Traduzioni in italiano:

  • cambio   
    (Noun  m) (noun   )
  • scatola del cambio   
    (Noun  )

Frasi simili nel dizionario rumeno italiano. (2)

levier de cutie de vitezeleva del cambio
pârghie de cutie de vitezeleva del cambio

Frasi di esempio con "cutie de viteze", memoria di traduzione

add example
NACE ‧.‧: Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisieNACE ‧.‧: Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
În cazul în care viteza maximă care poate fi atinsă în prima treaptă a cutiei de viteze este mai mică de ‧ km/h, se utilizează a doua, a treia și a patra treaptă de viteză pentru ciclul urban (partea UNU) și a doua, a treia, a patra și a cincea treaptă de viteză pentru ciclul extraurban (partea DOISe la velocità massima che si può raggiungere con la prima marcia è inferiore a ‧ km/h, si usano la seconda, la terza e la quarta per il ciclo urbano (parte ‧) e la seconda, la terza, la quarta e la quinta per il ciclo extraurbano (parte
Pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite depășirea limitei de viteză trebuie să fie efectuate testările la accelerație și verificate criteriile de omologareDevono essere eseguite prove di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consente di superare il limite di velocità
Cutie de viteze (tip): ...Cambio (tipo): ...
Se consideră că o anvelopă a trecut proba dacă, după supunerea la proba de sarcină/viteză, aceasta nu prezintă separare a benzilor de rulare, a cutelor, a cordurilor, rupere în bucăți sau corduri rupteUn pneumatico supera la prova carico/velocità se al termine della prova stessa non presenta alcun segno di distacco del battistrada, delle tele o delle cordicelle, sbocconcellamento o rottura delle cordicelle
Vehicule fără cutie de vitezăVeicolo senza cambio
CPA ‧.‧.‧: Roți dințate și angrenaje; melci cu bile sau role; cutii de viteză și alte tipuri de schimbătoare de vitezăCPA ‧.‧.‧: Ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità
Împărțirea în funcție de utilizarea cutiei de vitezeScomposizione in base all'uso delle varie marce
tipul de cutie de viteze și numărul de vitezetipo di cambio e numero di marce
Tipul cutiei de viteze (manuală/automată/cu variație continuăTipo di cambio (manuale/automatico/continuo
Situații definitive în care există sisteme de detecție la bord pentru trenurile de mare viteză iar sistemele de detectare la sol sunt menținute în funcțiune pentru a permite supravegherea cutiilor de osii la alte trenuriSituazione definitiva nella quale i treni ad alta velocità sono dotati di sistemi di controllo installati a bordo e i sistemi a terra servono ad effettuare controlli sulle boccole dei treni di altro tipo
În cazul unei cutii de viteze manuale cu mai multe viteze, operatorul va schimba viteza conform specificaţiilor fabricantuluiSe il veicolo è dotato di cambio manuale con diverse marce, l'operatore cambia marcia conformemente alle specifiche del costruttore
Raportul cutiei (raport regim motor/viteza de rotație a arborelui de ieșireRapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell
În cazul cutiilor de viteză automate prevăzute cu o poziție de staționare, trebuie să fie posibilă blocarea mecanismului numai în poziție de staționare; în mod complementar, este permisă blocarea în punctul mort și/sau în marșarierNei cambi automatici che dispongono della posizione di parcheggio, il cambio deve poter essere bloccato soltanto in questa posizione; il blocco nella posizione di folle e/o di retromarcia è ammesso soltanto a titolo complementare
înlăturarea și colectarea și depozitarea separată a combustibililor, uleiului de motor, uleiului de cutie de viteze, uleiului hidraulic, lichidelor de răcire, antigelului, lichidului de frână, lichidelor sistemului de aer condiționat și a oricăror altor lichide conținute de vehiculul scos din uz, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru refolosirea părților respectiverimozione con raccolta e deposito separati di carburante, olio motore, olio della trasmissione, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, liquido dei sistemi di condizionamento e altri fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate
Dispozitivele de înregistrare a datelor referitoare la evenimente ( „ Event Data Recorders ” – EDR ) sau cutiile negre monitorizează mai multe variabile referitoare la modul de conducere , cum ar fi viteza , forţele de accelerare şi decelerare , folosirea luminilor , a vitezelor , a centurilor de siguranţă etc . Există două tipuri principale de EDR .I registratori di dati ed eventi , Event Data Recorders ( EDR ) o black boxes , scatole nere , monitorano un certo numero di variabili relative al comportamento di guida , come la velocità , la forza di acce lerazione e decelerazione , l uso delle luci , attrezzature , cinture di sicurezza , ecc . Ci sono due principali tipi di EDR .
Limitele specificate la punctul ‧.‧.‧. de mai sus sunt aduse la ±‧ % pentru o secundă în timpul cuplării în viteză și, în cazul vehiculelor cu cutie de viteze manuală, pentru două secunde în timpul schimbării vitezeiI limiti specificati al punto ‧.‧.‧ vengono portati a ±‧ per cento per un secondo alla partenza e, nel caso di veicoli a cambio manuale, per due secondi durante i cambi di velocità
La trenurile de mare viteză este necesar să se detecteze creșterea temperaturii cutiilor de osiiSui treni ad alta velocità è necessario rilevare l
componente importante pentru sistemul de propulsie a vasului, precum sistemele de propulsie cu elice, cutiile de viteze, noi motoare principale și auxiliarecomponenti essenziali del sistema di propulsione della nave, quali sistemi propulsori, cambi, nuovi motori principali ed ausiliari
tipul de cutie de viteze și numărul de treptetipo di cambio e numero di marce
Cutie de viteze automatăCambio automatico
Cutie de viteze (tipCambio (tipo
În cazul cutiilor de viteză automate prevăzute cu o poziție de staționare sau parcare, trebuie să fie posibilă blocarea mecanismului numai în poziția de parcare; în plus, este permisă blocarea în punctul mort și/sau în marșarierNei cambi automatici muniti di una posizione parcheggio sarà possibile bloccare il dispositivo solo in tale posizione; è consentito il bloccaggio in folle e/o in retromarcia
Încercările prin accelerare trebuie să fie efectuate şi criteriile de omologare verificate pentru fiecare treaptă a cutiei de viteze care permite, teoretic, depăşirea limitei de vitezădevono essere eseguite prove di accelerazione e verificati i criteri di accettazione per ciascun rapporto di riduzione del cambio che consente in teoria di superare il limite di velocità
Referitor la nava C ‧, se presupune că întârzierea a fost provocată de furnizarea tardivă a cutiei de vitezeQuanto alla chemichiera C ‧, il ritardo sarebbe stato causato dalla tardiva fornitura della scatola del cambio
Questa è la pagina 1. Trovato 1543855 frasi corrispondenza a frase cutie de viteze.Trovato in 219,629 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.