pronuncia:  

Traduzioni in polacco:

 • pieniądze       
  (Noun  p)
   
  Quantità non specificata di una divisa.
 • grosz   
 • pieniądz     
  (Noun  m)

Picture dictionary

pieniądze
pieniądze

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (2)

L’Opera da tre soldi
Opera za 3 grosze
non ho soldi
nie mam pieniędzy

Frasi di esempio con "soldi", memoria di traduzione

add example
it Infine vorrei sottolineare che la Commissione non solo rende un servizio alla crescita dell'occupazione tramite un gran numero di programmi ma anche che usa in modo responsabile i soldi dei contribuenti e si attende dagli Stati membri una pari responsabilità.
pl Na koniec chciałbym podkreślić fakt, że Komisja poprzez wiele programów służy nie tylko wzrostowi i tworzeniu miejsc pracy, ale także odpowiedzialnie wykorzystuje pieniądze podatników i wymaga podobnej odpowiedzialności od państw członkowskich.
it Signor Presidente, i banchieri che dilapidano i nostri soldi sono spregevoli, ma, onorevole Schulz, i politici che ora accumulano disavanzi e debiti a spese delle generazioni più giovani sono altrettanto irresponsabili.
pl Panie przewodniczący! Bankierzy marnujący nasze pieniądze są podli, ale - panie pośle Schulz - politycy, którzy obecnie powodują deficyty i długi na koszt przyszłych pokoleń są równie nieodpowiedzialni.
it Non ho soldi
pl Nie mam kasy
it Volete i vostri soldi?
pl Chcesz forsę?
it Dobbiamo essere consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione europea, i cui soldi vengono utilizzati per rimediare ai disastri provocati da altri.
pl Musimy wyraźnie zrozumieć, że mamy zobowiązania wobec obywateli Unii Europejskiej, których pieniądze są wykorzystywane na pokrycie szkód spowodowanych przez inne podmioty.
it Non voglio i suoi soldi
pl Nie potrzebuję pana pieniędzy
it Che cosa avete ottenuto a Cancún, oltre a cedere un mucchio di soldi dei contribuenti sotto forma di fondo verde per il clima, che secondo me finirà per diventare un regalo gradito ai dittatori africani che potranno così comprarsi altre Mercedes e jet privati?
pl Ale oprócz przekazania ogromnych pieniędzy podatników pod pozorem ekofunduszu klimatycznego, który moim zdaniem stanie się workiem bez dna dla afrykańskich dyktatorów, pozwalającym im kupić kolejne mercedesy i prywatne odrzutowce, co faktycznie udało się Państwu osiągnąć na spotkaniu w Cancún?
it Voglio i miei soldi, Bradley
pl Chcę swoją kasę, Bradley
it La nuova direttiva è stata introdotta diciotto mesi fa; eppure, come ha giustamente ricordato il Presidente, siamo di nuovo qui, come l'anno scorso, a parlare dello stesso tema: la sicurezza dei giocattoli. Quest'anno la situazione è più grave poiché ci troviamo in una fase di recessione, e durante una recessione i genitori che vogliono acquistare giocattoli e hanno pochi soldi attingono a quella fascia del mercato che offre giocattoli di qualità inferiore alla norma.
pl Dzisiaj mija osiemnaście miesięcy, odkąd mamy nową dyrektywę, i znowu omawiamy tu, podobnie jak w roku ubiegłym, co słusznie zauważył pan przewodniczący, ten sam temat, czyli bezpieczeństwo zabawek, przy czym w tym roku sytuacja jest jeszcze poważniejsza, ponieważ mamy recesję, i rodzice, którzy chcą kupić zabawki i nie mają pieniędzy, pójdą do tych sklepów, w których sprzedaje się zabawki o niższej jakości.
it Lui vuole che l'Unione europea tolga dalle peste i paesi come il suo a suon di soldi - 180 miliardi di euro - e sostiene che, in caso contrario, cinque milioni di emigrati disoccupati si riverseranno nei nostri paesi dell'Europa occidentale.
pl Domaga się on, aby Unia Europejska wyciągnęła z kłopotów takie kraje, jak jego, za cenę 180 miliardów euro, i twierdzi, że jeżeli tego nie uczynimy, to może nam obiecać, że 5 milionów bezrobotnych emigrantów skieruje się na zachód do naszych krajów.
it Non gli stai insegnando niente, gli dai dei soldi e poi lo lasci solo
pl Może to jego sposób na powiedzenie, że brakuje mu was oboje i domu, który razem dzieliliście
it Non portano né voti, né soldi
pl Bo żaden z nich nic nie wnosi
it Faremo un po ' di soldi, non come nel bronx
pl Zarobimy trochę pieniędzy.Nie tak jak w Bronxie
it Miep dice che il magazziniere non sa proprio niente...... e lo stiamo pagando tutti quei soldi
pl Miep mówi, ze magazynier nic nie wie, a my mu tyle ptacimy
it Finché gli Stati membri dell'Unione europea continueranno a considerare necessarie le forze armate, finché continueremo a credere che possiamo garantire la nostra sicurezza soltanto mantenendo - forse dovremmo dire "anche” mantenendo - le forze armate, i contribuenti europei avranno il diritto di attendersi un servizio quanto più efficiente possibile in cambio dei loro soldi.
pl Dopóki będziemy w państwach członkowskich Unii Europejskiej uważać siły zbrojne za konieczność i dopóki będziemy wierzyć, że możemy zagwarantować swoje bezpieczeństwo jedynie poprzez utrzymanie - być może powinniśmy powiedzieć również poprzez utrzymanie - sił zbrojnych, dopóty podatnicy europejscy będą mieli prawo oczekiwać otrzymania za swoje pieniądze jak najbardziej efektywnej usługi.
it Ci sono soldi nelle tasche
pl Mam w kieszeniach pieniądze
it Signora Olson, questanno non ci sono i soldi per il musical
pl I pani Olson- w tym roku nie będzie pieniędzy na musical
it Vuole soldi, come sempre...... ma non parla con me
pl Znowu potrzebuje forsy... ale nie mówi ze mną
it I nostri soldi non servono a comprare hamburger
pl Nasze pieniądze nie wydajemy na Happy Meals
it Sanno dove sono i soldi
pl Wiedzą, gdzie są pieniądze
Questa è la pagina 1. Trovato 2292 frasi corrispondenza a frase soldi.Trovato in 1,588 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.