pronuncia: IPA: pre'ghjɛra

Traduzioni in polacco:

 • modlitwa   
  (Noun  f)
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
 • modły   
  (Noun  f)
 • pacierz   
 • prośba   

Altri significati:

 
prośba
 
modlitwa

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (2)

PreghieraModlitwa
tappeto da preghieramodlitewnik

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "preghiera", memoria di traduzione

add example
Adesso unitevi a me in un momento di silenziosa preghieraPomódlmy się teraz za nich w skupieniu
Vi invito a votare a favore di questa proposta e, in risposta alla preghiera dell'onorevole Davies aggiungerò che, come usavano dire gli antichi Greci, aiutati che Iddio ti aiuta.Wzywam państwa do głosowania za wnioskiem, chciałbym też dodać, w odpowiedzi na modlitwę pana posła Daviesa, że jak powiadali starożytni Grecy, Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają.
E ' nostra tradizione iniziare gli incontri con una preghiera al signoreCóż.Naszą małą tradycją są modły dziękczynne
Siate degni delle sue sante preghiere!Bądźcie godni jej świętych modlitw!
Volevo dirti che le mie speranze e le mie preghiere ti accompagneranno, e che ho fatto questa per teChciałam ci życzyć powodzenia.Będę się modlić za ciebie. Przyniosłam ci prezent
Insieme a Noam Shalit e alla sua famiglia, attendiamo con ansia che si compia per Shalit la preghiera rabbinica, salmo 126, versetto 1: "Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare”.Wraz z Noamem Szalitem i jego rodziną czekamy na spełnienie się hebrajskiej modlitwy za Szalita, psalm 126, werset 1: "Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie”.
Ti crescerebbero i ghiaccioli sulle mani in preghieraUrośnie ci na dłoni sopel lodu
E anche nelle vostre preghiereI w waszych modlitwach
Vuoi dire tu la preghiera, Eric?Zmówisz modlitwę, Eric?
In violazione degli accordi stipulati fin dall'inizio dei Giochi olimpici e firmati dalle autorità cinesi e dal comitato olimpico internazionale, saranno vietati i simboli religiosi come la Bibbia, il nuovo e il vecchio testamento, i luoghi di preghiera e anche il crocifisso in una catena attorno al collo di un atleta o di una atleta.Wbrew porozumieniom zawartym między chińskimi władzami a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i mającym zastosowanie od chwili rozpoczęcia igrzysk olimpijskich, zakazuje się wszelkich symboli religijnych, na przykład Biblii, Nowego i Starego Testamentu, miejsc modlitwy, a nawet krzyżyka na łańcuszku na szyi sportowca.
Naturalmente, avevamo due notti alla sinagoga... e io dovevo recitare le preghiereSpędzaliśmy dwa wieczory w synagodze, a ja musiałem recytować modlitwy
John, la Chiesa deve servire a qualcosa di più delle preghiereKościół to nie tylko modlitwa
Sta recitando una speciale preghiera che le ho insegnatoTo taka specjalna modlitwa, której ją nauczyłem
E poi un paio di volte sei uscita senza dire la preghiera con me prima di andare fuoriMoże każdy ma tylko jedną osobę na świecie
Preghiere, fortuna emodlitwy...-... i łutu szczęścia
Lei può darle solo il suo amore e le sue preghiereMoże pan tylko ją kochać.I modlić się
E con la preghiera non raggiungo quegli statiA modlitwą takich stanów nie potrafię osiągać
E ' un ordine o una preghiera?Rozkazuje mi czy prosi?
considerando che in Vietnam la libertà di riunione è soggetta a severe restrizioni e che nel settembre ‧ il governo vietnamita ha lanciato la campagna di repressione più dura degli ultimi decenni contro pacifici manifestanti cattolici che partecipavano a veglie di preghiera ad Hanoi per chiedere la restituzione delle proprietà ecclesiastiche confiscate dal governomając na uwadze, że w Wietnamie wolność zgromadzeń podlega surowym ograniczeniom: we wrześniu ‧ r. wietnamski rząd rozpoczął najostrzejszą od kilkudziesięciu lat rozprawę z uczestnikami pokojowych demonstracji katolickich, biorącymi udział czuwaniach modlitewnych w Hanoi, by domagać się zwrotu własności Kościoła skonfiskowanej przez rząd wietnamski
Non e ' tempo di preghiereNie czas na modlitwy
La risposta a tutte le tue preghiereSpelnienie twoich modlitw
Sfortunatamente, il vigneto non si coltiva con le preghiereNiestety, winnica nie została stworzona z błogosławieństwem
E la risposta a tante preghiereBóg wysluchal naszych modlitw
Gia ', lei e io siamo nello stesso gruppo di preghieraJest w moim kółku różańcowym
I nostri pensieri e le nostre preghiere si uniscono a quelli della famiglia in questo triste momento.W tym czasie łączymy się z jego rodziną w myślach i w modlitwach.
Questa è la pagina 1. Trovato 145 frasi corrispondenza a frase preghiera.Trovato in 0,405 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.