Traduzioni in italiano:

  • cambio   
    (Noun  m) (noun   )
  • scatola del cambio   
    (Noun  )

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (2)

levier de cutie de vitezeleva del cambio
pârghie de cutie de vitezeleva del cambio

Frasi di esempio con "cutie de viteze", memoria di traduzione

add example
Limitele specificate la punctul ‧.‧.‧. de mai sus sunt aduse la ±‧ % pentru o secundă în timpul cuplării în viteză și, în cazul vehiculelor cu cutie de viteze manuală, pentru două secunde în timpul schimbării vitezeiI limiti specificati al punto ‧.‧.‧ vengono portati a ±‧ per cento per un secondo alla partenza e, nel caso di veicoli a cambio manuale, per due secondi durante i cambi di velocità
cutii de viteze automate sau manualecambio automatico e manuale
pentru vehiculele din categoria ‧.‧.‧, dotate cu o cutie de viteze manuală cu mai mult de patru viteze și cu un motor a cărui putere maximă depășește ‧ kW/t și pentru care raportul între puterea maximă și masa maximă depășește ‧ kW/t, valorile limită stabilite sunt mai ridicate cu ‧ dB(A) în cazul în care viteza cu care partea din spate a vehiculului trece de linia BB' în viteza a treia depășește ‧ km/hper i veicoli della categoria ‧.‧.‧, muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a ‧ kW, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima superiore a ‧ kW/t, i valori limite sono aumentati di ‧ dB(A), se la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia è superiore a ‧ km/h
Raportul cutiei (raport regim motor/viteza de rotație a arborelui de ieșireRapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell
se admit cutii de viteze automate sau manuale, transmisii cu două sau patru roți motricesono ammessi cambi automatici e manuali, trasmissioni a due e quattro ruote motrici
Cutie de viteze automatăCambi automatici
Vehiculele din categoriile M‧ și N‧ echipate cu o cutie de viteză cu patru viteză sau mai puține vor fi testate în a doua treaptăI veicoli delle categorie M‧ e N‧ muniti di cambio a comando manuale con quattro marce avanti o meno vengono sottoposti a prova in seconda marcia
În cazul cutiilor de viteză manuale, trebuie să fie posibil să se blocheze levierul schimbătorului de viteză numai în marșarier; în mod complementar, este permisă blocarea în punctul mortNei cambi manuali, la leva del cambio deve poter essere bloccata soltanto nella posizione di retromarcia; il blocco della posizione di folle è ammesso soltanto a titolo complementare
Raportul de transmisie a cutiei de vitezeRapporto di trasmissione del cambio
Tipul cutiei de viteze: manuală/automată/transmisie variabilăTipo di cambio: manuale/automatico/a trasmissione variabile
Încercarea de durabilitate poate fi realizată utilizând un vehicul ale cărui caroserie, cutie de viteze (automată sau manuală), dimensiuni ale roților sau pneurilor sunt diferite de cele ale vehiculului pentru care se solicită omologareaLa prova di durata può essere eseguita utilizzando un veicolo con tipo di carrozzeria, cambio (automatico o manuale), misura delle ruote o dei pneumatici diversi da quelli del tipo di veicolo per il quale si chiede l’omologazione
CPA ‧.‧.‧: Roți dințate și angrenaje; melci cu bile sau role; cutii de viteză și alte tipuri de schimbătoare de vitezăCPA ‧.‧.‧: Ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità
Încercările prin accelerare trebuie efectuate şi criteriile de omologare verificate pentru fiecare treaptă a cutiei de viteze care permite, teoretic, atingerea valorii Vregl*devono essere eseguite prove di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consenta in teoria di raggiungere il valore Vadj*
Transmisie: cutie de viteze manuală/cutie de viteze automatăTrasmissione: cambio automatico/non automatico
Pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite depășirea limitei de viteză trebuie să fie efectuate testările la accelerație și verificate criteriile de omologareDevono essere eseguite prove di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consente di superare il limite di velocità
Pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite, teoretic, depășirea limitei de viteză trebuie să fie efectuate testările la accelerație și verificate criteriile de omologareDevono essere eseguite prove in fase di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consente in teoria di superare la velocità limite
În cazul în care viteza maximă care poate fi atinsă în prima treaptă a cutiei de viteze este mai mică de ‧ km/h, se utilizează a doua, a treia și a patra treaptă de viteză pentru ciclul urban (partea UNU) și a doua, a treia, a patra și a cincea treaptă de viteză pentru ciclul extraurban (partea DOISe la velocità massima che si può raggiungere con la prima marcia è inferiore a ‧ km/h, si usano la seconda, la terza e la quarta per il ciclo urbano (parte ‧) e la seconda, la terza, la quarta e la quinta per il ciclo extraurbano (parte
Cutie de viteze (tipCambio (tipo
În cazul vehiculelor echipate cu cutii de viteze automate, se specifică toate datele tehnice relevanteNel caso dei veicoli muniti di cambio automatico, indicare tutti i dati tecnici pertinenti
cutie de viteze automatăcambio automatico
În cazul în care este totuși necesară montarea la sol a echipamentelor de monitorizare a temperaturii cutiilor de osii pentru a monitoriza trenurile care nu sunt încă echipate cu astfel de sisteme prevăzute la bordul trenurilor sau alte tipuri de trenuri care circulă pe linie, aceste echipamente trebuie să fie compatibile sau să fie adaptate pentru a fi compatibile cu garniturile interoperabile de mare vitezăSe, tuttavia, eventuali dispositivi di controllo devono essere installati a terra al fine di monitorare i treni ancora privi di tali sistemi o altri tipi di treno in circolazione sulla linea, questi devono essere compatibili, o resi compatibili, con i convogli ad alta velocità interoperabili
Dispozitivele de înregistrare a datelor referitoare la evenimente ( „ Event Data Recorders ” – EDR ) sau cutiile negre monitorizează mai multe variabile referitoare la modul de conducere , cum ar fi viteza , forţele de accelerare şi decelerare , folosirea luminilor , a vitezelor , a centurilor de siguranţă etc . Există două tipuri principale de EDR .I registratori di dati ed eventi , Event Data Recorders ( EDR ) o black boxes , scatole nere , monitorano un certo numero di variabili relative al comportamento di guida , come la velocità , la forza di acce lerazione e decelerazione , l uso delle luci , attrezzature , cinture di sicurezza , ecc . Ci sono due principali tipi di EDR .
Încercările prin accelerare trebuie să fie efectuate şi criteriile de omologare verificate pentru fiecare treaptă a cutiei de viteze care permite, teoretic, depăşirea limitei de vitezădevono essere eseguite prove di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consente in teoria di superare il limite di velocità
În cazul cutiilor de viteză automate prevăzute cu o poziție de staționare, trebuie să fie posibilă blocarea mecanismului numai în poziție de staționare; în mod complementar, este permisă blocarea în punctul mort și/sau în marșarierNei cambi automatici che dispongono della posizione di parcheggio, il cambio deve poter essere bloccato soltanto in questa posizione; il blocco nella posizione di folle e/o di retromarcia è ammesso soltanto a titolo complementare
La trenurile de mare viteză este necesar să se detecteze creșterea temperaturii cutiilor de osiiSui treni ad alta velocità è necessario rilevare l
Questa è la pagina 1. Trovato 1543855 frasi corrispondenza a frase cutie de viteze.Trovato in 134,912 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.