pronuncia:  

Traduzioni in polacco:

 • pieniądze     
  (Noun  p)
   
  Quantità non specificata di una divisa.
 • grosz   
 • pieniądz     
  (Noun  m)

Picture dictionary

pieniądze
pieniądze

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (2)

L’Opera da tre soldiOpera za 3 grosze
non ho soldinie mam pieniędzy

Frasi di esempio con "soldi", memoria di traduzione

add example
I soldi che ho da spendere iscritti a bilancio, per ora, sono questi.To jest kwota, którą aktualnie dysponuję na wydatki w ramach istniejącego budżetu.
Non sarebbe più sensato prendere in considerazione la riduzione degli oneri fiscali per le nostre imprese e per i nostri dipendenti, con premi agli investimenti, per concentrarsi sugli ammortamenti progressivi e, soprattutto, per aumentare gli attivi di un valore minore a fattore dieci al fine di evitare la tassazione dei profitti fittizi e per consentire che i soldi siano reinvestiti nelle aziende, semplificando in tal modo anche l'erogazione degli stipendi ?Czy rozsądniejszym rozwiązaniem nie byłoby rozważenie obniżki podatków dla naszych przedsiębiorstw i dla naszych pracowników, wypłacanie premii inwestycyjnych, koncentrowanie się na amortyzacji progresywnej, a przede wszystkim - dziesięciokrotne zwiększenie aktywów o mniejszej wartości, aby uniknąć opodatkowywania fikcyjnych zysków i aby zatrzymać pieniądze w przedsiębiorstwie, i w ten sposób również umożliwić łatwiejsze wypłacanie wynagrodzeń?
Magari lasciamo un po ' di soldiMożemy zostawić pieniądze
Non si tratta di trasferire nelle casse greche i soldi dei contribuenti tedeschi, francesi, italiani o di qualsiasi altro paese.Nie chodzi tu o przekazywanie pieniędzy podatników z Niemiec, Francji, Włoch czy z jakiegokolwiek innego kraju do greckiej szkatuły.
Che avresti fatto con i soldi se avessi vinto?Co byś zrobił z pieniędzmi, gdybyś wygrał wyścig?
Non hai mai fatto i soldi, però.- Colpisci?- Finché non sono arrivata ioAle nie zarabiałaś pieniędzy, póki nie zjawiłam się ja
Se non mi dai i miei soldi, harvey, ti uccidoA jeśli ich nie dostanę, to cię zabiję
Questa relazione, però, chiede la pura e semplice politicizzazione del volontariato a fini comunitari e l'uso dei soldi dei contribuenti britannici per realizzare tale politicizzazione.To sprawozdanie jednak wzywało do otwartego upolitycznienia wolontariatu dla celów UE oraz do wykorzystania pieniędzy brytyjskich podatników dla potrzeb owego upolitycznienia.
Non avrei mai pensato di vedere abbastanza soldi da rendermi nervosoNie pomyślałbym, że kasa mnie zdenerwuje
Io troverò i soldi sul carroWłaź pod tabor.Ja wezmę kasę
Vorrei aiutarlo.Sono soldi tuoiNo wiesz... żeby pomóc
Non ne abbiamo i soldiNie stac nas
Se stava operando da questa casa, aveva certamente accesso ai soldiJeśli działała z tego domu, to z pewnością miała dostęp do pieniędzy
(DE) Signora Presidente, abbiamo ascoltato tre o quattro oratori del gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici europei al Parlamento europeo il quali hanno affermato che non vogliono prendere i soldi dal programma Progress.(DE) Pani przewodnicząca! Wysłuchaliśmy trzech czy czterech mówców z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, którzy powiedzieli, że nie chcą sięgać po żadne środki z programu Progress.
E a voi la soddisfazione di aver speso bene i soldiBedzie wam przyjemnie, že ta forsa sie nie zmarnowala
Tempo suo e soldi miei. j stata qui e' ‧ minutiZająłeś jej ‧ minut
Dove ha preso quei soldi Butler?Skąd u Butler' a te pieniądze?
Ho $‧ ‧ in tasca.Ti ho mandato dei soldi quando eri ancora in TexasWysłałem ci pieniądze, jeszcze jak byłeś w Teksasie
Robby, i soldi mi bastano solo per me e JoeMam pieniądze tylko na dwa lody
Il Parlamento europeo è tenuto a spendere i soldi dei contribuenti in maniera appropriata e responsabile.Parlament Europejski ma obowiązek wydawać pieniądze podatników w odpowiedni i odpowiedzialny sposób.
Le mando dei soldi ogni meseWysyłam jej pieniądze każdego miesiąca
Questa è la pagina 1. Trovato 2329 frasi corrispondenza a frase soldi.Trovato in 0,927 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.