Traduzioni in ceco:

  • biografie   
  • životopis   

Frasi simili nel dizionario italiano ceco. (1)

biografiaživotopis; biografie

Frasi di esempio con "biografie", memoria di traduzione

add example
la prospettiva del ciclo di vita, per indagare se rispetto alla dimensione longitudinale attuale della media delle biografie di vita non sia ipotizzabile ricercare una struttura più mobile e alternata, nella quale l'investimento famigliare, le pause per dedicarsi ai figli o altre persone bisognose di cure o per la propria formazione, non siano più considerate una fortunata eccezione oppure non comportino, soprattutto per le donne, un'inevitabile penalizzazione di carriera, ma diventino progressivamente una condizione normale ed ordinaria per la maggior parte degli uomini e delle donne che lo desiderinoperspektiva koloběhu života, aby se zjistilo, zda by pro stávající posloupný rozměr průměrného života bylo možné nalézt mobilnější a měnící se strukturu, v níž by investice do rodiny, přestávky věnované dětem, jiným osobám vyžadujícím péči nebo vlastnímu vzdělávání již nebyly považovány za šťastnou výjimku nebo by již neznamenaly nevyhnutelné profesní znevýhodnění (zejména pro ženy), ale postupně by se staly běžným a normálním jevem pro většinu žen a mužů, kteří by si to přáli
La famiglia resta poi sorpresa di vedere come Jim li descrive nella sua biografiaRodina je znovu zaskočena, když vidí, jak je Jim popsal ve svém životopise
Vedi la biografiaZobrazit životopis
Qualche ultimo appunto per la mia biografiaZávěr mě autobiografie
L' ha scritta lei la biografia di Christy Costello?Napsal jste memoáry Christa Costella, je to tak?
Questa è la biografia di un Primo MinistroProtože tohle jsou memoáry předsedy vlády
Continuava a ripetere che la verità era all' inizio della biografiaStále opakoval, že jestli se mu něco stane, pravda je v Langových memoárech
Da questo punto di vista, raccomando anche - come ha appena fatto l'onorevole Neyts-Uyttebroeck - di leggere una biografia della contessa di Ségur, in particolare quella dell'autrice Strich, pubblicata dall'eccellente casa editrice Bartillat. Comprenderete così quale sia la vera importanza da attribuire a una parola che avete pronunciato due volte, se non mi sbaglio: "interdipendenza”.Proto bych rovněž doporučil - stejně jako paní Neyts-Uyttebroecková - přečíst si biografii hraběnky ze Ségururu, zejména tu od paní Strichové, kterou zveřejnilo vynikající nakladatelství Bartillat, a zjistíte opravdový význam, který by měla mít slova, jež jste dvakrát vyslovili, pokud jsem tedy slyšel správně: "vzájemná závislost".
Inoltre, come ci ha insegnato il poeta Emerson, la storia non esiste, esiste solo la biografia.Kromě toho básník Emerson řekl: "Neexistují dějiny, pouze biografie".
Nel leggere su Internet la biografia ufficiale del Presidente Lukashenko, ho appreso che si considera "ammirevole per la sua profonda comprensione degli eventi, il duro lavoro, il senso del dovere, il realismo, la lealtà e la fedeltà ai principi”.Při čtení oficiálního životopisu prezidenta Lukašenka na Internetu jsem zjistil, že se považuje za "výjimečného pro své hluboké chápání věcí, tvrdou práci, smysl pro povinnost, realismus, čestnost a věrnost zásadám".
a nome del gruppo ALDE. - (FR) Signor Presidente, Presidente Jouyet, Commissario Ferrero-Waldner, se mi consentite, vorrei raccomandarvi una buona lettura per le vacanze di Natale: la meravigliosa biografia della contessa di Ségur.jménem skupiny ALDE. - (FR) Pane předsedající, pane Jouyete, paní Ferrero-Waldnerová, pokud smím, tak bych vám nejdříve doporučil hezkou knížku na vánoční prázdniny: nádhernou biografii hraběnky ze Ségur.
una biografia linguistica dettagliata che descriva le esperienze dell'interessato per ciascuna linguapodrobný jazykový životopis popisující zkušenosti držitele s každým jazykem
Non conosco le biografie di tutto l' equipaggioNemám životopisy té druhé posádky
Aumenterà le vendite della mia biografiaAle udělalo by to můj životopis trhákem
Biografia di Kivas FajoNačítám soubor Kivase Faja
Ma scrivere una biografia... è qualcosa di importante, di realeJacku, psát biografii- to je něco důležitého, něco skutečného
L'onorevole Cohn-Bendit ha descritto nella sua biografia il rapporto che lo lega al popolo ungherese.Pan Cohn-Bendit ve svém životopise popsal své vztahy s maďarským lidem.
Vuoi sapere il nuovo titolo della mia biografia...... mio piccolo amico italiano?Chceš slyšet malý titul mého životopisu, můj italský příteli?
Nella sua biografia del Presidente Sarkozy, Jean-Paul Picaper afferma che l'idea di un'Unione per il Mediterraneo deriva dal movimento paneuropeo.Jean-Paul Picaper napsal v biografii o prezidentu Sarkozym, že myšlenka Unie pro Středomoří pochází od Panevropského hnutí.
" Per il mio biografo "?" Pro mého životopisce "?
Computer, biografia completa del mercante KiVas FajoPočítači, životopis obchodníka Kivase Faja
Questa è la pagina 1. Trovato 23 frasi corrispondenza a frase biografie.Trovato in 0,466 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.