pronuncia: IPA: ʧetri'ɔlo /tʃe.tri.ˈɔ.lo/

Traduzioni in ceco:

  • okurka   
    (Noun  f)
     
    větší plod okurky seté
  • okurka setá   
  • okurek   

Picture dictionary

okurka
okurka
okurka
okurka

Frasi simili nel dizionario italiano ceco. (7)

cetrioli
salátové okurky
cetrioli di mare
sumýš jedlý; mořské okurky; sumýši
cetriolo delle antille
angurie; anagurie
cucumovirus del mosaico del cetriolo
virus mozaiky okurek; cucumovirus mozaiky okurek; CMV
virus del mosaico del cetriolo
cucumovirus mozaiky okurek; cmv; CMV

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "cetriolo", memoria di traduzione

add example
it Dopo i cetrioli, i pomodori, la lattuga e i germogli di soia, quale sarà la prossima vittima di questa isteria sanitaria?
cs Jaká bude po okurce, rajčeti, salátu a fazolových výhoncích další oběť této zdravotní hysterie?
it Immediatamente dopo la raccolta, i cetrioli sono condizionati in cassette e trasportati verso gli impianti di smistamento delle singole aziende
cs Ihned po sklizni se okurky balí do bedniček a převážejí se k třídicím zařízením, která jsou v každém podniku
it Ai fini dell’applicazione dell’articolo ‧, paragrafo ‧, dell'accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, e sulla base dei più recenti dati disponibili per il ‧, il ‧ ed il ‧, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide
cs Pro účely čl. ‧ odst. ‧ Dohody o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům, které jsou k dispozici pro roky ‧, ‧ a ‧, je třeba pozměnit spouštěcí úrovně pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
it aumento di ‧ tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i cetrioli (voce tariffaria ex
cs přidat ‧ tun (erga omnes) k celní kvótě ES pro salátové okurky (číslo položky sazebníku ex
it Ai fini dell’applicazione dell’articolo ‧, paragrafo ‧, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il ‧, il ‧ e il ‧, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance
cs Pro účely čl. ‧ odst. ‧ Dohody o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům z let ‧, ‧ a ‧ je třeba změnit spouštěcí úrovně pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
it Regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, del ‧ ottobre ‧, che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧ per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. října ‧, kterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧ o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, pomeranče, klementinky a mandarinky
it Pere, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance o mandarini, spinaci (freschi o congelati), riso e cetriolo
cs Hrušky, fazole (čerstvé nebo zmrazené), brambory, mrkev, pomeranče nebo mandarinky, špenát (čerstvý nebo zmrazený), rýže a okurky
it In questo momento la notizia del possibile aumento di qualche centesimo - quattro centesimi non sembrano nulla all'onorevole Durant - proprio adesso che abbiamo appena superato la crisi economica e che siamo ancora in piena crisi per il cetriolo, va ad aggiungersi alle accuse irresponsabili e false, non suffragate da prove, che hanno inferto un durissimo colpo a migliaia di famiglie spagnole. Mi riferisco non solo agli agricoltori ma anche agli autotrasportatori dato che questi pochi centesimi, moltiplicati per migliaia di chilometri e per prodotti come il cetriolo spagnolo, rappresenteranno un grave problema in termini di trasporto ai mercati centrali da dove, tra l'altro, provengono le accuse.
cs Když právě v tomto okamžiku vytvoříme problém spočívající v přidání i pár centimů - paní Durantové se čtyři centy zdají jako nic - právě teď, když jsme prošli krizí, nebo v případě okurek ještě stále kvůli nezodpovědným a falešným obviněním bez důkazů se uprostřed krize nacházíme, uštědříme tak tvrdou ránu tisícům španělských rodin, a to nejen zemědělcům, ale také dopravcům, protože těchto pár centimů přepočtených na tisíce kilometrů a produktů, jako jsou španělské okurky, bude znamenat velký problém, pokud jde o jejich přepravu na centrální trh, tedy přesně tam, odkud tato obvinění pocházejí.
it è aggiunta l'indicazione Sofia (BG) nell'elenco dei mercati rappresentativi per i seguenti prodotti: Pomodori, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Albicocche, Pesche, Uva da tavola, Ciliegie, Cetrioli, Prugne e Peperoni
cs na seznam reprezentativních trhů se přidává slovo Sofia (BG) u následujících produktů: Rajčata, Lilky, Vodní melouny, Melouny cukrové, Meruňky, Broskve, Hroznové víno, Třešně, Okurky, Švestky a Zeleninová paprika
it Cucumis sativus L.- Cetriolo
cs Cucumis sativus L.- Okurka salátová
it Regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, del ‧ ottobre ‧, che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧ per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. října ‧, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
it Cucumis sativus L.- Cetriolo/Cetriolino
cs Cucumis sativus L.- Okurka
it Cetrioli- cucumis sativus; peso compreso tra ‧ e ‧ grammi; forma allungata e diritta; colore verde scuro e consistenza ferma
cs Okurka hadovka – cucumis sativus; váha ‧ až ‧ g; okurky jsou dlouhé a rovné, sytě zelené barvy a pevné
it Regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, del ‧ aprile ‧, recante modifica del regolamento (CE) n. ‧/‧ per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. dubna ‧, kterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧ o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
it Con questo procedimento, i cetrioli, raccolti di primo mattino e smistati in locali ombreggiati, non sono esposti alle ore calde della giornata e corrispondono esattamente alle esigenze di qualità del prodotto
cs Díky tomu, že se okurky sklízejí zrána a třídí v zastíněných prostorách podniku, nejsou téměř vystaveny dennímu horku, což výrazně podporuje kvalitu produktů
it Non è corretto che le autorità tedesche si siano rifiutate di informare sin dall'inizio l'Unione europea in merito a una tragedia che aveva superato i confini nazionali già al momento della loro prima conferenza stampa, quando hanno erroneamente accusato i cetrioli spagnoli.
cs Není správné, že když pohroma překročila hranice Německa, německé orgány se nedokázaly již na začátku podvolit Evropské unii, hned po první tiskové konferenci, kde byla nesprávně uvalena vina na španělské okurky.
it che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧ per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide
cs kterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
it Il primo problema è stato nascosto, anche se era ben nota da mesi; il secondo invece la colpa è stata opportunisticamente fatta ricadere sui cetrioli spagnoli.
cs První případ se tutlal, i když se o něm vědělo několik měsíců, v druhém případě se vina pohodlně přesunula na španělské okurky.
it La Commissione ha detto espressamente che i sospetti in merito ai cetrioli spagnoli non sono stati confermati.
cs Komise doslova prohlásila, že podezření o španělských okurkách se nepotvrdilo.
it Le ricorrenti chiedono l'annullamento di detta decisione, lamentando la proposta limitata autorizzazione relativa al procimidone, che comporterebbe una registrazione solo per due raccolte, vale a dire per le susine e i cetrioli, nonché la richiesta di condizioni d'uso altamente dettagliate
cs Žalobkyně žádají zrušení tohoto rozhodnutí, přičemž kritizují jednak navrhované omezené povolení procymidonu, které by vedlo k jeho registraci pouze pro dvě plodiny, konkrétně švestky a okurky, a jednak požadavek vysoce podrobných podmínek použití
it È il cetriolo più incredibile che abbia mai visto
cs Je to ta nejdivnější okurka, co svět viděl
it Mi riferisco in concreto alla politica nucleare, all'ingegneria genetica, all'adeguata etichettatura di origine dei prodotti alimentari, e, non meno importante, alle indagini relative al recente scandalo dei cetrioli contaminati dall'Escherichia Coli enteroemorragica (EHEC).
cs Mám zde na mysli jadernou politiku, genetické inženýrství, řádné označování původu potravin a v neposlední řadě prošetření nedávného skandálu s okurkami nakaženými bakterií EHEC.
it Ai fini dell’applicazione dell’articolo ‧, paragrafo ‧, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il ‧, il ‧ e il ‧, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide
cs Pro účely čl. ‧ odst. ‧ Dohody o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům z let ‧, ‧ a ‧ je třeba změnit spouštěcí úrovně pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
it Posso comprendere che un ministro, quando riceve la comunicazione che la causa sono i cetrioli, voglia emettere un allarme di conseguenza, ma dov'è il coordinamento?
cs Chápu, že když ministryně dostane informace, že za nákazou jsou okurky, vydá varování, ale kde je podrobná koordinace?
Questa è la pagina 1. Trovato 153 frasi corrispondenza a frase cetriolo.Trovato in 0,392 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.