pronuncia: IPA: kfas    

Traduzioni in italiano:

 • acido   
  (Noun  m) (noun, adjv   )
   
  gwara narkotykowa narkotyk LSD
   
  chem. chemia, chemiczny związek chemiczny, składający się z wodoru i reszty kwasowej;
   
  gwara narkotykowa narkotyk LSD
   
  chem. chemia, chemiczny związek chemiczny, składający się z wodoru i reszty kwasowej;
 • acido lisergico   
  (Noun  m)

Altri significati:

 
pot. potocznie tanie wino owocowe
 
slang młodzieżowy coś niedobrego

Frasi simili nel dizionario polacco italiano. (82)

amid kwasu naftylooctowego
naftalene acetamide
antagonista kwasu foliowego
antagonisti dell'acido folico
bakteria kwasu propionowego
batteri propionici
cykl kwasu cytrynowego
ciclo dell'acido citrico
estry kwasu masłowego
butirrati (esteri)
estry kwasu octowego
acetati (esteri)
hybrydyzacja kwasów nukleinowych
ibridazione degli acidi nucleici
kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy
acido 2,4-diclorofenossiacetico
kwas 3 indolilooctowy
acido indolacetico
kwas abscysynowy
acido abscissico
kwas acetylosalicylowy
acido acetilsalicilico
kwas akrylowy
acido acrilico
kwas alantoinowy
acido allantoico
kwas aminobursztynowy
acido asparaginico; acido aspartico
kwas arachidonowy
acido arachidonico
kwas arachidynowy
acido eicosatetraenoico
kwas arsenowy
acido arsenico
kwas aspergilowy
acido aspergillico
kwas azotowy(v)
acido nitrico
kwas borowy
acido borico
kwas bromowy
acido bromico
kwas bursztynowy
acido succinico
kwas chlorogenowy
acido clorogenico
kwas cukrowy
derivati acidi degli zuccheri
kwas cyjanowodorowy
acido cianidrico
kwas dekanowy
acido decanoico
kwas deoksyrybonukleinowy
DNA; acido desossiribonucleico; deossiribonucleico
kwas dezoksyrybonukleinowy
acido desossiribonucleico; deossiribonucleico; acido deossiribonucleico; DNA
kwas dihydroksybursztynowy
acido diidrossisuccinico
kwas dimetyloaminobursztynowy
acido dimetilaminosuccinamico
kwas dokosakseinowy
acido docosaesaenoico
kwas etanowy
acido acetico; acido etanoico
kwas etylenodiaminotetraoctowy
acido etilendiaminotetracetico
kwas fenolowy
acidi fenolici
kwas ferulowy
acido ferulico
kwas foliowy
acido folico; acido pteroilglutammico; folacina
kwas fosfatydowy
acidi fosfatidici
kwas fosforowy
acido fosforico
kwas fumarowy
acido fumarico
kwas gama-masłowy
acido gamma-aminobutirrico
kwas giberelinowy
acido gibberellico
kwas glutaminowy
acido glutammico
kwas hydroksybursztynowy
acido idrossisuccinico
kwas hydroksyfluorokarboksylowy
acido idrossifluorocarbossilico
kwas indolilo-3 octowy
acido indolilacetico
kwas indolilo-3n-butyrylooctowy
acido indolilbutirrico
kwas indolilomasłowy
acido indolbutirrico
kwas izokapronowy
acido isocaproico
kwas kapronowy
acido caproico
kwas karboksylowy
acidi carbossilici; acido carbossilico
kwas kumarowy
acidi cumarici
kwas l-askorbinowy
acido ascorbico
kwas laurynowy
acido laurico
kwas liponowy
acido lipoico
kwas maleinowy
acido maleico
kwas mirystynowy
acido miristico
kwas naftylooksyoctowy
acido naftossiacetico
kwas nikotynowy
acido nicotinico
kwas nitrylotrioctowy
acido nitrilotriacetico
kwas octowy
acido etanoico; acido acetico
kwas oktanowy
acido ottanoico
kwas palmitynowy
acido palmitico
kwas pantotenowy
acido pantotenico; vitamina b5
kwas pektowy
acidi pectici
kwas penicylowy
acido penicillico
kwas rozcieńczony
acido diluito
kwas rybonukleinowy
acido ribonucleico
kwas salicylowy
acidi salicilici
kwas siarkowy
acido solforico
kwas solny
acido muriatico; acido cloridrico
kwas sorbowy
acido sorbico
kwas szczawiowy
acido ossalico
kwas tetradekanowy
acido tetradecanoico
kwas trichlorofenoksyoctowy
acido triclorofenossiacetico
kwas żołądkowy
succo gastrico; acido gastrico
kwasy
acidi; acido
kwasy nieorganiczne
acidi inorganici
kwasy nukleinowe
acidi nucleici; acido nucleico

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "kwas", memoria di traduzione

add example
pl Sacharoza Sodu chlorek Sodu cytrynian Kwas cytrynowy Kwas solny Sodu wodorotlenek
it Saccarosio Sodio cloruro Sodio citrato Acido citrico Acido cloridrico Idrossido di sodio
pl Kwas walproinowy/Efawirenz (‧ mg dwa razy na dobę/‧ mg raz na dobę
it Acido valproico/efavirenz (‧ mg due volte al giorno/‧ mg una volta al giorno
pl Obrzęk stawów Sztywność stawów i mięśni Osłabienie mięśni, zapalenie stawów i odżywiania Brak apetytu Hipokaliemia, zwiększony apetyt, hipofosfatemia, zmniejszony apetyt, odwodnienie, dna, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, hiperkalcemia, hiperglikemia, hiponatremia
it Ipokaliemia, aumento dell appetito, ipofosfatemia, diminuzione dell appetito, disidratazione, gotta, iperuricemia, ipercalcemia, iperglicemia, iponatriemia
pl Głosuję za tą rezolucją, ponieważ dotyczy ona oświadczenia zdrowotnego umieszczonego w wykazie dopuszczonych oświadczeń dotyczących mleka dla niemowląt powyżej szóstego miesiąca życia, jako że wykryto, że do preparatów do żywienia niemowląt dodaje się kwas dokozaheksaenowy (DHA).
it Voto a favore della risoluzione perché concerne un'indicazione sulla salute contenuta nell'elenco delle indicazioni consentite per quanto riguarda l'uso di latte per l'infanzia in bambini dai sei mesi di età, da quando è stata riscontrata l'aggiunta di acido docosaesaenoico (DHA) al latte formulato.
pl W momencie wprowadzenia do obrotu ChNP Arancia di Ribera ma następujące cechy: owoc (hesperidium) o średnicy poprzecznej co najmniej ‧ mm; kaliber co najmniej ‧ według klasyfikacji europejskiej; kształt typowy kulisto-elipsoidalny (jajowaty lub spłaszczony lub eliptyczny) z wewnętrznym zagłębieniem; barwa skórki: jednorodnie pomarańczowa przechodząca w czerwonawą pod koniec zimy; miąższ o barwie jednorodnie pomarańczowej, strukturze delikatnej i jędrnej, bez pestek; sok: barwa pomarańczowa; wydajność soku z owocu nie mniej niż ‧ %; zawartość substancji stałych rozpuszczalnych – od ‧ do ‧ stopni Brix’a; kwaśność od ‧,‧ do ‧,‧; stosunek substancji stałych rozpuszczalnych do kwasów organicznych miareczkowanych nie mniej niż
it All’atto della sua immissione al consumo la DOP Arancia di Ribera presenta le seguenti caratteristiche: frutto (esperidio) diametro traverso minimo di ‧ mm; calibro minimo di ‧ secondo la classificazione europea; forma tipicamente sferica-ellissoidale (ovoide o schiacciata o ellittica) con ombelico interno; colore della buccia: arancio uniforme, con tendenza al rossastro a fine inverno; polpa con colore arancio uniforme, tessitura fine e soda, senza semi; succo: colore arancio; resa in succo non inferiore al ‧ %; contenuto di solidi solubili compreso tra ‧ e ‧ Brix; acidità compresa tra ‧,‧ e ‧,‧; rapporto solidi solubili/acidi organici titolabili non inferiore a
pl Dlatego pacjenci zmieniający kwas nikotynowy o natychmiastowym uwalnianiu na Tredaptive powinni rozpocząć od dawki ‧ mg/‧ mg
it Il trattamento dei pazienti trasferiti da acido nicotinico a rilascio immediato a Tredaptive deve pertanto essere iniziato al dosaggio di ‧ mg/‧ mg
pl Arancia di Ribera charakteryzuje się ponadto dużą zawartością substancji stałych rozpuszczalnych w stosunku do kwasów; jest bardzo krucha i ma trwały smak, co sprawia, że wyjątkowo nadaje się do spożywania w stanie świeżym; jest też bardzo słodka i pozbawiona goryczki
it Inoltre, caratterizzano l’Arancia di Ribera anche l’elevato rapporto solidi solubili/acidi, una buona croccantezza e persistenza gustativa, che la rendono particolarmente indicata per il consumo come frutta fresca, l’elevata dolcezza e l’assenza di amaro
pl jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na mykofenolan mofetylu, kwas
it Se è allergico (ipersensibile) al micofenolato mofetile, all acido micofenolico o ad uno qualsiasi
pl Badanie przeprowadza się z wykorzystaniem metody badania otwartego punktu przy ‧-godzinnym oddziaływaniu ‧-procentowego roztworu kwasu siarkowego (kwas akumulatorowy o gęstości ‧,‧) i ‧-godzinnym oddziaływaniu glikolu polialkanowego (np. płynu hamulcowego
it La prova deve essere effettuata utilizzando il metodo della prova per punti discontinui (Open Spot Test) e un’esposizione di ‧ ore ad una soluzione di acido solforico al ‧ percento (acido per batterie con una densità relativa di ‧,‧) ed un’esposizione di ‧ ore a un glicole polialchilene (ad esempio fluido per freni
pl Zarówno Velsicol, jak i DSP zajmują się wytwarzaniem i dostawą kwasu benzoesowego i benzoesanu sodu
it Velsicol e DSP operano entrambe nella produzione e fornitura di acido benzoico e benzoato di sodio
pl W badaniach histologicznych bioptatów kostnych pobranych po dwóch i trzech latach leczenia kobiet po menopauzie dawkami doustnymi kwasu ibandronowego w wysokości ‧, ‧ mg na dobę i dożylnymi dawkami leku do ‧ mg co ‧ miesiące stwierdzono prawidłową jakość kości i brak cech zaburzeń mineralizacji
it L analisi istologica delle biopsie ossee dopo due e tre anni di trattamento con acido ibandronico in donne in post-menopausa, alle dosi di ‧ mg orali al giorno e fino a ‧ mg ogni ‧ mesi per via endovenosa intermittente, ha evidenziato un tessuto osseo di qualità normale e l assenza di difetti della mineralizzazione
pl W kwestii produkcji kwasu fosforowego CWP stwierdza, że jego produkcja kwasu fosforowego metodą termiczną w wysokości ‧ t powinna zostać zredukowana do ‧ t kwasu fosforowego ekstrakcyjnego
it In ordine alla produzione di acidi fosforici, CWP constata la necessità di ridurre la propria produzione, che dovrebbe passare da ‧ t di acido di fosforo termico a ‧ t di acido ottenuto mediante estrazione
pl W badaniach klinicznych trwających maksymalnie dwa lata, pioglitazon zmniejszał całkowite stężenie triglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu oraz zwiększał stężenie cholesterolu HDL w porównaniu z placebo, metforminą albo gliklazydem
it In studi clinici della durata di due anni, pioglitazone ha ridotto i trigliceridi plasmatici totali e gli acidi grassi liberi, e ha aumentato i livelli di colesterolo HDL rispetto a placebo, metformina e gliclazide
pl Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza bezwodna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, kroskarmeloza sodowa, sacharoza, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian (E‧), butylohydroksytoluen (E‧), skrobia modyfikowana (kukurydziana), sodu glinu krzemian (E
it Gli eccipienti sono cellulosa microcristallina (E‧), lattosio anidro, trigliceridi a catena media, gelatina, croscarmellosa sodica, saccarosio, silice colloidale, magnesio stearato (E‧), butilidrossitoluene (E‧), amido modificato (mais) e silicato di sodio e alluminio (E
pl Kwas azotowy (wyposażenie mleczarni
it Acido nitrico (attrezzatura per il latte
pl Osad przemyć trzykrotnie porcjami etanolu po ‧ ml bez próby usunięcia całego kwasu octowego
it lavare tre volte con ‧ ml di alcol etilico senza preoccuparsi di eliminare tutto l
pl Sodu chlorek Kwas Solny (Ślad) Sodu octan, trójwodny Azot
it Cloruro di sodio Acido cloridrico (tracce) Acetato di sodio, triidrato Azoto
pl sole wapniowe kwasu cytrynowego
it sali di calcio dell’acido citrico
pl Średnie stężenia kwasu moczowego w surowicy wraz z upływem czasu dla każdej grupy leczenia w podstawowych badaniach klinicznych fazy ‧ są przedstawione na Wykresie
it I livelli medi dell' acido urico sierico nel tempo per ciascun gruppo di trattamento degli studi registrativi di fase ‧ sono riportati in Figura
pl kwas ‧,‧,‧-trichlorofenoksyoctowy, zmieszany z kwasem ‧,‧-dichlorofenoksyoctowym (oranż
it acido ‧,‧,‧-triclorofenossiacetico miscelato con acido ‧,‧-diclorofenossiacetico (agente arancione
pl Termin metyl odnosi się do metanolu – najpowszechniej wykorzystywanego alkoholu w tym procesie, mimo, iż etanol może również być stosowany w procesie produkcji prowadzącym do powstania estrów etylowego kwasu tłuszczowego
it Il termine metilico fa riferimento al metanolo, l'alcool più comunemente usato in questo processo, anche se nel processo produttivo può essere impiegato anche l'etanolo ottenendo così gli esteri etilici di acidi grassi
pl a = ilość roztworu EDTA o stężeniu ‧ mol/l zużyta do miareczkowania w obecności kalceiny lub kwasu kalkono-karboksylowego, ml
it a= ml di soluzione d
pl Faktura handlowa towarzysząca sprzedaży kwasu sulfanilowego przez przedsiębiorstwo do Wspólnoty w ramach zobowiązania powinna zawierać następujące elementy
it La fattura commerciale che accompagna le vendite di acido sulfanilico soggette a un impegno e vendute nella Comunità dall’azienda deve recare le seguenti informazioni
pl Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego, między innymi, z Indii i środków wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii
it Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originarie, tra l'altro, dell'India e delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originarie dell'India
pl kwas etylenodiaminotetraoctowy
it acido etilendiamminotetraacetico
Questa è la pagina 1. Trovato 5475 frasi corrispondenza a frase kwas.Trovato in 2,579 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.