pronuncia: IPA: pre'ghjɛra

Traduzioni in polacco:

 • modlitwa   
  (Noun  f)
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
 • modły   
  (Noun  f)
 • wezwanie   
  (Noun  )
 • apel   
  (Noun  )
 • odezwa   
  (Noun  )
 • pacierz   
 • prośba   
 • wniosek   
 • zachęta   
 • zaproszenie   

Altri significati:

 
prośba
 
modlitwa

Did you mean: Preghiera

Picture dictionary

modlitwa
modlitwa

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (4)

Preghiera
Modlitwa
preghiera della sera
modlitwa wieczorna

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "preghiera", memoria di traduzione

add example
it Signore, ascolta la nostra preghiera
pl Panie, wysłuchaj naszej modlitwy
it Io credo che lassù le vostre preghiere potranno avere miglior fortuna
pl Może tam pańskie modlitwy zostaną wysłuchane
it Alcuni trovano conforto nella preghiera
pl Niektórym pomaga modlitwa
it le onde, i motori...... qualche preghiera detta sommessamente...... e il rumore di ‧ ragazzi che si vomitano l' anima
pl Fale, silnik... stłumione modlitwy... i jęki ‧ facetów z wybebeszonymi brzuchami
it Sono una preghiera
pl Są... w rzeczywistości modlitwami
it Pensavo fosse la risposta alle tue preghiere
pl Czyź nie tego właśnie chciałaś?
it Le vostre preghiere li aiuteranno
pl Wasze modlitwy im pomogą
it Dio ha risposto alle tue preghiere
pl Bóg wysłuchał twych modlitw
it Sta recitando una speciale preghiera che le ho insegnato
pl To taka specjalna modlitwa, której ją nauczyłem
it La veste da preghiera del Reggente di Alamut
pl Modlitewna szata regenta Alamutu
it Ecco una bella preghiera. grazie, Shalom!
pl To piękna modIitwa
it Prima di iniziare la seduta, vorrei sottolineare che nella giornata odierna i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie e agli amici delle vittime e ai feriti nell'incidente ferroviario verificatosi la scorsa settimana nel nord d'Italia.
pl Zanim rozpoczniemy posiedzenie, chciałbym powiedzieć, że nasze myśli, nasze modlitwy są dzisiaj z bliskimi ofiar i z rannymi w katastrofie kolejowej, jaka wydarzyła się tydzień temu na północy Włoch.
it Sfortunatamente, il vigneto non si coltiva con le preghiere
pl Niestety, winnica nie została stworzona z błogosławieństwem
it Vostro padre ha interrotto le preghiere al palazzo orientale per unirsi a noi
pl Wasz ojciec przerwie swe modły w pałacu, by do nas dołączyć
it Abbiamo detto una preghiera per te
pl Modliliśmy się za ciebie
it E ' un ordine o una preghiera?
pl Rozkazuje mi czy prosi?
it Un libro di preghiere dell' ottavo secolo
pl Księgę modłów z ‧ wieku
it Le preghiere, bambine
pl Dziewczęta, pora na modły
it Il gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, come una ruota della preghiera tibetana, sta tentando alacremente da anni di assoggettare alla normativa europea i fondi d'investimento, i fondi di private equity e tutti gli altri veicoli finanziari.
pl Niczym tybetański młynek modlitewny Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim dokładała od dawna wszelkich wysiłków, by zapewnić objęcie funduszy hedgingowych, funduszy private equity oraz wszystkich pozostałych instytucji finansowych regulacjami europejskimi.
it Fortunatamente, durante l' anno avevo frequentato la sinagoga... e conoscevo questa preghiera
pl Na szczęście podczas tego jednego roku, gdy chodziłem do synagogi, nauczyłem się tej modlitwy
it Sarai nelle mie preghiere
pl Będę się za ciebie modlić
it Le tue preghiere sono esaudite, l' abbiamo staccato dal respiratore
pl Wygląda na to, że twoje modlitwy zostały wysłuchane.Udało nam się odłączyć go od respiratora
it Una preghiera
pl Nie, modlitwa
it Quelli tra noi che hanno ricevuto un'educazione cattolica, conosceranno la preghiera di Sant'Agostino, che dice più o meno così "Rendimi puro, ma non subito”.
pl Ci z nas, którzy wychowali się w religii katolickiej, znają modlitwę św. Augustyna, w której znajdują się mniej więcej następujące słowa: "uczyń mnie czystym, ale jeszcze nie teraz”.
Questa è la pagina 1. Trovato 145 frasi corrispondenza a frase preghiera.Trovato in 1,402 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.