Traduzioni in sloveno:

  • vranica 
    (Noun  f)

Picture dictionary

vranica
vranica

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "milza", memoria di traduzione

add example
it Pertanto, il medico dovrà esercitare cautela nel somministrare Neulasta a pazienti con anemia falciforme, dovrà mantenere controllati gli opportuni parametri clinici e di laboratorio e dovrà prestare attenzione alla possibile associazione tra Neulasta e un ingrossamento della milza o una crisi vaso-occlusiva
sl Zato morajo biti zdravniki previdni, kadar dajejo Neulasto bolnikom s srpasto anemijo, spremljati morajo ustrezne klinične parametre in laboratorijski status in biti pozorni na morebitno povezavo Neulaste z zvečanjem vranice in vazookluzivno krizo
it La somministrazione ripetuta a lungo termine di gruppi di dosi comprese nella dose terapeutica massima utilizzata nell' uomo per l' acido zoledronico, hanno prodotto effetti tossici in altri organi compresi il tratto gastrointestinale, fegato, milza e polmoni, nonchè nei siti di iniezione
sl Dolgoročnejše večkratno dajanje v odmerkih okrog največjega nameravanega humanega terapevtskega odmerka zoledronske kisline je povzročilo toksične učinke v drugih organih z gastrointestinalnim traktom, jetri, vranico in pljuči vred, in na mestih intravenskega injiciranja
it Disturbi alla milza Diminuzione del livello di glucosio, elevati livelli di fosfatasi alcalina e LDH, iperuricemia
sl Znižanje glukoze, zvišanje alkalne fosfataze in LDH, hiperurikemija
it Cerezyme viene impiegato nel trattamento dei pazienti con diagnosi confermata di malattia di Gaucher di Tipo ‧ o di Tipo ‧ e che manifestano segni della malattia quali: anemia (basso numero di globuli rossi), tendenza alle emorragie (dovuta a un basso numero di piastrine un tipo di cellula del sangue), ingrossamento della milza o del fegato o malattia ossea
sl Zdravilo Cerezyme se uporablja za zdravljenje bolnikov, pri katerih so potrdili diagnozo Gaucherjeve bolezni tipa ‧ ali tipa ‧ in ki kažejo znake bolezni, kot so: anemija (nizko število rdečih krvničk), nagnjenost h krvavitvam (zaradi nizkega števila trombocitov – vrste krvnih celic), povečanja vranice ali jeter ali bolezen kosti
it La diagnosi di rottura di milza deve essere presa in considerazione nei donatori e/o nei pazienti che presentino dolore al quadrante addominale superiore sinistro o alla scapola
sl Na raztrganje vranice je treba pomisliti pri dajalcih in/ali bolnikih, ki navajajo bolečino v levem zgornjem delu trebuha ali na vrhu rame
it Negli studi di tossicità a dose ripetuta su ratti e cani, sono stati osservati deplezione linfoidea/atrofia dei nodi linfatici, della milza e del timo, diminuzione degli eritrociti, reticolociti, leucociti e piastrine, in associazione a ipocellularità del midollo osseo, ed eventi avversi renali e gastrointestinali con la tigeciclina ad esposizioni ‧ volte e ‧ volte la dose giornaliera umana basata sull AUC in ratti e in cani, rispettivamente
sl V raziskavah toksičnosti ponavljajočih se odmerkov na podganah in psih so pri tigeciklinu ob izpostavljenosti, ki je bila ‧-krat oziroma ‧-krat večja od dnevnega odmerka za ljudi na podlagi AUC pri podganah oziroma psih, ugotovili limfoidno osiromašenje/atrofijo bezgavk, vranice in priželjca, zmanjšane koncentracije eritrocitov, retikulocitov, levkocitov in trombocitov v povezavi z zmanjšanim številom celic v kostnem mozgu in škodljive učinke na ledvicah in prebavilih
it Gli studi di tossicità con dosi ripetute su roditori e cani hanno identificato come principali organi bersaglio il fegato, la milza, la ghiandola tiroidea, il rene e le emazie
sl Študije toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih pri glodalcih in psih so pokazale, da so glavni ciljni organi jetra, ledvice, ščitnica, vranica in krožeče rdeče krvne celice
it Senza questo enzima il lipide glucocerebroside si accumula nell' organismo, soprattutto nel fegato, nella milza e nel midollo osseo, scatenando i sintomi della malattia: anemia (basso numero di globuli rossi), stanchezza, tendenza alle ecchimosi e alle emorragie, ingrossamento della milza e del fegato, dolore alle ossa e fratture
sl Ob odsotnosti encima se glukocerebrozid kopiči v telesu, običajno v jetrih, vranici in kostnem mozgu, to pa vodi do nastanka simptomov bolezni: anemije (znižane koncentracije rdečih krvničk), utrujenosti, povečane verjetnosti za nastanek hematomov in nagnjenosti h krvavitvam, povečane vranice in povečanih jeter ter bolečin v kosteh in zlomov
it patologie della milza, splenomegalia*
sl Motnje v delovanju vranice, splenomegalija *
it Nello studio sui pazienti con la milza, il ‧ % dei pazienti aveva una risposta duratura al trattamento con Nplate (‧ su ‧), rispetto al ‧ % dei pazienti che ricevevano il placebo (‧ su
sl Pri študiji bolnikov, ki so imeli vranico, je ‧ % bolnikov doseglo trajen odziv na zdravilo Nplate (‧ bolnikov od ‧) v primerjavi s ‧ % bolnikov, ki so prejemali placebo (‧ bolnik od
it Tuttavia, poiché l' asportazione della milza è una potenziale cura per la PTI, il comitato ha deciso che Nplate deve essere utilizzato in pazienti con la milza soltanto se non possono essere sottoposti all' intervento chirurgico
sl Ker pa je odstranitev vranice eno od zdravljenj za imunsko trombocitopenično purpuro, je Odbor sklenil, da je treba zdravilo Nplate uporabljati pri bolnikih z vranico samo, če niso primerni za operativni poseg
it % di variazione nel volume della milza
sl % spremembe prostornine vranice
it emorragie petecchiali ed ecchimosi, specialmente nei linfonodi, nei reni, nella milza, nella vescica e nella laringe
sl petehialne in ehimotske krvavitve, zlasti v bezgavkah, ledvicah, vranici, mehurju in grlu
it E dato che le piastrine vengono distrutte nella milza, il chirurgo sperava che una volta rimossa, si sarebbero formate nuove piastrine e che il sangue avrebbe ricominciato a coagulare
sl Ker se trombociti uničujejo v vranici, bi jo vzel ven, ustvarili se bi novi, kri se bi spet strjevala
it Gli studi di tossicità a dosi ripetute condotti in ratti e scimmie, in studi della durata fino a ‧ mesi, hanno evidenziato che gli effetti principali a carico degli organi bersaglio interessano il tratto gastrointestinale (emesi e diarrea nelle scimmie), le ghiandole surrenali (congestione e/o emorragia corticale in ratti e scimmie, con necrosi seguita da fibrosi nei ratti), il sistema emolinfopoietico (ipocellularità del midollo osseo e deplezione linfoide di timo, milza e linfonodi), il pancreas esocrino (degranulazione delle cellule acinari con necrosi a cellule singole), le ghiandole salivari (ipertrofia acinare), le articolazioni ossee (ispessimento della piastra di accrescimento), l utero (atrofia) e le ovaie (riduzione dello sviluppo follicolare
sl Študije toksičnosti ponavljajočih se odmerkov pri podganah in opicah, ki so trajale do ‧ mesecev, so ugotovile učinke na primarnih tarčnih organih v prebavilih (bruhanje in diareja pri opicah), nadledvičnih žlezah (kortikalna kongestija in/ali krvavitev pri podganah in opicah, pri podganah z nekrozo, ki ji je sledila fibroza), hematolimfopoetskem sistemu (hipercelularnost kostnega mozga ter limfoidno izčrpanje timusa, vranice in bezgavk), eksokrinem pankreasu (degranulacija acinarnih celic z nekrozo posamičnih celic), žlezah slinavkah (acinarna hipertrofija), kosteh in sklepih (zadebelitev rastne ploščice), maternici (atrofija) in jajčnikih (zmanjšano nastajanje foliklov
it La clearance relativa a diversi tessuti si manifesta in un arco da ‧ a ‧ ore, anche se i tumori, la cute e gli organi del sistema reticoloendoteliale (compresi fegato e milza) trattengono il porfimer sodico per un periodo maggiore
sl Očistek v različnih tkivih se pojavi po ‧ urah, vendar pa porfimer-natrij dalj časa ostane v tumorjih, koži in ‧ organih retikuloendotelijskega sistema (vključno z jetri in vranico
it POLMONE, CUORE, FEGATO, MILZA E LINFONODI MEDIASTINICI CON I RELATIVI TESSUTI CIRCOSTANTI POSSONO ESSERE ASPORTATI O LASCIATI ADERENTI ALLA CARCASSA MEDIANTE LE LORO CONNESSIONI ANATOMICHE
sl Pljuča, srce, jetra, vranica in mediastinum se lahko ločijo ali pa pustijo naravno pritrjeni na klavni trup
it A tal fine, il fegato, la milza e il tubo digerente devono essere tolti dalla carcassa in modo che questa non venga insudiciata e che le connessioni naturali di tali visceri siano mantenute fino al momento dell
sl V ta namen je treba jetra, vranico in prebavni trakt odstraniti iz trupa tako, da se ta ne kontaminira in da se naravne povezave navedenih notranjih organov ohranijo do pregleda
it Nplate viene utilizzato nei pazienti che sono già stati in terapia con medicinali come corticosteroidi o immunoglobuline e in cui è stata asportata la milza, se questi trattamenti non hanno funzionato
sl Zdravilo Nplate se uporablja pri bolnikih, ki so se že zdravili z zdravili, kot so kortikosteroidi ali imunoglobulini, in pri bolnikih, ki so jim odstranili vranico, če ta zdravila niso učinkovala
it La clearance relativa a diversi tessuti si manifesta in un arco da ‧ a ‧ ore, anche se i tumori, la cute e gli organi del sistema reticoloendoteliale (compresi fegato e milza) trattengono il porfimer sodico per un periodo maggiore
sl Očistek v različnih tkivih se pojavi po ‧ urah, vendar pa porfimer-natrij dalj časa ostane v tumorjih, koži in organih retikuloendotelijskega sistema (vključno z jetri in vranico
it Il volume della milza deve essere controllato regolarmente
sl Velikost vranice je treba redno preverjati
it Cerezyme è indicato nei pazienti con malattia di Gaucher di tipo ‧ (non neuronopatica) o di tipo ‧ (neuronopatica cronica), che evidenziano inoltre una o più delle seguenti condizioni legate alla malattia: anemia (basso numero di globuli rossi) trombocitopenia (diminuzione del numero di piastrine nel sangue) problemi ossei epatomegalia (ingrossamento del fegato) o splenomegalia (ingrossamento della milza
sl Zdravilo Cerezyme se uporablja pri bolnikih, ki imajo Gaucherjevo bolezen tipa ‧ (ne-nevropatsko) ali tipa ‧ (kronično nevropatsko) ter imajo eno ali več izmed naslednjih stanj, pogojenih z boleznijo: • anemijo (znižano število rdečih krvničk), • trombocitopenijo (znižano število trombocitov v krvi), • bolezen kosti, • hepatomegalijo (povečana jetra) ali splenomegalijo (povečano vranico
it Nei pazienti affetti da tale malattia si verifica un accumulo di una sostanza grassa, la glucosilceramide, in vari organi del corpo, come milza, fegato e ossa
sl Pri bolnikih s to boleznijo se maščoba, imenovana glukozilceramid, kopiči v različnih delih telesa, kot so vranica, jetra in kosti
Questa è la pagina 1. Trovato 130 frasi corrispondenza a frase milza.Trovato in 0,298 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.