Traduzioni in italiano:

  • diabete   

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

Diabet zaharatDiabete mellito

Frasi di esempio con "diabet", memoria di traduzione

add example
De aceea, se recomandă ca pacienţii cu diabet zaharat să aibă întotdeauna asupra lor bucăţele de zahăr, dulciuri, biscuiţi sau suc de fructe cu zahăr. • Episoadele hipoglicemice severe, când pacientul devine inconştient, pot fi tratate fie prin administrarea intramusculară sau subcutanată de glucagon (‧, ‧ până la ‧ mg) de către o persoană instruită adecvat, fie prin administrarea intravenoasă de glucoză de către personal medicalPertanto si raccomanda ai pazienti diabetici di portare sempre con sé zollette di zucchero, caramelle, biscotti o succo di frutta zuccherato. Gli episodi ipoglicemici gravi, quando il paziente ha perso conoscenza, possono essere trattati con ‧ o ‧ mg di glucagone somministrato per via intramuscolare o sottocutanea da una persona che ha ricevuto una istruzione appropriata oppure con glucosio endovena somministrato da personale medico
cu antecedente îndelungate de diabet zaharatcon una lunga storia di diabete
La pacien ii cu diabet zaharat tip ‧ cu hiperglicemie, aceste modific ri ale valorilor insulinei i glucagonului determin sc derea hemoglobinei A‧c (HbA‧c) i sc derea glicemiei á jeun i postprandialeIn pazienti con diabete di tipo ‧ con iperglicemia, tali variazioni nei livelli di insulina e glucagone inducono una diminuzione della emoglobina A‧c (HbA‧c) e minori concentrazioni di glucosio a digiuno e nel post prandium
Diabetul zaharat de tip ‧ este o boală în care pancreasul nu produce suficientă insulină pentru a controla cantitatea de zahăr din sângele dumneavoastră, sau în care corpul nu prezintă un răspuns normal faţă de insulina secretată. (diabetul zaharat de tip ‧ este cunoscut ca diabet zaharat non-insulino-dependent sau diabet zaharat cu debut la maturitateIl diabete tipo ‧ è una malattia in cui il pancreas non produce sufficiente insulina per controllare il livello di zucchero nel sangue o in cui l organismo non risponde in maniera normale all insulina che produce (anche conosciuto come diabete mellito non insulino-dipendente o diabete dell adulto
întrucât Cartea verde analizată face parte din iniţiativa cuprinzătoare a UE menită să combată factorii care dăunează cel mai mult sănătăţii (inclusiv obiceiurile nesănătoase de alimentaţie şi lipsa de activitate fizică) şi care- combinate cu un consum excesiv de alcool şi ţigări- reprezintă cauza principală a bolilor cardio-vasculare (care reprezintă cauzele principale de deces la bărbaţii şi femeile din Uniunea Europeană), a anumitor tipuri de cancer, a bolilor respiratorii, a osteoporozei şi a diabetului de tip ‧, ceea ce creşte cererea în sistemele naţionale de sănătateconsiderando che il Libro verde in esame s'iscrive in un'iniziativa globale avviata a livello europeo per combattere i fattori più pericolosi per la salute, tra cui le cattive abitudini alimentari e la mancanza di attività fisica che, al pari del tabagismo e dell'abuso di alcool, provocano malattie cardiovascolari (che sono la prima causa di morte per uomini e donne nell'Unione europea), alcuni tipi di tumori, malattie respiratorie, osteoporosi e diabete di tipo ‧, malattie che aumentano il ricorso ai sistemi sanitari nazionali
La pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧, pentru un interval larg al funcţiilor renale, diferenţele farmacocinetice dintre insulina lispro şi insulina umană solubilă s-au menţinut, în general, şi s-a demonstrat că sunt independente de funcţia renalăNei pazienti con diabete di tipo ‧, entro un ampia variazione della funzionalità renale, le differenze cinetiche tra l insulina lispro e l insulina umana solubile furono sostanzialmente mantenute e dimostrarono di essere indipendenti dalla funzionalità renale
În diabetul zaharat de tip ‧, evenimentele hiperglicemice netratate pot duce la cetoacidoză diabetică, potenţial letalăNei diabetici di tipo ‧, le iperglicemie non trattate possono condurre a chetoacidosi diabetica, evento potenzialmente letale
Generale Efficib nu trebuie utilizat la pacienţi cu diabet zaharat de tip ‧ şi nu trebuie utilizat pentru tratamentul cetoacidozei diabeticeGeneralità Efficib non deve essere usato in pazienti con diabete di tipo ‧ e non deve essere usato per il trattamento della chetoacidosi diabetica
Avaglim se utilizează pentru tratarea pacienţilor adulţi care suferă de diabet de tip ‧ (diabet non-insulinodependentAvaglim si usa per curare pazienti adulti con diabete di tipo ‧ (noto anche come diabete non insulino dipendente
Tratamentul diabetului zaharat la pacienţii adulţiTrattamento di pazienti adulti, adolescenti e bambini a partire dai ‧ anni di età affetti da diabete mellito, laddove sia richiesto un trattamento con insulina
Cu toate acestea, în cadrul unui studiu în care Sprimeo a fost utilizat în asociere cu un IECA la o populaţie cu diabet zaharat, creşterile kaliemiei au fost mai frecvente (‧, ‧ %Tuttavia, in uno studio in cui Sprimeo è stato usato in associazione con un ACEI in una popolazione diabetica, gli aumenti del potassio sierico sono risultati più frequenti (‧ %
Trebuie evaluată cu precauţie opţiunea de a administra cidofovir la pacienţii cu diabet zaharat, datorită riscului potenţial crescut de hipotonie ocularăOccorre valutare con cautela se sia opportuno o meno instaurare una terapia con cidofovir in pazienti affetti da diabete mellito, in quanto si tratta di soggetti potenzialmente esposti ad un maggior rischio di sviluppare ipotonia oculare
întrucât excesul de greutate rezultat din modul de viaţă sedentar şi alimentaţia nesănătoasă, generând în anumite cazuri o stare precară de sănătate, probleme psihosociale şi boli asociate cu complicaţii costisitoare, cum ar fi hipertensiunea şi diabetul, precum şi boli cardiace şi vasculare, afectează o parte tot mai mare a populaţiei Uniunii Europene, inclusiv aproximativ un sfert dintre copiiconsiderando che il soprappeso causato da uno stile di vita sedentario e da una dieta scorretta, che è alla base, in alcuni casi, di cattiva salute e di problemi psicosociali, nonché di malattie che possono avere complicazioni onerose quali, ad esempio, l'ipertensione, il diabete e le malattie cardiovascolari, colpisce una parte sempre più grande della popolazione dell'UE, in particolare un bambino su quattro
S-au obţinut electrocardiograme de la pacienţi cu neuropatie diabetică dureroasă, ‧ trataţi cu duloxetină şi ‧ trataţi cu placebo, în studii clinice cu durata de până la ‧ săptămâniControlli elettrocardiografici sono stati effettuati su ‧ pazienti trattati con duloxetina e su ‧ pazienti trattati con placebo nel corso di studi clinici sul dolore neuropatico diabetico della durata fino a ‧ settimane
La mulţi pacienţi cu neuropatie diabetică, efectul CYMBALTA se poate observa în decurs de o săptămână de tratamentL effetto di CYMBALTA può essere osservato in molti pazienti con dolore neuropatico diabetico entro una settimana di trattamento
Dacă nu sunteţi tratat pentru această stare, ea poate duce la comă diabetică şi decesSe non trattata potrebbe portare al coma diabetico ed al decesso
Mulţi dintre pacienţii la care au apărut aceste evenimente aveau factori de risc preexistenţi pentru dezvoltarea evenimentelor renale incluzând deshidratare sau hipertensiune arterială sau diabet preexistenteLa maggior parte dei pazienti in cui questi eventi si sono verificati presentava fattori di rischio per lo sviluppo di eventi renali tra cui disidratazione, preesistente ipertensione o diabete
Nateglinida este indicată în tratament asociat cu metformină la pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧, inadecvat controlat, chiar în cazul administrării dozei maxime tolerate de metformină în monoterapieLa nateglinide è indicata per una terapia di associazione con metformina in pazienti con diabete di tipo ‧ non adeguatamente controllati nonostante la somministrazione della massima dose tollerata di metformina in monoterapia
Totuşi, intensificarea terapiei insulinice cu îmbunătăţirea rapidă a controlului glicemic poate fi asociată cu agravarea temporară a retinopatiei diabeticeTuttavia, l intensificarsi della terapia insulinica con un brusco aumento del controllo glicemico può essere associato ad un peggioramento temporaneo della retinopatia diabetica
Avandia poate fi utilizat şi în combinaţie cu metformină („ terapie dublă ”), la pacienţii cu diabet de tip ‧ la care nu se poate realiza un control satisfăcător al bolii numai cu metformină, sau în combinaţie cu sulfoniluree (un alt tip de medicament antidiabetic), atunci când metformina nu este indicatăAvandia può essere usato in associazione a metformina (terapia duale), nei pazienti con diabete di tipo ‧ per i quali la metformina da sola non è sufficientemente efficace, o in associazione a una sulfanilurea (altro farmaco antidiabete) se, vice versa, il paziente non può essere curato con metformina
Humalog Mix‧ este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu diabet zaharat care necesită insulină pentru menţinerea homeostaziei glucozeiHumalog Mix‧ è indicato per il trattamento dei pazienti con diabete mellito che richiedono insulina per il mantenimento dell' omeostasi normale del glucosio
Subiect: Indicaţii alimentare pentru diabeticiOggetto: Indicazioni alimentari per diabetici
Prevenirea afecţiunilor cardiovasculare: reducerea morbidităţii şi mortalităţii cardiovasculare la pacienţii cu: i) afecţiuni cardiovasculare aterotrombotice manifeste (antecedente de cardiopatie coronariană sau atacuri cerebrale sau boală vasculară periferică) sau ii) diabet cu cel puţin un factor de risc cardiovascular. • Pentru prevenirea secundară în urma unui IM la pacienţii cu insuficienţă cardiacă, CHMP a avizat favorabil indicaţia armonizatăPrevenzione cardiovascolare: riduzione della morbilità e della mortalità cardiovascolare nei pazienti con: i) malattia cardiovascolare aterotrombotica conclamata (storia di cardiopatia coronarica o ictus, oppure vasculopatia periferica) oppure ii) diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare. Per la prevenzione secondaria post infarto miocardico nei pazienti con insufficienza cardiaca, il CHMP ha approvato la seguente indicazione armonizzata
Subiecţii cu diabet zaharat au avut reduceri semnificative ale evenimentelor asociate criteriului final principal şi a tuturor evenimentelor secundare compuseI diabetici hanno presentato riduzioni significative degli obiettivi compositi primario e di tutti i secondari
Questa è la pagina 1. Trovato 2303 frasi corrispondenza a frase diabet.Trovato in 0,713 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.