Traduzioni in italiano:

  • carretti (veicoli)   
  • carriole   

Frasi di esempio con "wózek ręczny dwukołowy", memoria di traduzione

add example
Wózki jezdniowe ręczne (paletowe), tj. ręczne wózki paletowe, są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku, poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystarczającą do jego przewożenia; nie mają żadnych dodatkowych funkcji, jak na przykład (i) przenoszenie i podnoszenie ładunku w celu umieszczenia na wysokości lub wspomaganie prac magazynowych (wózki paletowe wysokiego składowania), (ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe), (iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe) czy też (iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagąI transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un’altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d’altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare una paletta sull’altra (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura
Wózki jezdniowe ręczne (paletowe), tj. ręczne wózki paletowe, są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku, poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystarczającą do jego przewożenia; nie mają żadnych dodatkowych funkcji, jak na przykład i) przenoszenie i podnoszenie ładunku w celu umieszczenia na wysokości lub wspomaganie prac magazynowych (wózki paletowe wysokiego składowania); ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe); iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe); czy też iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagąI transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l’attrezzo come una pompa, ad un’altezza sufficiente perché possa essere trasportato e non hanno altre funzioni o utilizzi, che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi ad un’altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori), ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all’altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori
Strony te stwierdziły, że podwozia i mechanizmy hydrauliczne nie powinny mieścić się w zakresie definicji rozpatrywanego produktu, ponieważ: a) rynki podwozi i mechanizmów są inne niż rynek wózków jezdniowych ręcznych (paletowych); b) produkcją wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) i podwozi i/lub mechanizmów hydraulicznych zajmują się inne przedsiębiorstwa, w szczególności, chińscy producenci eksporterzy nie wywożą podwozi ani mechanizmów hydraulicznych do Wspólnoty; oraz c) zarówno podwozia, jak i mechanizmy hydrauliczne są również wykorzystywane w innych produktach, nie tylko w wózkach jezdniowych ręcznych (paletowychEsse sostenevano che il telaio e il sistema idraulico non avrebbero dovuto essere inserite nel campo di applicazione del prodotto in esame, per i seguenti motivi: a) il mercato dei telai e dei sistemi idraulici è diverso dal mercato dei transpallet manuali; b) le aziende che producono i transpallet manuali e i telai e/o i sistemi idraulici sono diverse e, nello specifico, i produttori esportatori cinesi non esportano telai e sistemi idraulici nella Comunità; c) sia i telai che i sistemi idraulici sono utilizzati anche su altri prodotti oltre che sui transpallet manuali
Ręczne wózki paletowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku, poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystarczającą do jego przewożenia; nie mają żadnych dodatkowych funkcji ani zastosowań, jak na przykład (i) przenoszenie i podnoszenie ładunku w celu umieszczenia na wysokości lub wspomaganie prac magazynowych (wózki paletowe wysokiego składowania); (ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe); (iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe); czy też (iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagą) (produkt objęty postępowaniemI transpallet manuali sono destinati a sollevare carichi azionando la barra fino ad un'altezza tale da permettere il trasporto e non hanno altre funzioni o usi quali, ad esempio: i) spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o partecipare allo stoccaggio di carichi (sollevatori); ii) collocare una paletta sopra l'altra (accatastatori); iii) sollevare carichi fino all'altezza di un piano di lavoro (a pantografo); ovvero iv) sollevare e pesare i carichi (pesatori) (il prodotto in esame
Ręczne wózki paletowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku, poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystarczającą do jego przewożenia; nie mają żadnych dodatkowych funkcji ani zastosowań, jak na przykład: (i) przenoszenie i podnoszenie ładunku w celu umieszczenia na wysokości lub wspomaganie prac magazynowych (wózki paletowe wysokiego składowania); (ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe); (iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe); lub (iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagą) (produkt objęty postępowaniemI transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un’altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d’altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare una paletta sull’altra (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura) (il prodotto in esame
Ręczne wózki paletowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystarczającą do jego przewożenia, nie mają natomiast żadnych dodatkowych funkcji ani zastosowań, jak na przykład: (i) przenoszenie i podnoszenie ładunku w celu umieszczenia na wysokości lub wspomaganie prac magazynowych (wózki paletowe wysokiego składowania); (ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe); (iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe); lub (iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagą) (produkt objęty postępowaniemI transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un’altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d’altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare un pallet sull’altro (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura) (il prodotto in esame
Ręczne wózki paletowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku, poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystarczającą do jego przewożenia; nie mają żadnych dodatkowych funkcji ani zastosowań, jak na przykład (i) przenoszenie i podnoszenie ładunku w celu umieszczenia na wysokości lub wspomaganie prac magazynowych (wózki paletowe wysokiego składowania); (ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe); (iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe); czy też (iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagąI transpallet manuali sono destinati a sollevare carichi, azionando la barra fino ad un'altezza tale da permettere il trasporto e non hanno altre funzioni o usi, quali, ad esempio: i) spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o partecipare allo stoccaggio di carichi (sollevatori); ii) collocare una paletta sopra l'altra (accatastatori); iii) sollevare carichi fino all'altezza di un piano di lavoro (a pantografo); ovvero iv) sollevare e pesare i carichi (pesatori
Ręczne wózki paletowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku, poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystarczającą do jego przewożenia; nie mają żadnych dodatkowych funkcji ani zastosowań, jak na przykład: (i) przenoszenie i podnoszenie ładunku w celu umieszczenia na wysokości lub wspomaganie prac magazynowych (wózki paletowe wysokiego składowania); (ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe); (iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe); lub (iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagąI transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un’altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d’altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare una paletta sull’altra (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura
Na potrzeby rozporządzenia nakładającego ostateczne cło antydumpingowe, o którym mowa w motywie ‧, wózki jezdniowe ręczne (paletowe), tj. ręczne wózki paletowe, oznaczają wózki kołowe wyposażone w podnośniki widłowe służące do przewozu palet, pchane, ciągnięte i sterowane ręcznie przez pieszego operatora za pomocą przegubowej sterownicy, przystosowane do gładkich, płaskich i twardych nawierzchniAi fini del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, menzionato al considerando ‧, i transpallet manuali sono carrelli a ruote che sostengono braccia a forchetta per il sollevamento di palette, destinati a essere spinti, tirati e guidati manualmente, su superfici lisce, livellate e rigide da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata
Na potrzeby niniejszego rozporządzenia wózki jezdniowe ręczne (paletowe), to jest ręczne wózki paletowe, oznaczają wózki kołowe wyposażone w podnośniki widłowe służące do przewozu palet, pchane, ciągnięte i sterowane ręcznie przez pieszego operatora za pomocą przegubowej sterownicy, przystosowane do gładkich, płaskich i twardych nawierzchniAi fini del presente regolamento, s’intendono per transpallet manuali, i carrelli a ruote munite di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato
wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ zmienionym rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, i poddające ten przywóz wymogowi rejestracjiche apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. ‧/‧, sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante l'importazione di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali dalla Tailandia, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Co się tyczy argumentu, że podwozia i mechanizmy hydrauliczne to inne produkty niż wózki jezdniowe ręczne (paletowe), i że w przypadku tych produktów nie przeprowadzono oceny dumpingu i szkody, zwraca się uwagę, że dla celów niniejszego dochodzenia, z przyczyn wymienionych w motywie ‧ rozporządzenia tymczasowego, wszystkie rodzaje wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części uznaje się za ten sam produkt, tzn. wszystkie rodzaje mają te same podstawowe cechy fizyczne i zastosowaniaRiguardo all’argomentazione secondo cui il telaio e il sistema idraulico sono prodotti diversi dai transpallet manuali e su di essi non è stata effettuata una valutazione del dumping e del pregiudizio, si fa notare che, ai fini della presente inchiesta, tutti i tipi di transpallet manuali e le loro componenti essenziali sono considerati un prodotto unico per i motivi indicati al considerando ‧ del regolamento provvisorio, ossia tutti i tipi presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e le medesime applicazioni
Dwaj producenci eksportujący i niektórzy importerzy twierdzili, że wzrost cen chińskich wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) po nałożeniu środków wywiera natychmiastowy i nieproporcjonalny wpływ na działalność setek tysięcy sklepów, magazynów i fabryk we Wspólnocie korzystających z wózków jezdniowych ręcznych (paletowychDue produttori esportatori e alcuni importatori hanno sottolineato che l’aumento del prezzo dei transpallet manuali cinesi a seguito dell’istituzione delle misure sta avendo un effetto immediato e sproporzionato su centinaia di migliaia di negozi, magazzini e fabbriche che utilizzano transpallet manuali nella Comunità
Ostateczne cło antydumpingowe stosowane wobec wszystkich innych przedsiębiorstw nałożone rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, tzn. podwozi i mechanizmów hydraulicznych określonych w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, zostaje niniejszym rozszerzone na ręczne wózki paletowe i ich zasadnicze części, tzn. podwozia i mechanizmy hydrauliczne, określone w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, objęte kodem CN ex‧ i ex‧ (kody TARIC ‧ i ‧), wysyłane z Tajlandii, niezależnie od tego, czy zgłoszone jako pochodzące z Tajlandii, czy też nieIl dazio antidumping definitivo applicabile a tutte le altre società, istituito dal regolamento (CE) n. ‧/‧ sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall’articolo ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧ modificato dal regolamento (CE) n. ‧/‧, originari della Repubblica popolare cinese, viene con il presente regolamento esteso ai transpallet manuali e ai relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall’articolo ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧ modificato dal regolamento (CE) n. ‧/‧, di cui ai codici NC ex‧ ed ex‧ (codici TARIC ‧ e ‧), spediti dalla Tailandia indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no
Argumentowały one ponadto że: a) podwozia i mechanizmy hydrauliczne, z jednej strony, i wózki jezdniowe ręczne (paletowe), z drugiej, to różne produkty, i że w przypadku podwozi i mechanizmów hydraulicznych nie przeprowadzono żadnej oceny dumpingu i szkody i w związku z tym nie można na te części nałożyć cła antydumpingowego; b) włączenie do postępowania tych części z pominięciem procedury opisanej w art. ‧ rozporządzenia podstawowego spowodowałoby bezzasadne ukaranie wspólnotowych firm składających wózki jezdniowe ręczne (paletowe) we Wspólnocie oraz c) podwozia i mechanizmy hydrauliczne są sprowadzane do Wspólnoty również jako części zamienne i nałożenie cła na te części byłoby niesłusznym ukaraniem użytkowników takich elementówLe parti interessate hanno osservato, in aggiunta, che: a) il telaio e il sistema idraulico, da un lato, e i transpallet manuali, dall’altro, sono prodotti diversi e che per il telaio e il sistema idraulico non è stata effettuata alcuna valutazione del dumping e del pregiudizio, per cui non si può imporre un dazio antidumping; b) l’inclusione di componenti senza che sia rispettata la procedura a norma dell’articolo ‧ del regolamento di base penalizzerebbe indebitamente gli assemblatori di transpallet manuali della Comunità; c) il telaio e il sistema idraulico sono importati anche a fini di manutenzione e l’istituzione di un dazio su di essi penalizzerebbe indebitamente gli attuali utilizzatori
W tej kwestii przypomina się, że w toku dochodzenia ustalono, iż Kanada posiada konkurencyjny i reprezentatywny rynek wózków jezdniowych ręcznych (paletowych), że metody produkcji i urządzenia produkcyjne stosowane przez chińskich i kanadyjskich producentów są podobne oraz, że na podstawie kryteriów ustalonych dla tego dochodzenia (określonych w motywach ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia tymczasowego) chińskie i kanadyjskie wózki jezdniowe ręczne (paletowe) są porównywalneA questo proposito, si ricorda che l’inchiesta ha stabilito che il Canada ha un mercato competitivo e rappresentativo di transpallet manuali, che gli impianti e i metodi di produzione dei produttori cinesi e canadesi sono simili e che, globalmente, i transpallet manuali cinesi e canadesi sono comparabili sulla base dei criteri fissati ai fini della presente inchiesta (cfr. considerando ‧, ‧ e ‧ del regolamento provvisorio
Ningbo Jinmao zakupiło ponad połowę ręcznych wózków paletowych podanych przez Ningbo Ruyi jako sprzedaż krajowa w ODP, a następnie odsprzedało ich znaczną ilość przedsiębiorstwu NFTZ, które dokonywało wywozu tego produktu. NFTZ nie zakupiło żadnych ręcznych wózków paletowych bezpośrednio od Ningbo RuyiNingbo Jinmao ha acquistato oltre la metà dei TPM dichiarati da Ningbo Ruyi come vendite nazionali durante il PIR e ne ha poi rivenduto una notevole quantità a NFTZ, che le ha esportate. NFTZ non ha acquistato alcun TPM direttamente da Ningbo Ruyi
Niektórzy importerzy twierdzili, że przemysł wspólnotowy oferował wózki jezdniowe ręczne (paletowe) po znacznie niższych cenach niż wózki jezdniowe ręczne (paletowe) sprowadzane z ChRL, zatem nie mógł ponosić szkodyAlcuni importatori hanno sottolineato che l’industria comunitaria ha offerto in vendita transpallet manuali a prezzi di molto inferiori ai transpallet manuali fabbricati in Cina e ciò indicherebbe un’assenza di pregiudizio
W związku z tym wózki jezdniowe ręczne (paletowe) i zasadnicze części do nich, sprzedawane na krajowym rynku Kanady, oraz wózki jezdniowe ręczne (paletowe) i zasadnicze części do nich, produkowane i sprzedawane we Wspólnocie, uznaje się za podobne do rozpatrywanego produktu w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowegoDi conseguenza, i transpallet manuali e le relative componenti essenziali venduti nel mercato interno canadese e i transpallet manuali e le relative componenti essenziali prodotti e venduti nella Comunità sono considerati prodotti simili al prodotto in esame, ai sensi dell’articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento di base
Wreszcie Komisja posiada wystarczające dowody prima facie, wskazujące, iż ceny ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części są zaniżane w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej poprzednio dla ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych częścila Commissione dispone infine di prove prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi dei transpallet manuali e delle loro componenti essenziali sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tali prodotti
Komisja przesłała kwestionariusze do Yale, zainteresowanych producentów przemysłu wspólnotowego, znanych producentów ręcznych wózków paletowych w Kanadzie, która w pierwotnym dochodzeniu została wybrana na kraj analogiczny, a także do znanych producentów ręcznych wózków paletowych w Indiach i Malezji, które to kraje zostały wspomniane w pierwotnym dochodzeniu jako ewentualne alternatywne kraje analogiczneLa Commissione ha inviato questionari alla Yale, ai produttori dell'industria comunitaria che risultano interessati, ai produttori di TPM noti in Canada (paese scelto come paese di riferimento nell'inchiesta iniziale) e a produttori di TPM noti in India e in Malaysia, i paesi citati durante l’inchiesta iniziale come possibili paesi analoghi alternativi
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ zmienionym rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, i poddające ten przywóz wymogowi rejestracjiRegolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, del ‧ settembre ‧, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. ‧/‧, sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante l'importazione di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali dalla Tailandia, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Nakłada się niniejszym tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz siodełek i ich zasadniczych części (tj. podstawy, wkładki, pokrycia) do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków rowerów dostawczych), bezsilnikowych, rowerów wyposażonych w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego, objętych kodami CN ‧, ex‧ i ex‧ (kody TARIC ‧ i ‧) i pochodzących z Chińskiej Republiki LudowejÈ istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, dichiarati sotto i codici NC ‧, ex‧ ed ex‧ (codici TARIC ‧ e ‧) e originari della Repubblica Popolare Cinese
Produktem objętym postępowaniem są niektóre siodełka oraz zasadnicze ich części (tj. podstawy, wkładki, pokrycia) do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków rowerów dostawczych), bezsilnikowych, rowerów wyposażonych w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego (zwane dalej produktem objętym postępowaniem lub siodełkami) pochodzące z Chińskiej Republiki LudowejI prodotti in esame sono alcuni tipi di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e i loro elementi essenziali (basi, cuscini o coperture) originari della Repubblica Popolare Cinese (il prodotto interessato o le selle
Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, są siodełka rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków-rowerów dostawczych), z wózkiem bocznym lub bez, silnikowych lub bezsilnikowych, urządzeń treningowych do siłowni i do użytku domowego, oraz zasadnicze części tych siodełek (podstawy, wkładki, pokrycia), pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), zwykle zgłaszane w ramach kodów CN ‧, ex‧ oraz exI prodotti che secondo la denuncia sarebbero oggetto di dumping sono le selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e i loro elementi essenziali (basi, cuscini o coperture), originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto interessato), normalmente dichiarati sotto i codici NC ‧, ex‧ ed ex
Questa è la pagina 1. Trovato 2271 frasi corrispondenza a frase wózek ręczny dwukołowy.Trovato in 7,066 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.