pronuncia: IPA: pre'ghjɛra

Traduzioni in polacco:

 • modlitwa   
  (Noun  f)
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
 • modły   
  (Noun  f)
 • pacierz   
 • prośba   

Altri significati:

 
prośba
 
modlitwa

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (2)

PreghieraModlitwa
tappeto da preghieramodlitewnik

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "preghiera", memoria di traduzione

add example
La risoluzione comune, in seguito all'attacco contro i fedeli riuniti in preghiera in una chiesa copta di Alessandria d'Egitto il primo gennaio 2011, condanna ogni forma di violenza contro i cittadini indipendentemente dal gruppo religioso di appartenenza ed esprime preoccupazione per il numero crescente di casi di aggressione religiosa.We wspólnej rezolucji opracowanej w następstwie ataków na wyznawców modlących się w kościele koptyjskim w egipskiej Aleksandrii, które miały miejsce 1 stycznia 2011 r., potępiono wszelkie formy przemocy wobec obywateli, niezależnie od ich przynależności do jakiejkolwiek grupy wyznaniowej, a także wyrażono zaniepokojenie rosnącą liczbą przypadków agresji na tle religijnym.
Le mie preghiere sono state ascoltate, TurkleMoje modlitwy zostały wysłuchane
In realtà, chiunque sia sorpreso a distribuire bibbie o a partecipare a incontri di preghiera segreti rischia di essere deportato in un campo di lavoro o addirittura condannato a morte, secondo le testimonianze dei rifugiati.Uchodźcy jednak zeznają, że w praktyce każdy, kto zostanie przyłapany na rozprowadzaniu biblii lub na udziale w potajemnych spotkaniach modlitewnych, może zostać wysłany do obozu pracy lub nawet stracony.
Meritano tutti il massimo rispetto e il pieno appoggio del Parlamento e specialmente le nostre preghiere per la protezione divina, perché la loro missione continua a essere estremamente pericolosa.Zasługują oni na szacunek i pełne wsparcie Parlamentu, a przynajmniej na modlitwy o boską ochronę, ponieważ ich misja nadal jest niezwykle niebezpieczna.
Le preghiere, bambineDziewczęta, pora na modły
plaude all'adozione della nuova legge sullo status legale delle chiese, delle comunità religiose e degli istituti religiosi, che entrerà in vigore a partire dal maggio ‧, e che porrà definitivamente fine alle proteste delle piccole comunità religiose, in particolare quelle che negli ultimi decenni sono sorte o hanno conosciuto un'espansione a seguito dell'invio di missionari stranieri dall'estero o a seguito della separazione da chiese esistenti, circa il fatto che esse non possono costruire, possedere o utilizzare edifici da impiegare come luoghi di preghieraz zadowoleniem przyjmuje przyjęcie nowej ustawy w sprawie statusu prawnego kościołów, wspólnot religijnych i instytucji religijnych, która wejdzie w życie w maju ‧ r. i położy wreszcie kres skargom małych wspólnot wyznaniowych, w szczególności wspólnot, które powstały lub rozwinęły się w minionych dekadach w wyniku zagranicznej działalności misyjnej lub poprzez odłączenie się od istniejących kościołów, dotyczącym zakazu budowy, posiadania lub używania budynków służących za sale modlitewne
Ti crescerebbero i ghiaccioli sulle mani in preghieraUrośnie ci na dłoni sopel lodu
Sarai nelle mie preghiereBędę się za ciebie modlić
Vuoi dire tu la preghiera, Eric?Zmówisz modlitwę, Eric?
Preghiere, fortuna emodlitwy...-... i łutu szczęścia
Se la situazione si scalda troppo, basta accendere il condizionatore a preghiereJeśli robi się za gorąco, ostudź wszystko modlitwą
Una copia del modulo per il campionamento è stata allegata anche alla nota verbale inviata contemporaneamente alla missione degli Stati Uniti d'America presso le Comunità europee, con preghiera di trasmissione ai produttori esportatori negli USAKopia formularza dotyczącego kontroli wyrywkowej została również załączona na etapie wszczęcia postępowania do noty werbalnej przesłanej Misji Stanów Zjednoczonych Ameryki przy Wspólnotach Europejskich, którą poproszono o przekazanie wymienionego dokumentu do eksporterów/producentów w USA
Ti sei lavata i denti, hai detto le preghiere?Umyłaś zęby i zmówiłaś paciorek?
Questa è la pagina 1. Trovato 145 frasi corrispondenza a frase preghiera.Trovato in 0,347 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.