pronuncia: IPA: ʧetri'ɔlo /tʃe.tri.ˈɔ.lo/

Traduzioni in ceco:

  • okurka   
    (Noun  f)
     
    větší plod okurky seté
  • okurka setá   

Picture dictionary

okurka
okurka
okurka
okurka

Frasi simili nel dizionario italiano ceco. (7)

cetrioli
salátové okurky
cetrioli di mare
sumýš jedlý; mořské okurky; sumýši
cucumovirus del mosaico del cetriolo
virus mozaiky okurek; cucumovirus mozaiky okurek
virus del mosaico del cetriolo
cucumovirus mozaiky okurek; cmv

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "cetriolo", memoria di traduzione

add example
it (ES) Signor Presidente, vorrei trattare brevemente tre punti sulla situazione attuale in relazione ai cetrioli.
cs (ES) Pane předsedající, rád bych stručně upozornit na tři body týkající se aktuální situace okolo okurek.
it Mi sembra, e prendete le mie parole con le pinze, che anche l'intervento con i germogli di soia sia tanto prematuro quanto l'azione intrapresa con i cetrioli.
cs Zdá se mi - a říkám to velmi opatrně - že v případě fazolových klíčků se jednalo stejně předčasně jako u okurek.
it Cucumis sativus L.- Cetriolo/Cetriolino
cs Cucumis sativus L.- Okurka
it E questa frutta deliziosa deriva da cetrioli di mare
cs A to lahodné ovoce, co jíte, jsou vlastně zavařené mořské okurky
it recante modifica del regolamento (CE) n. ‧/‧ per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide
cs kterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧ o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
it Cucumis sativus L.- Cetriolo
cs Cucumis sativus L. – Okurka salátová
it Fagioli (freschi o congelati), carote, cetrioli, arance o mandarini, pere, patate, riso, spinaci (freschi o congelati
cs Fazole (čerstvé nebo zmražené), mrkev, salátové okurky, pomeranče nebo mandarinky, hrušky, brambory, rýže, špenát (čerstvý nebo zmražený
it I cetrioli dell'isola di Reichenau sono prodotti esclusivamente su substrato organico, conformemente alle direttive in materia di coltivazione integrata e controllata, volta ad ottenere la denominazione del Land Baden-Württemberg Gesicherte Qualität mit Herkunftsangabe (qualità garantita con designazione di provenienza
cs Okurky z ostrova Reichenau se produkují podle směrnic pro integrované a kontrolované zemědělství v rámci značky kvality spolkové země Bádenska-Würtemberska Gesicherte Qualität mit Herkunftsangabe, a to výlučně na organickém substrátu
it Tuttavia i cetrioli e i cetriolini, anche presentati in salamoia, che hanno subito una fermentazione lattica completa rientrano nel capitolo
cs Avšak okurky salátové a okurky nakládačky, též konzervované ve slané vodě, které prošly úplným mléčným kvašením, patří do kapitoly
it Cucumis sativus L.- Cetriolo/Cetriolino
cs Cucumis sativus L. – Okurka
it Signor Presidente, ritengo anche che sia tempo, in un Parlamentoche legifera indiscriminatamentesu mucche, capre, cetriolie finanza, di parlare una buona voltadelle persone, degli uomini e delle donne qualunque.
cs Pane předsedo, myslím si také, že je na čase, abychom v Parlamentu, jež bez rozdílu vydává zákony o kravách, kozách, okurkách i financích, konečně mluvili i o lidech, o mužích a ženách na ulici.
it Questo procedimento permette di mantenere al fresco i cetrioli e di aumentarne ulteriormente la qualità
cs Díky určitému chlazení se tak opět podporuje kvalita
it Gustati questo involtino col cetriolo!
cs Tumáš domácí kalifornskou rolku!
it Ortaggi da frutto o da fiore, diversi dai pomodori (zucche e zucchini, melanzane, cetrioli, carciofi, peperoni dolci, ecc
cs Zelenina plodová a zelenina pěstovaná květy, s výjimkou rajčat (dýně a tykve, lilek, okurky nakládačky, artyčoky, sladké papriky atd
it Cetrioli e cetriolini
cs Okurky salátové a nakládačky
it La differenza rispetto alle epidemie precedenti, a mio parere, è che ancora non ne abbiamo identificato con certezza l'origine: prima erano i cetrioli (spagnoli) e ora i germogli di soia (tedeschi).
cs Za hlavní rozdíl oproti předešlým epidemiím pokládám to, že se nám stále nepodařilo s určitostí zjistit, co je zdrojem této nákazy - nejprve to byly (španělské) okurky, nyní jsou to (německé) fazolové klíčky.
it che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧ per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance
cs kterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧ o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
it HERMANOS GUERRA MEDINA, S.L., Risoluzione del ‧.‧.‧ (rinnovo dell'autorizzazione precedentemente concessa) valida per le campagne ‧-‧, per il seguente prodotto agricolo: cetrioli prodotti nelle Isole Canarie
cs HERMANOS GUERRA MEDINA, S.L., rozhodnutí ze dne ‧. listopadu ‧ (prodloužení povolení uděleného v minulosti) udělené pro hospodářské roky ‧ – ‧ na tento zemědělský produkt: okurky vypěstované na Kanárských ostrovech
it Aspetti un attimo, i cetrioli possono attaccarti l' AIDS?
cs Počkat, z okurek můžu dostat AIDS?
it Regolamento (UE) n. ‧/‧ della Commissione, del ‧ aprile ‧, che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧, per quanto riguarda i livelli limite relativamente all'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse dalle ciliegie acide
cs Nařízení Komise (EU) č. ‧/‧ ze dne ‧. dubna ‧, kterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧ o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
it È il cetriolo più incredibile che abbia mai visto
cs Je to ta nejdivnější okurka, co svět viděl
it Per gli antiparassitari che presentano un rischio acuto, quali gli esteri organofosfati, l’endosulfan e gli N-metilcarbammati, campioni selezionati di pere, patate, carote, arance o mandarini e cetrioli devono essere sottoposti anche ad un’analisi individuale dei singoli componenti del secondo campione, qualora vengano rinvenute tracce di tali antiparassitari, in particolare sui prodotti che provengono da un unico produttore
cs Pokud možno by v případě pesticidů, které představují akutní nebezpečí, jako jsou např. estery kyseliny fosforečné, endosulfan a N-methyl-karbamáty, měl být přiměřený počet vzorků těchto produktů: hrušek, brambor, mrkve, pomerančů nebo mandarinek a okurek podroben samostatné analýze jednotlivých jednotek v druhém laboratorním vzorku, pokud jsou takové pesticidy zjištěny a obzvláště pokud se jedná o produkty jednoho producenta
it Ai fini dell’applicazione dell’articolo ‧, paragrafo ‧, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il ‧, il ‧ e il ‧, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance
cs Pro účely čl. ‧ odst. ‧ Dohody o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům z let ‧, ‧ a ‧ je třeba změnit spouštěcí úrovně pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
it Regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, del ‧ aprile ‧, recante modifica del regolamento (CE) n. ‧/‧ per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. dubna ‧, kterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧ o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
it che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧ per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide
cs kterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
Questa è la pagina 1. Trovato 153 frasi corrispondenza a frase cetriolo.Trovato in 0,581 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.