pronuncia: IPA: pre'ghjɛra

Traduzioni in polacco:

 • modlitwa   
  (Noun  f)
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
 • modły   
  (Noun  f)
 • pacierz   
 • prośba   

Altri significati:

 
prośba
 
modlitwa

Did you mean: Preghiera

Picture dictionary

modlitwa
modlitwa

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (2)

Preghiera
Modlitwa

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "preghiera", memoria di traduzione

add example
it Puoi dire tu una preghiera, se vuoi
pl Ty się możesz pomodlić, jak chcesz
it Va bene, è ora di dire le tue preghiere
pl Dobrze, pora na modlitwę
it I nostri pensieri e le nostre preghiere si uniscono a quelli della famiglia in questo triste momento.
pl W tym czasie łączymy się z jego rodziną w myślach i w modlitwach.
it Lei può darle solo il suo amore e le sue preghiere
pl Może pan tylko ją kochać.I modlić się
it Aprite i vostri cuori e pregate il Signore, e Lui rispondera ' alle vostre preghiere
pl Otwórz swoje serce i módl się do Pana, a On odpowie swoim wiernym
it Di ' le tue preghiere
pl Módl się za mnie
it Gesù ha risposto alle mie preghiere
pl Jezus wysłuchał moich modlitw
it La risposta alle nostre preghiere
pl Odpowiedź na nasze prośby
it Insieme a Noam Shalit e alla sua famiglia, attendiamo con ansia che si compia per Shalit la preghiera rabbinica, salmo 126, versetto 1: "Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare”.
pl Wraz z Noamem Szalitem i jego rodziną czekamy na spełnienie się hebrajskiej modlitwy za Szalita, psalm 126, werset 1: "Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie”.
it Per quale ragione si nasconde tra mille e mille preghiere sussurrate e incomprensibili miracoli
pl Jak możemy wierzyć wierzącym, jeśli nie wierzymy sobie samym?
it Duke, cominciamo con la preghiera?
pl Duke, może ty poprowadzisz modlitwę?
it Topo, di ' le tue preghiere!
pl Wykorzystałeś wszystkie próby.Ostatnie słowo?
it Siate degni delle sue sante preghiere!
pl Bądźcie godni jej świętych modlitw!
it Adesso unitevi a me in un momento di silenziosa preghiera
pl Pomódlmy się teraz za nich w skupieniu
it Rivolgo una preghiera - e spero sia questa l'unica volta in cui oggi interrompo la separazione tra Chiesta e Stato, religione e politica - e impartisco una benedizione affinché Dio vegli su di voi e sulle vostre azioni.
pl Pragnę - i mam nadzieje, że to będzie dzisiaj moje jedyne naruszenie rozdziału pomiędzy kościołem a państwem, religią a polityką - prosić Boga w mojej modlitwie i błogosławieństwie, aby pobłogosławił wam wszystkim i wszystko, co czynicie.
it Sta recitando una speciale preghiera che le ho insegnato
pl To taka specjalna modlitwa, której ją nauczyłem
it Altri predicatori e i loro seguaci vivono in astinenza e digiunano spesso e fanno le loro preghiere in chiesa. "
pl Inni kaznodzieje i ich wyznawcy żyją wstrzemięźliwie, często poszczą, a modły swe odprawiają w kościołach. "
it Tesoro, perché non diciamo la preghiera prima di cena?
pl Skarbie, może odmówimy modlitwę przed kolacją?
it La mia preghiera a Dio per Israele, è che possano essere salvati
pl Modlę się do Boga Izraela, by zostali zbawieni
it Il reverendo terrà una seduta di preghiera, dopo la riunione
pl Wielebny Shillerman odprawi modlitwe pod koniec spotkania
it Volevo dirti che le mie speranze e le mie preghiere ti accompagneranno, e che ho fatto questa per te
pl Chciałam ci życzyć powodzenia.Będę się modlić za ciebie. Przyniosłam ci prezent
it E non vi dimentichiamo mai nelle nostre preghiere
pl Zawsze będziemy się o ciebie modlić
it Le vostre preghiere li aiuteranno
pl Wasze modlitwy im pomogą
Questa è la pagina 1. Trovato 145 frasi corrispondenza a frase preghiera.Trovato in 0,372 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.