Traduzioni in italiano:

  • diabete   

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (1)

Diabet zaharatDiabete mellito

Frasi di esempio con "diabet", memoria di traduzione

add example
Diabetul de tip ‧ este o boală caracterizată prin faptul că pancreasul nu produce suficientă insulină pentru a controla nivelul glucozei din sângeIl diabete di tipo ‧ è una malattia dovuta al fatto che il pancreas non produce abbastanza insulina per controllare il livello di glucosio nel sangue
Mai puţin frecvente – retinopatie diabetică Controlul glicemic îmbunătăţit pe termen lung scade riscul progresiei retinopatiei diabeticeNon comune-Retinopatia diabetica Un miglioramento a lungo termine del controllo della glicemia diminuisce il rischio della progressione della retinopatia diabetica
Condiţiile care pot face ca simptomele precoce de avertizare a hipoglicemiei să fie diferite sau mai puţin pronunţate includ durata îndelungată a diabetului zaharat, insulinoterapia intensificată, neuropatia diabetică sau medicamente cum sunt beta-blocanteleCondizioni che possono determinare i sintomi premonitori dell ipoglicemia differenti o meno evidenti comprendono la lunga durata del diabete, l intensificazione della terapia insulinica, la neuropatia diabetica o l uso di farmaci come i beta-bloccanti
Actraphane este o insulină umană utilizată în tratamentul diabetului zaharatActraphane è insulina umana usata nel trattamento del diabete
În general, la pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧, pentru un interval larg al funcţiilor renale, diferenţele farmacocinetice dintre insulina lispro şi insulina umană solubilă s-au menţinut, în general, şi s-a demonstrat că sunt independente de funcţia renalăNei pazienti con diabete di tipo ‧, entro un ampia variazione della funzionalità renale, le differenze cinetiche tra l insulina lispro e l insulina umana solubile furono sostanzialmente mantenute e dimostrarono di essere indipendenti dalla funzionalità renale
Retinopatie diabeticăRetinopatia diabetica
Diabetul apare dacă pancreasul nu produce destulă insulină pentru a controla valoarea glucozei din sângeLa sua malattia, il diabete, deriva dal fatto che il suo pancreas non produce insulina in quantità adeguata a controllare il livello di glucosio nel sangue
Incidenţa acidozei lactice poate fi şi trebuie redusă şi prin evaluarea altor factori de risc asociaţi, cum este diabetul insuficient ţinut sub control, cetoza, repausul alimentar prelungit, consumul excesiv de alcool, insuficienţa hepatică şi orice stare asociată cu hipoxieL incidenza di acidosi lattica può e deve essere ridotta anche verificando altri fattori di rischio associati come insufficiente controllo del diabete, chetosi, digiuno prolungato, eccessiva assunzione di alcol, insufficienza epatica e qualsiasi condizione associata con ipossia
Pacientele cu diabet zaharat care alăptează pot să necesite ajustări ale dozei de insulină, ale dietei sau ambelorLe pazienti diabetiche che stanno allattando possono richiedere un aggiustamento della dose di insulina e/o della dieta
Evaluările făcute la pacienţii consideraţi a avea un risc mai mare de evenimente adverse când sunt trataţi cu alte medicamente antianginoase, de exemplu pacienţi cu diabet zaharat, insuficienţă cardiacă clasa I şi ‧ sau boală obstructivă a căilor respiratorii, au confirmat că aceste condiţii nu s-au asociat cu creşteri semnificative din punct de vedere clinic ale incidenţei evenimentelor adverseLe valutazioni dei pazienti che potrebbero essere considerati più a rischio di eventi avversi durante il trattamento con altri medicinali antianginosi, come i pazienti diabetici, quelli con scompenso cardiaco di classe I e II, o con pneumopatia ostruttiva hanno confermato che queste condizioni non sono associate a incrementi clinicamente significativi dell incidenza degli eventi avversi
Subiecţii cu diabet zaharat au avut reduceri semnificative ale evenimentelor asociate criteriului final principal şi a tuturor evenimentelor secundare compuseI diabetici hanno presentato riduzioni significative degli obiettivi compositi primario e di tutti i secondari
La pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧, Lantus poate fi administrat şi în asociere cu antidiabetice oraleNei pazienti con diabete mellito di tipo ‧, Lantus può essere somministrato insieme a farmaci antidiabetici attivi per via orale
La pacienţii vârstnici, la pacienţii cu insuficienţă renală, la pacienţii diabetici, la pacienţii care sunt trataţi concomitent cu alte medicamente care pot să crească concentraţiile serice ale potasiului, şi/sau la pacienţii care prezintă pe parcurs evenimente, o hiperkaliemie poate fi letalăNei pazienti anziani, nei pazienti con insufficienza renale, nei pazienti diabetici, nei pazienti contestualmente trattati con altri medicinali che possono aumentare i livelli di potassio e/o nei pazienti con eventi intercorrenti, l iperpotassemia può essere fatale
Insulin Human Winthrop a fost eficientă atât pentru diabetul de tip ‧, cât şi pentru diabetul de tipInsulin Human Winthrop si è rivelato efficace sia nel diabete di tipo ‧ sia nel diabete di tipo
Tulburări oculare După punerea pe piaţă, au fost raportate apariţii sau agravări ale edemului macular diabetic, cu scăderea acuităţii vizuale, după folosirea tiazolidindionelor, inclusiv a rosiglitazoneiDisturbi oculari Sono stati riportati con i tiazolidinedioni, incluso rosiglitazone, casi post-marketing di nuova insorgenza o peggioramento di edema maculare diabetico, con diminuzione della acuità visiva
Humalog Mix‧ este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu diabet zaharat care necesită insulină pentru menţinerea homeostaziei glucozeiHumalog Mix‧ è indicato per il trattamento dei pazienti con diabete mellito che richiedono insulina per il mantenimento dell' omeostasi normale del glucosio
În special la pacienţii diabetici şi la pacienţii cu factori de risc pentru apariţia diabetului zaharat se recomandă monitorizarea clinică adecvată şi controlul periodic al glicemieiNei pazienti diabetici e nei pazienti con fattori di rischio per lo sviluppo della malattia ‧ diabetica per i quali si raccomanda un controllo regolare del glucosio, è particolarmente consigliabile un monitoraggio clinico appropriato
Prin urmare, similar oricărui medicament care acţionează asupra SRA, monitorizarea de rutină a electroliţilor şi funcţiei renale este indicată în rândul pacienţilor cu diabet zaharat, boală renală sau insuficienţă cardiacăCome con qualsiasi sostanza che agisce sul RAS, nei pazienti con diabete mellito, nefropatia o insufficienza cardiaca è pertanto indicato il controllo routinario degli elettroliti e della funzionalità renale
În cadrul studiului PROactiv, de evaluare a efectelor cardiovasculare, ‧ pacienţi cu diabet zaharat de tip ‧ şi afecţiune severă a vaselor mari, preexistentă au fost randomizaţi la pioglitazonă sau placebo în plus faţă de tratamentul existent antidiabetic şi cardiovascular, pentru o perioadă de până la ‧, ‧ aniNel PROactive, uno studio di outcome cardiovascolare, ‧ pazienti con diabete mellito di tipo ‧ e malattia macrovascolare maggiore pre-esistente, sono stati randomizzati a pioglitazone o placebo in aggiunta alla terapia antidiabetica e cardiovascolare in corso, sino a ‧ anni
La pacienţii cu diabet zaharat de tip ‧, este posibil ca organismul să nu poată iniţia producerea de insulină suficient de rapid, după meseIn pazienti affetti da diabete di tipo ‧, l' organismo potrebbe non iniziare a produrre insulina con sufficiente rapidità dopo i pasti
Controlul atent al diabetului dumneavoastră şi prevenirea hioglicemiei sunt importante, de asemenea, şi pentru sănătatea copilului dumneavoastrăE importante il controllo attento del diabete, e la prevenzione di episodi ipoglicemici, anche per la salute del suo bambino
Atât hipoglicemia, cât i hiperglicemia care apar în condi ii de control inadecvat al terapiei diabetului zaharat cresc riscurile de malforma ii congenitale i deces intrauterinSia l ipoglicemia che la iperglicemia, che possono insorgere in caso di terapie antidiabetiche controllate in modo non adeguato, aumentano il rischio di malformazioni e morte intrauterina
Comitetul şi-a exprimat îngrijorarea că utilizarea NutropinAq pe perioadele de timp lungi necesare pentru tratarea nanismului idiopatic sever ar putea creşte riscul dezvoltării unor tumori sau apariţiei diabetului, ulterior pe parcursul vieţiiIl comitato temeva che l uso di NutropinAq per il lungo periodo di tempo necessario a curare il deficit staturale grave idiopatico potesse accrescere il rischio della comparsa di tumori o diabete nel corso della vita
Un echilibru glicemic îmbunătăţit pe termen lung scade riscul progresiei retinopatiei diabeticeIl miglioramento a lungo termine del controllo glicemico diminuisce il rischio di progressione di retinopatia diabetica
Dac vreuna dintre reac iile adverse devine grav sau dac observa i orice reac ii adverse nemen ionate în acest prospect, v rug m s-i spune i medicului dumneavoastr, asistentei medicale specializate în tratarea diabetului zaharat sau farmacistuluiSe uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di qualche effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico, l infermiere di diabetologia o il farmacista
Questa è la pagina 1. Trovato 2314 frasi corrispondenza a frase diabet.Trovato in 0,848 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.