Traduzioni in italiano:

  • fratturare   
     
    a(-și) produce o fractură

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

fracturăfrattura

Frasi di esempio con "fractura", memoria di traduzione

add example
De asemenea, a redus cu ‧ % riscul fracturilor nevertebrale, dar nu a redus riscul fracturilor de şoldIl medicinale ha inoltre ridotto del ‧ % il rischio di fratture non-vertebrali, ma non quello di fratture dell anca
Spasmele musculare pot fi atât de puternice încât să determine fracturi ale coloanei vertebraleGli spasmi muscolari possono essere talmente violenti da provocare fratture alle ossa della spina dorsale
Aceştia inhibă pierderea crescută de calciu din oase (resorbţia osoasă) şi previn complicaţiile osoase şi fracturile legate de răspândirea celulelor tumorale la nivel ososInibisce l aumentata perdita di calcio dalle ossa (riassorbimento osseo) e previene le complicanze ossee e le fratture correlate alla diffusione di cellule tumorali all interno dell osso
Prevenţia evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienţii supuşi unei intervenţii chirurgicale ortopedice majore la nivelul membrului inferior, cum sunt chirurgia pentru fractura de şold, chirurgia majoră de genunchi sau protezarea chirurgicală a şolduluiPrevenzione di Episodi Tromboembolici Venosi (TEV) in pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica maggiore degli arti inferiori quali frattura dell anca, chirurgia maggiore del ginocchio o chirurgia sostitutiva dell anca
Riscul de fracturi creşte cu numărul de factori de riscIl rischio di fratture aumenta con l' aumentare del numero dei fattori di rischio
Umărul drept e sfărâmat, multiple fracturi costaleOmero destro a pezzi, fratture costali multiple
Într-un studiu pe termen lung, randomizat (‧ ani), cu monoterapie la pacienţi recent diagnosticaţi cu diabet zaharat de tip ‧, s-a observat o incidenţă crescută a fracturilor după primul an de tratament la pacienţii de sex feminin cărora li se administrează rosiglitazonă (‧, ‧ %; ‧, ‧ pacienţi per ‧ pacienţi ani) comparativ cu metformină (‧, ‧ %; ‧, ‧ pacienţi per ‧ pacienţi ani) sau glibenclamidă (‧, ‧ %; ‧, ‧ pacienţi per ‧ pacienţi aniIn uno studio randomizzato a lungo termine in monoterapia (da ‧ a ‧ anni) su pazienti con diagnosi recente di diabete mellito tipo ‧, è stata notata un aumentata incidenza di fratture ossee dopo il primo anno di trattamento in donne che assumevano rosiglitazone (‧ %, ‧ pazienti su ‧ anni paziente) vs metformina (‧ %, ‧ pazienti su ‧ anni paziente) o gliburide/glibenclamide (‧ %, ‧ pazienti su ‧ anni paziente
La pacienţii care au suferit recent o fractură de şold determinată de un traumatism minor, se recomandă să se administreze perfuzia cu Aclasta după două sau mai multe săptămâni de la remedierea fracturiiNei pazienti con una recente frattura dell anca da trauma lieve, si raccomanda la somministrazione dell infusione di Aclasta dopo due o più settimane dalla riparazione della frattura dell anca
Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman (CHMP) a hotărât că beneficiile Bonviva sunt mai mari decât riscurile sale în tratarea osteoporozei la femeile aflate în postmenopauză care prezintă risc crescut de fracturiIl comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) ha deciso che i benefici di Bonviva sono superiori ai suoi rischi nel trattamento dell osteoporosi in donne in postmenopausa con aumentato rischio di fratture
Tocmai l- am trimis la angiografie pentru o embolizarela fractura pelviană deschisăL' abbiamo mandato ad angiologia per un' embolizzazione della frattura pelvica a libro aperto
InductOs este indicat pentru tratamentul fracturilor acute de tibie la adulţi, ca adjuvant la măsurile standard de îngrijire reprezentate de reducerea fracturii deschise şi fixarea cu tijă intramedulară, fără alezarea canalului medularInductOs è indicato per il trattamento di fratture traumatiche della tibia nell adulto, in aggiunta al consueto trattamento di riduzione delle fratture esposte e di fissazione di chiodi endomidollari non alesati
Pe baza acestor factori de risc, prevenirea osteoporozei cu EVISTA este indicată la femeile care se află în primii zece ani de la instalarea menopauzei, cu DMO al coloanei vertebrale între ‧, ‧ şi ‧, ‧ DS sub valoarea medie a populaţiei tinere normale, ţinând seama de riscul lor ridicat de fracturi osteoporotice pe parcursul vieţiiIn base a questi fattori di rischio, la prevenzione dell osteoporosi con EVISTA è indicata nelle donne entro i ‧ anni dalla menopausa, con BMD della colonna vertebrale tra ‧ e ‧ di Deviazione Standard al di sotto del valore medio della popolazione giovane normale, considerando l elevato rischio di fratture da osteoporosi nell arco della loro vita
Deficienţa în cazurile severe conduce la hiperparatiroidism secundar, hipofosfatemie, slăbirea musculaturii proximale şi osteomalacie, ceea ce creşte şi mai mult riscul de căderi şi fracturi la pacientele cu osteoporozăIn casi gravi, la carenza dà luogo ad iperparatiroidismo secondario, ipofosfatemia, debolezza muscolare prossimale ed osteomalacia, aumentando così il rischio di cadute e di fratture nelle persone affette da osteoporosi
La femeile fără fracturi prevalente iniţial, incidenţa fracturilor vertebrale radiologice noi a fost semnificativ redusă de la ‧, ‧ % pentru placebo la ‧, ‧ % pentru FABLYN (reducerea riscului relativ = ‧ %, pNelle donne senza alcuna frattura prevalente al basale, l incidenza di nuove fratture vertebrali osservate alla radiografia si è ridotta in modo significativo dal ‧ % per il placebo al ‧ % per FABLYN (riduzione di rischio relativo = ‧ %, p
Deşi, de obicei sunt dureroase, fracturile oaselor coloanei vertebrale pot să treacă neobservate până când determină scădere în înălţimeAnche se usualmente le fratture sono dolorose, le fratture delle ossa della colonna vertebrale possono non essere avvertite fino a quando non risultino in una diminuzione della statura
Asociata cu fractura credEd e ' associata a questa frattura, immagino
SOTI a inclus ‧ femei aflate în postmenopauză, cu osteoporoză confirmată (valori reduse ale DMO lombare şi antecedente de fracturi vertebrale) şi cu o vârstă medie de ‧ aniLo studio SOTI ha coinvolto ‧ donne in postmenopausa con osteoporosi documentata (bassa BMD lombare e prevalenti fratture vertebrali) e di età media di ‧ anni
Efectele alendronatului asupra masei osoase şi incidenţei fracturilor la femei în post-menopauză au fost examinate în două studii de eficacitate iniţială cu design identic (n=‧) precum şi în studiul Fracture Intervention Trial (FIT: nGli effetti dell alendronato sulla massa ossea e sull incidenza di fratture nelle donne in post-menopausa sono stati esaminati in due studi iniziali sull efficacia, di disegno identico (n=‧) e nel Fracture Intervention Trial (FIT: n
intervenţie chirurgicală osoasă pentru tratamentul fracturilorchirurgia ossea per il trattamento di fratture
Prin urmare, amplasarea Osigraft la locul fracturii se va face numai în condiţii de vizibilitate adecvată, şi cu o deosebită precauţiePertanto, Osigraft può solo essere somministrato nella sede del difetto sotto adeguato controllo visivo e prestando la massima attenzione
Pe o perioadă de patru ani, în comparaţie cu placebo, Optruma a scăzut incidenţa de fracturi vertebrale nou apărute cu ‧ % la femeile cu osteoporoză şi cu ‧ % la femeile cu osteoporoză şi cu o fractură existentăNell arco di quattro anni, in confronto al placebo, Optruma ha ridotto il numero delle fratture vertebrali del ‧ % nelle donne con osteoporosi e del ‧ % nelle donne con osteoporosi associata alla presenza di frattura
Mi- ai fracturat pometeleMi hai fratturato lo zigomo
Oricum, osteoporoza vă favorizează fracturarea oaselor la căzături sau la efort fizicL osteoporosi, comunque, la rende più soggetta alle fratture in seguito a cadute o urti
Conform acestui set de date, creşterea riscului observată pentru femeile tratate cu pioglitazonă este de ‧, ‧ fracturi la ‧ pacient-ani de utilizarePertanto l aumento del rischio di fratture per le donne in questo set di dati relativamente a pioglitazone risulta essere di ‧ fratture per ‧ pazienti-anno
fracturi vertebralefratture vertebrali
Questa è la pagina 1. Trovato 563 frasi corrispondenza a frase fractura.Trovato in 0,393 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.