Traduzioni in sloveno:

  • vranica 
    (Noun  f)

Picture dictionary

vranica
vranica

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "milza", memoria di traduzione

add example
it L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le tonsille degli animali di età superiore a ‧ mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l’ileo degli animali di tutte le età
sl Seznam SST, odstranjenih ovcam in kozam, vsebuje zlasti možgane v lobanjski votlini, hrbtenjačo z dura mater in tonzile živali, starejših od ‧ mesecev ali ki imajo en stalni sekalec, izrasel iz dlesni, vratnico in črevnico živali vseh starosti
it Nello studio relativo alla malattia di Gaucher di tipo ‧, è stata riscontrata dopo un anno una diminuzione del volume del fegato pari al ‧ % e del volume della milza del ‧ %
sl V študiji Gaucherjeve bolezni tipa ‧ je bila po enem letu velikost jeter manjša za ‧ %, velikost vranice pa za ‧ %
it il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai ‧ mesi
sl timus, vranica in hrbtenjača goveda, starejšega od šest mesecev
it Durante i primi ‧ mesi nei pazienti che erano passati a Zavesca il volume del fegato e della milza ed il livello di emoglobina sono rimasti invariati
sl Pri bolnikih, ki so prešli na zdravilo Zavesca, se prvih ‧ mesecev volumna jeter in vranice ter ravni hemoglobina niso spremenili
it Nei pazienti affetti da tale malattia si verifica un accumulo di una sostanza grassa, la glucosilceramide, in vari organi del corpo, come milza, fegato e ossa
sl Pri bolnikih s to boleznijo se maščoba, imenovana glukozilceramid, kopiči v različnih delih telesa, kot so vranica, jetra in kosti
it Il secondo studio comprendeva ‧ pazienti che avevano ancora la milza e che in passato erano stati in terapia per la PTI
sl V drugo študijo je bilo vključenih ‧ bolnikov, ki so še vedno imeli vranico in so se v preteklosti zdravili zaradi imunske trombocitopenične purpure
it La leishmaniosi viscerale pr ovoca la malattia sistemica e si manifesta con febbre, malessere, perdita di peso e anemia, gonfiore della milza, del fegato e dei linfonodi; la maggior parte dei casi segnalati nel mondo si concentra in Bangladesh, Brasile, India, Nepal e Sudan.
sl Visceralna leishmanioza povzroča sistemsko bolezen, ki se kaže s povišano telesno temperaturo, slabim počutjem, izgubo telesne teže in anemijo ter otekanjem vranice, jeter in bezgavk. Večina primerov, o katerih so poročali, se je pojavila v Bangladešu, Braziliji, Indiji, Nepalu in Sudanu.
it In seguito a somministrazione di G-CSF, nei donatori sani e nei pazienti è stata comunemente osservata una splenomegalia generalmente asintomatica e, in casi molto rari, la rottura della milza
sl Pri zdravih dajalcih so po uporabi granulocitne kolonije spodbujajočih faktorjev (G-CSF) bili opisani pogosti vendar praviloma asimptomatski primeri splenomegalije, ter zelo redki primeri raztrganja vranice
it il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a ‧ mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché la milza e l’ileo di ovini e caprini di ogni età
sl lobanja vključno z možgani in očmi, tonzile in hrbtenjača pri ovcah in kozah starosti nad ‧ mesecev ali ki jim je stalni sekalec predrl dlesni, ter vranica in črevnica pri ovcah in kozah vseh starosti
it Oltre al materiale specifico a rischio elencato alla lettera a), vanno definiti materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord i seguenti tessuti: l’intera testa, esclusa la lingua e compresi il cervello, gli occhi e i gangli trigeminali nonché il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore a ‧ mesi
sl Poleg snovi s specifičnim tveganjem iz točke (a) morajo biti v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske kot snovi s specifičnim tveganjem opredeljena naslednja tkiva: glava v celoti razen jezika, vključno z možgani, očmi in gangliji trigeminusa, priželjc, vranica in hrbtenjača goveda, starejšega od ‧ mesecev
it Il volume della milza deve essere controllato regolarmente
sl Velikost vranice je potrebno redno pregledovati
it Effetti indesiderati molto rari difficoltà a urinare sindrome di Sweet (lesioni dolorose di color prugna e in in rilievo a carico degli arti, talvolta a carico del volto e del collo, con febbre) ritenzione di acqua nei polmoni, sanguinamento nei polmoni, emissione di sangue con la tosse, mancanza di ossigeno, infiammazione dei polmoni (che può causare affanno, tosse, aumento della temperatura); in alcuni casi, ciò può essere causa di insufficienza respiratoria o sindrome da distress respiratorio dell adulto (ARDS, una malattia che provoca un peggioramento dell affanno in pazienti gravemente ammalati), che può essere fatale crisi falciformi (collasso acuto dei globuli rossi) nei pazienti con anemia a cellule falciformi rottura della milza
sl Zelo redki neželeni učinki • težave pri odvajanju urina • Sweetov sindrom (izbočene boleče poškodbe slivove barve na okončinah, včasih na obrazu in vratu, z zvišano telesno temperaturo) • zastajanje vode v pljučih, krvavenje v pljučih, izkašljevanje krvi, pomankanje kisika, pljučno vnetje (ki lahko povzroči zadihanost, kašelj, zvišano telesno temperaturo); v nekaterih primerih to lahko vodi v dihalno odpoved ali sindrom dihalne stiske pri odraslem (ARDS, stanje, ki povzroča povečano kratko sapo pri hudo bolnih osebah), kar lahko vodi v smrt. • srpastocelične krize (akuten kolaps rdečih krvničk) pri bolnikih s srpastoceličnim obolenjem • raztrganje vranice
it La clearance relativa a diversi tessuti si manifesta in un arco da ‧ a ‧ ore, anche se i tumori, la cute e gli organi del sistema reticoloendoteliale (compresi fegato e milza) trattengono il porfimer sodico per un periodo maggiore
sl Očistek v različnih tkivih se pojavi po ‧ urah, vendar pa porfimer-natrij dalj časa ostane v tumorjih, koži in ‧ organih retikuloendotelijskega sistema (vključno z jetri in vranico
it Tuttavia, poiché l' asportazione della milza è una potenziale cura per la PTI, il comitato ha deciso che Nplate deve essere utilizzato in pazienti con la milza soltanto se non possono essere sottoposti all' intervento chirurgico
sl Ker pa je odstranitev vranice eno od zdravljenj za imunsko trombocitopenično purpuro, je Odbor sklenil, da je treba zdravilo Nplate uporabljati pri bolnikih z vranico samo, če niso primerni za operativni poseg
it Dei ‧ pazienti nel gruppo del trattamento settimanale con una milza di dimensioni abnormemente elevate all' ingresso, ‧ hanno ottenuto la normalizzazione del volume della milza entro la fine dello studio
sl Med ‧ bolniki z nenormalno povečano vranico na začetku študije v skupini, ki je zdravljenje prejemala tedensko, se je do konca študije velikost vranice povrnila na normalno prostornino pri treh bolnikih
it Senza questo enzima il lipide glucocerebroside si accumula nell' organismo, soprattutto nel fegato, nella milza e nel midollo osseo, scatenando i sintomi della malattia: anemia (basso numero di globuli rossi), stanchezza, tendenza alle ecchimosi e alle emorragie, ingrossamento della milza e del fegato, dolore alle ossa e fratture
sl Ob odsotnosti encima se glukocerebrozid kopiči v telesu, običajno v jetrih, vranici in kostnem mozgu, to pa vodi do nastanka simptomov bolezni: anemije (znižane koncentracije rdečih krvničk), utrujenosti, povečane verjetnosti za nastanek hematomov in nagnjenosti h krvavitvam, povečane vranice in povečanih jeter ter bolečin v kosteh in zlomov
it La diagnosi di rottura di milza deve essere presa in considerazione nei donatori e/o nei pazienti che presentino dolore al quadrante addominale superiore sinistro o alla scapola
sl Na raztrganje vranice je treba pomisliti pri dajalcih in/ali bolnikih, ki navajajo bolečino v levem zgornjem delu trebuha ali na vrhu rame
it Negli studi di tossicità a dose ripetuta su ratti e cani, sono stati osservati deplezione linfoidea/atrofia dei nodi linfatici, della milza e del timo, diminuzione degli eritrociti, reticolociti, leucociti e piastrine, in associazione a ipocellularità del midollo osseo, ed eventi avversi renali e gastrointestinali con la tigeciclina ad esposizioni ‧ volte e ‧ volte la dose giornaliera umana basata sull AUC in ratti e in cani, rispettivamente
sl V raziskavah toksičnosti ponavljajočih se odmerkov na podganah in psih so pri tigeciklinu ob izpostavljenosti, ki je bila ‧-krat oziroma ‧-krat večja od dnevnega odmerka za ljudi na podlagi AUC pri podganah oziroma psih, ugotovili limfoidno osiromašenje/atrofijo bezgavk, vranice in priželjca, zmanjšane koncentracije eritrocitov, retikulocitov, levkocitov in trombocitov v povezavi z zmanjšanim številom celic v kostnem mozgu in škodljive učinke na ledvicah in prebavilih
it Quindi posso vivere anche senza milza?
sl Alternativa pa je neverjetno zapletena
it Questi studi hanno esaminato l efficacia di Cerezyme nel controllo dei sintomi della malattia di Gaucher, quali normalizzazione (aumento) del numero di globuli rossi e piastrine nel sangue e normalizzazione (diminuzione) del volume di fegato e milza
sl V študijah so preučili učinkovitost zdravila Cerezyme pri nadzoru simptomov Gaucherjeve bolezni, kot je normaliziranje (povečanje) števila rdečih krvničk in krvnih ploščic v krvi ter normaliziranje (zmanjšanje) velikosti jeter in vranice
it L ingrossamento della milza rappresenta un effetto diretto del trattamento con il filgrastim
sl Zvečanje vranice je neposreden učinek zdravljenja s filgrastimom
it In linea con l' attività farmacologica di natalizumab, l' attività alterata dei linfociti si è tradotta sia in un aumento dei globuli bianchi che in un aumento di peso della milza nella maggior parte degli studi in vivo
sl V skladu s farmakološko aktivnostjo natalizumaba se je pokazala spremenjena izmenjava limfocitov tako, da je v večini študij in vivo poraslo število levkocitov, masa vranice pa se je povečala
it Avete detto che il fegato e ' infiammato, non la milza
sl Rekel si, da so bila vneta jetra, ne vranica
Questa è la pagina 1. Trovato 130 frasi corrispondenza a frase milza.Trovato in 0,283 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.