Traduzioni in sloveno:

  • vranica 
    (Noun  f)

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "milza", memoria di traduzione

add example
Il volume della milza deve essere controllato regolarmenteVelikost vranice je potrebno redno pregledovati
Nplate viene utilizzato nei pazienti che sono già stati in terapia con medicinali come corticosteroidi o immunoglobuline e in cui è stata asportata la milza, se questi trattamenti non hanno funzionatoZdravilo Nplate se uporablja pri bolnikih, ki so se že zdravili z zdravili, kot so kortikosteroidi ali imunoglobulini, in pri bolnikih, ki so jim odstranili vranico, če ta zdravila niso učinkovala
L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l’ileo degli ovini e dei caprini di tutte le etàSeznam SST, odvzetih ovcam in kozam, vključuje lobanjo, vključno z možgani in očmi, tonzile in hrbtenjačo ovc in koz, ki so starejše od ‧ mesecev ali imajo en stalni sekalec, izrasel iz dlesni, vranico in črevnico ovc in koz vseh starosti
Pertanto, il volume della milza deve essere attentamente monitorato (per es. mediante esame clinico, ecografiaZaradi tega moramo velikost vranice skrbno spremljati (npr. s kliničnim pregledom, ultrazvokom
Durante l autopsia il fegato , i reni e la milza possono essere coltivati negli animali setticemici , il ponte e il midollo negli animali colpiti da encefalite .Po obdukciji lahko nasadimo kot gojiščno kulturo jetra , ledvice in vranico septikemičnih živali , pri živalih z encefalitisom pa pons in hrbtenjačo .
Si tratta di lieviti normalmente presenti nel tratto digerente, che non causano infezione a meno che non raggiungano la circolazione sanguigna (in questo caso l infezione viene detta candidemia) o altri tessuti ed organi, come l involucro che avvolge l addome (peritonite), il cuore, i reni, il fegato, le ossa, i muscoli, le articolazioni, la milza o gli occhiTe glive so ponavadi prisotne v prebavilih in ne povzročijo okužbe, če ne pridejo v kri (v tem primeru okužbo imenujemo kandidemija) ali v druga tkiva ali organe, npr. potrebušnico (peritonitis), srce, ledvice, jetra, kosti, mišice, sklepe, vranico ali oči
emorragie petecchiali ed ecchimosi, specialmente nei linfonodi, nei reni, nella milza, nella vescica e nella laringepetehialne in ehimotske krvavitve, zlasti v bezgavkah, ledvicah, vranici, mehurju in grlu
Dopo un periodo di incubazione di 1-2 settimane, si sviluppa una malattia caratterizzata da febbre alta, malessere, tosse, eruzioni cutanee e milza ingrossata,Po inkubacijski dobi 1– 2 tednov nastopi za bolezen značilna močno povišana telesna temperatura, slabo počutje, kašelj, izpuščaji in povečana vranica.
Cerezyme viene impiegato nel trattamento dei pazienti con diagnosi confermata di malattia di Gaucher di Tipo ‧ o di Tipo ‧ e che manifestano segni della malattia quali: anemia (basso numero di globuli rossi), tendenza alle emorragie (dovuta a un basso numero di piastrine un tipo di cellula del sangue), ingrossamento della milza o del fegato o malattia osseaZdravilo Cerezyme se uporablja za zdravljenje bolnikov, pri katerih so potrdili diagnozo Gaucherjeve bolezni tipa ‧ ali tipa ‧ in ki kažejo znake bolezni, kot so: anemija (nizko število rdečih krvničk), nagnjenost h krvavitvam (zaradi nizkega števila trombocitov – vrste krvnih celic), povečanja vranice ali jeter ali bolezen kosti
La leishmaniosi viscerale pr ovoca la malattia sistemica e si manifesta con febbre, malessere, perdita di peso e anemia, gonfiore della milza, del fegato e dei linfonodi; la maggior parte dei casi segnalati nel mondo si concentra in Bangladesh, Brasile, India, Nepal e Sudan.Visceralna leishmanioza povzroča sistemsko bolezen, ki se kaže s povišano telesno temperaturo, slabim počutjem, izgubo telesne teže in anemijo ter otekanjem vranice, jeter in bezgavk. Večina primerov, o katerih so poročali, se je pojavila v Bangladešu, Braziliji, Indiji, Nepalu in Sudanu.
Senza questo enzima il lipide glucocerebroside si accumula nell' organismo, soprattutto nel fegato, nella milza e nel midollo osseo, scatenando i sintomi della malattia: anemia (basso numero di globuli rossi), stanchezza, tendenza alle ecchimosi e alle emorragie, ingrossamento della milza e del fegato, dolore alle ossa e frattureOb odsotnosti encima se glukocerebrozid kopiči v telesu, običajno v jetrih, vranici in kostnem mozgu, to pa vodi do nastanka simptomov bolezni: anemije (znižane koncentracije rdečih krvničk), utrujenosti, povečane verjetnosti za nastanek hematomov in nagnjenosti h krvavitvam, povečane vranice in povečanih jeter ter bolečin v kosteh in zlomov
Gli studi di tossicità con dosi ripetute su roditori e cani hanno identificato come principali organi bersaglio il fegato, la milza, la ghiandola tiroidea, il rene e le emazieŠtudije toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih pri glodalcih in psih so pokazale, da so glavni ciljni organi jetra, ledvice, ščitnica, vranica in krožeče rdeče krvne celice
Pertanto, il volume della milza deve essere controllato con attenzione (ad es. mediante esame fisico, ecografiaZato je treba natančno spremljati velikost vranice (npr. s kliničnim pregledom, ultrazvokom
L ingrossamento della milza rappresenta un effetto diretto del trattamento con il filgrastimZvečanje vranice je neposreden učinek zdravljenja s filgrastimom
Il volume della milza deve essere controllato regolarmenteVelikost vranice je treba redno preverjati
Alcuni casi di rottura della milza hanno avuto esito letaleNekateri primeri raztrganja vranice so bili usodni
E importante che contatti il medico immediatamente se dovesse insorgere dolore nel lato superiore sinistro dell addome o alla spalla sinistra, poiché tali sintomi potrebbero essere correlati a problemi alla milzaČe začutite bolečino levo zgoraj v trebuhu ali v predelu levega ramena, takoj poiščite zdravniško pomoč, saj lahko te bolečine nakazujejo težave z vranico
Alcuni casi di rottura della milza si sono rivelati fataliZa nekatere bolnike je bila ruptura vranice usodna
Nei ratti, ma non in altre specie, si è verificato un ingrossamento della milza con istiocitosiZvečanje vranice in histiocitozo so zabeležili pri podganah, pri drugih vrstah pa ne
Tossicità linfoide nei ratti si è manifestata come deplezione linfoide dei linfonodi, della milza e del timo e diminuzione di peso degli organi linfaticiPri podganah se je limfoidna toksičnost kazala z izginjanjem limfatičnega tkiva bezgavk, vranice in timusa ter zmanjšano težo limfatičnih organov
artrite, orchite, alterazione del fegato o della milza, infiammazione dellartritis, orhitis, spremembe na jetrih ali vranici, vnetje črev ali področja popka
Avete detto che il fegato e ' infiammato, non la milzaRekel si, da so bila vneta jetra, ne vranica
Questa è la pagina 1. Trovato 132 frasi corrispondenza a frase milza.Trovato in 0,168 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.