzo słodka i pozbawiona goryczkiInoltre, caratterizzano l’Arancia di Ribera anche l’elevato rapporto solidi solubili/acidi, una buona croccantezza e persistenza gustativa, che la rendono particolarmente indicata per il consumo come frutta fresca, l’elevata dolcezza e l’assenza di amaro
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na mykofenolan mofetylu, kwasSe è allergico (ipersensibile) al micofenolato mofetile, all acido micofenolico o ad uno qualsiasi
Badanie przeprowadza się z wykorzystaniem metody badania otwartego punktu przy ‧-godzinnym oddziaływaniu ‧-procentowego roztworu kwasu siarkowego (kwas akumulatorowy o gęstości ‧,‧) i ‧-godzinnym oddziaływaniu glikolu polialkanowego (np. płynu hamulcowegoLa prova deve essere effettuata utilizzando il metodo della prova per punti discontinui (Open Spot Test) e un’esposizione di ‧ ore ad una soluzione di acido solforico al ‧ percento (acido per batterie con una densità relativa di ‧,‧) ed un’esposizione di ‧ ore a un glicole polialchilene (ad esempio fluido per freni
Zarówno Velsicol, jak i DSP zajmują się wytwarzaniem i dostawą kwasu benzoesowego i benzoesanu soduVelsicol e DSP operano entrambe nella produzione e fornitura di acido benzoico e benzoato di sodio
W badaniach histologicznych bioptatów kostnych pobranych po dwóch i trzech latach leczenia kobiet po menopauzie dawkami doustnymi kwasu ibandronowego w wysokości ‧, ‧ mg na dobę i dożylnymi dawkami leku do ‧ mg co ‧ miesiące stwierdzono prawidłową jakość kości i brak cech zaburzeń mineralizacjiL analisi istologica delle biopsie ossee dopo due e tre anni di trattamento con acido ibandronico in donne in post-menopausa, alle dosi di ‧ mg orali al giorno e fino a ‧ mg ogni ‧ mesi per via endovenosa intermittente, ha evidenziato un tessuto osseo di qualità normale e l assenza di difetti della mineralizzazione
W kwestii produkcji kwasu fosforowego CWP stwierdza, że jego produkcja kwasu fosforowego metodą termiczną w wysokości ‧ t powinna zostać zredukowana do ‧ t kwasu fosforowego ekstrakcyjnegoIn ordine alla produzione di acidi fosforici, CWP constata la necessità di ridurre la propria produzione, che dovrebbe passare da ‧ t di acido di fosforo termico a ‧ t di acido ottenuto mediante estrazione
W badaniach klinicznych trwających maksymalnie dwa lata, pioglitazon zmniejszał całkowite stężenie triglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu oraz zwiększał stężenie cholesterolu HDL w porównaniu z placebo, metforminą albo gliklazydemIn studi clinici della durata di due anni, pioglitazone ha ridotto i trigliceridi plasmatici totali e gli acidi grassi liberi, e ha aumentato i livelli di colesterolo HDL rispetto a placebo, metformina e gliclazide
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza bezwodna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, kroskarmeloza sodowa, sacharoza, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian (E‧), butylohydroksytoluen (E‧), skrobia modyfikowana (kukurydziana), sodu glinu krzemian (EGli eccipienti sono cellulosa microcristallina (E‧), lattosio anidro, trigliceridi a catena media, gelatina, croscarmellosa sodica, saccarosio, silice colloidale, magnesio stearato (E‧), butilidrossitoluene (E‧), amido modificato (mais) e silicato di sodio e alluminio (E
Kwas azotowy (wyposażenie mleczarniAcido nitrico (attrezzatura per il latte
Osad przemyć trzykrotnie porcjami etanolu po ‧ ml bez próby usunięcia całego kwasu octowegolavare tre volte con ‧ ml di alcol etilico senza preoccuparsi di eliminare tutto l
Sodu chlorek Kwas Solny (Ślad) Sodu octan, trójwodny AzotCloruro di sodio Acido cloridrico (tracce) Acetato di sodio, triidrato Azoto
sole wapniowe kwasu cytrynowegosali di calcio dell’acido citrico
Średnie stężenia kwasu moczowego w surowicy wraz z upływem czasu dla każdej grupy leczenia w podstawowych badaniach klinicznych fazy ‧ są przedstawione na WykresieI livelli medi dell' acido urico sierico nel tempo per ciascun gruppo di trattamento degli studi registrativi di fase ‧ sono riportati in Figura
kwas ‧,‧,‧-trichlorofenoksyoctowy, zmieszany z kwasem ‧,‧-dichlorofenoksyoctowym (oranżacido ‧,‧,‧-triclorofenossiacetico miscelato con acido ‧,‧-diclorofenossiacetico (agente arancione
Termin metyl odnosi się do metanolu – najpowszechniej wykorzystywanego alkoholu w tym procesie, mimo, iż etanol może również być stosowany w procesie produkcji prowadzącym do powstania estrów etylowego kwasu tłuszczowegoIl termine metilico fa riferimento al metanolo, l'alcool più comunemente usato in questo processo, anche se nel processo produttivo può essere impiegato anche l'etanolo ottenendo così gli esteri etilici di acidi grassi
a = ilość roztworu EDTA o stężeniu ‧ mol/l zużyta do miareczkowania w obecności kalceiny lub kwasu kalkono-karboksylowego, mla= ml di soluzione d
Faktura handlowa towarzysząca sprzedaży kwasu sulfanilowego przez przedsiębiorstwo do Wspólnoty w ramach zobowiązania powinna zawierać następujące elementyLa fattura commerciale che accompagna le vendite di acido sulfanilico soggette a un impegno e vendute nella Comunità dall’azienda deve recare le seguenti informazioni
Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego, między innymi, z Indii i środków wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z IndiiAvviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originarie, tra l'altro, dell'India e delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originarie dell'India
kwas etylenodiaminotetraoctowyacido etilendiamminotetraacetico
Questa è la pagina 1. Trovato 5475 frasi corrispondenza a frase kwas.Trovato in 1,75 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.