Traduzioni in polacco:

  • elektrokardiografia   
  • elektrokardiogram   

Altri significati:

 
med. medycyna, medyczny elektrokardiogram

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (1)

elettrocardiogrammi
elektrokardiogram; elektrokardiografia

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "elettrocardiogramma", memoria di traduzione

add example
it Allungamento dell intervallo QT corretto all elettrocardiogramma, aumento dell azotemia, ipercolesterolemia
pl Wydłużenie odstępu QT w EKG, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi
it Negli studi clinici della durata di ‧ settimane sono stati ottenuti elettrocardiogrammi da ‧ pazienti con SUI trattate con duloxetina e da ‧ pazienti trattate con placebo
pl W ‧-tygodniowych badaniach klinicznych u ‧ pacjentek z WNM leczonych duloksetyną oraz u ‧ pacjentek otrzymujących placebo wykonano elektrokardiogram
it Non sono stati osservati effetti sugli elettrocardiogrammi, compresi intervalli QT e QTc, in uno studio farmacologico di sicurezza per somministrazioni ripetute nelle scimmie a livelli di esposizione sistemica ‧ volte maggiori di quelli ottenuti a dosi terapeutiche nell uomo
pl W badaniu farmakologicznym dotyczącym bezpieczeństwa wielokrotnego podania małpom nie zaobserwowano wpływu pozakonazolu na wyniki badań elektrokardiograficznych (w tym na odstęp QT i QTc), dla stężeń ‧, ‧ razy większych od stężeń osiąganych w czasie stosowania dawek terapeutycznych u ludzi
it è stato sottoposto recentemente ad interventi alle arterie coronariche è a conoscenza di recenti alterazioni nel tracciato del Suo elettrocardiogramma ha avuto episodi frequenti e/o ripetuti di angina o dolore toracico negli ultimi ‧ giorni; soffre di scompenso cardiaco o di grave aritmia, shunts destro-sinistro del cuore; ha avuto un grave aumento della pressione sanguigna in arteria polmonare; ipertensione non controllata
pl jeśli pacjent miał ostatnio wykonany zabieg na tętnicach wieńcowych, jeśli u pacjenta zaobserwowano ostatnio zmiany w elektrokardiogramie, jeśli u pacjenta występowoała częsta i(lub) nawracająca dławica piersiowa lub ból w klatce piersiowej w ciągu ostatnich ‧ dni
it Gli effetti collaterali più comuni (osservati tra ‧ e ‧ pazienti su ‧) sono neutropenia (carenza di globuli bianchi), trombocitopenia (carenza di piastrine), iperglicemia (aumento degli zuccheri nel sangue), ipocaliemia (carenza di potassio nel sangue), parestesia (formicolio e pizzicore), dolori pleuritici, (dolore al torace), dispnea (difficoltà di respirazione), dolori alle ossa, artralgia (dolori articolari), piressia (febbre), affaticamento, prolungati intervalli QT su un elettrocardiogramma (battito cardiaco irregolare), e aumento dei livelli dell alanina aminotransferasi e dell aspartate aminotransferase (enzimi del fegato
pl Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem preparatem TRISENOX (u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) są neutropenia (niski poziom białych krwinek we krwi), trombocytopenia (niski poziom płytek krwi), hiperglikemia (podwyższony poziom cukru we krwi), hipokaliemia (niski poziom potasu w surowicy krwi), parestezje (uczucie drętwienia lub mrowienia), ból związany z zapaleniem opłucnej (ból klatki piersiowej), duszność (brak oddechu), ból kości, ból stawów, gorączka, zmęczenie, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (nieregularne bicie serca), zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) I aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) (enzymy wątrobowe
it L insufficienza cardiaca congestizia dovuta a cardiomiopatia può verificarsi all improvviso, anche parecchie settimane dopo la sospensione del trattamento, senza essere preceduta da variazioni dell elettrocardiogramma
pl Zastoinowa niewydolność serca spowodowana kardiomiopatią może wystąpić nagle, bez wcześniejszych zmian w zapisie EKG, może także wystąpić w kilka tygodni po zaprzestaniu leczenia
it Si ritiene che questi effetti della ranolazina sull elettrocardiogramma di superficie siano conseguenti all inibizione della corrente di rettifica rapida del potassio, che prolunga il potenziale d azione ventricolare, e all inibizione della corrente tardiva del sodio, che accorcia il potenziale d azione ventricolare
pl Uważa się, że wpływ ranolazyny na powierzchniowy elektrokardiogram wynika z hamowania szybkiego prostowniczego prądu potasowego, który wydłuża czas trwania potencjału komorowego i z hamowania późnego prądu sodowego, który skraca czas trwania potencjału komorowego
it in passato è stato sottoposto a chemioterapie o ha ricevuto trattamenti farmacologici che accrescono il rischio di danno al cuore, il medico potrebbe voler controllare la sua funzione cardiaca (elettrocardiogramma, frequenza cardiaca, peso corporeo) durante il trattamento con MabCampath
pl • pacjentów, którzy byli poddawani w przeszłości chemioterapii lub leczeni lekami ogólnymi o wysokim ryzyku uszkodzenia serca; lekarz może zalecić monitorowanie czynności serca (EKG, częstość pracy serca, masa ciała) podczas podawania leku MabCampath
it Iscover può essere somministrato in pazienti che subiscono un attacco cardiaco con elevazione del segmento ST (una lettura anomala nell elettrocardiogramma o ECG) quando il medico ritiene che il trattamento possa essere benefico
pl Iscover można podawać pacjentom z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (nieprawidłowy zapis elektrokardiogramu lub EKG) wówczas, gdy lekarz uzna, że leczenie byłoby korzystne dla pacjenta
it Iperbilirubinemia Patologie epatobiliari Dermatite allergica, rash con prurito Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo Artralgia Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo Ritenzione urinaria, glicosuria Patologie renali e urinarie Astenia, piressia, affaticamento, Patologie sistemiche e condizioni sensazione di calore, malessere di tipo relative alla sede di somministrazione influenzale Aumento delle transaminasi, Esami diagnostici QT prolungato all elettrocardiogramma Casi molto rari (< ‧.‧) di reazioni di ipersensibilità e reazioni nel sito di iniezione (bruciore, indurimento, fastidio e dolore) sono stati segnalati dalle esperienze post-marketing
pl ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów Hiperbilirubinemia Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Alergiczne zapalenie skóry, swędzące Zaburzenia skóry i tkanki wysypki podskórnej Ból stawów Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości Zatrzymanie moczu, cukromocz Zaburzenia nerek i dróg moczowych Astenia, gorączka, uczucie znużenia, Zaburzenia ogólne i stany w miejscu uczucie gorąca, stany grypopodobne podania Zwiększenie aktywności Badania aminotransferaz, wydłużenie odstępu QT w EKG W badaniach wykonywanych po wprowadzeniu produktu do obrotu opisywano bardzo rzadkie (< ‧ ‧) przypadki reakcji nadwrażliwości i odczynów w miejscu wstrzyknięcia (uczucie pieczenia, twardy naciek, dyskomfort oraz ból
it In cani sono state osservate onde U prominenti nell elettrocardiogramma, associate con prolungato intervallo PR e bradicardia
pl U psów w badaniu elektrokardiograficznym obserwowano wyraźny załamek U, związany z wydłużeniem odstępu PR i bradykardią
it elettrocardiogramma a riposo
pl EKG spoczynkowe
it in passato è stato sottoposto a chemioterapie o ha ricevuto trattamenti farmacologici che accrescono il rischio di danno al cuore, il medico potrebbe voler controllare la sua funzione cardiaca (elettrocardiogramma, frequenza cardiaca, peso corporeo) durante il trattamento con MabCampath
pl • pacjentów, którzy byli poddani w przeszłości chemioterapii lub leczeni lekami ogólnymi o wysokim ryzyku uszkodzenia serca; lekarz może zalecić monitorowanie czynności serca (EKG, częstość pracy serca, masa ciała) podczas podawania leku MabCampath
it Sono stati riportati altri eventi quali variazioni dell elettrocardiogramma (es. prolungamento dell intervallo QT, blocco di branca, prolungamento del QRS), tachicardia ventricolare, bradicardia, ipotensione, vertigini e morte
pl Inne zaobserwowane objawy to zmiany w EKG (np. wydłużenie odstępu QT, blok odnogi pęczka Hisa, poszerzenie zespołu QRS), tachykardię komorową, bradykardię, niedociśnienie, zawroty głowy oraz zgon
it Raramente, possono essere riscontrate delle anomalie nel suo elettrocardiogramma (cioè il tracciato dell attività cardiaca del suo cuore
pl Niezbyt często mogą pojawiać się nieprawidłowości w elektrokardiogramie (np.: odzwierciedlające elektryczną aktywność serca
it Domani, parleremo degli effetti dell' anossia sull' elettrocardiogramma
pl Jutro zajmiemy sie anoksja na elektrokardiogramie
it Faccia particolare attenzione con Vimpat Informi il medico se: sta assumendo qualsiasi altro medicinale che può causare delle anormalità dell' ECG (elettrocardiogramma) chiamate " allungamento dell intervallo PR ", per esempio medicinali usati per trattare alcune forme di irregolarità del battito cardiaco o di insufficienza cardiaca
pl Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Vimpat Należy poinformować lekarza w następujących sytuacjach: • jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek lek, który może spowodować nieprawidłowości zapisu EKG (elektrokardiogramu) określane jako wydłużenie odstępu PR, na przykład leki stosowane w terapii niektórych rodzajów zaburzeń rytmu serca lub w niewydolności serca
it Fareston ha mostrato di prolungare l intervallo QTc nell elettrocardiogramma di alcuni pazienti in modo dose-dipendente
pl Wykazano, że Fareston powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QTc w elektrokardiogramie u części pacjentów
it Informazioni per il paziente La SAP deve contenere le seguenti informazioni per il paziente: La necessità di mostrare la scheda a tutti i medici che si occupano del trattamento La necessità di informare il proprio medico, prima di assumere Ranexa, della presenza di: problemi renali problemi al fegato un' eventuale pregresso elettrocardiogramma (ECG) fuori dalla norma l' assunzione di farmaci per il trattamento dell' epilessia, di infezioni batteriche o fungine, dell' infezione da HIV, della depressione o di disturbi del ritmo cardiaco l' assunzione del prodotto erboristico " erba di San Giovanni " l' assunzione di medicinali per l' allergia
pl Informacje dla pacjenta Karta PAC powinna zawierać następujące informacje dla pacjenta: • Kartę należy pokazywać wszystkim lekarzom opiekującym się pacjentem • Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ranexa pacjent powinien poinformować swojego lekarza, jeśli u pacjenta występują: • Choroby nerek • Choroby wątroby • Jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek nieprawidłowy zapis EKG • Jeśli pacjent stosuje leki stosowane w leczeniu padaczki, zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych, zakażenia wirusem HIV, depresji lub zaburzeń rytmu serca • Jeśli pacjent stosuje ziołowy preparat z dziurawca • Jeśli pacjent stosuje leki przeciwuczuleniowe
Questa è la pagina 1. Trovato 48 frasi corrispondenza a frase elettrocardiogramma.Trovato in 0,612 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.