Traduzioni in polacco:

  • elektrokardiografia   
  • elektrokardiogram   

Altri significati:

 
med. medycyna, medyczny elektrokardiogram

Frasi simili nel dizionario italiano polacco. (1)

elettrocardiogrammielektrokardiogram; elektrokardiografia

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "elettrocardiogramma", memoria di traduzione

add example
Negli studi clinici della durata di ‧ settimane sono stati ottenuti elettrocardiogrammi da ‧ pazienti con SUI trattate con duloxetina e da ‧ pazienti trattate con placeboW ‧-tygodniowych badaniach klinicznych u ‧ pacjentek z WNM leczonych duloksetyną oraz u ‧ pacjentek otrzymujących placebo wykonano elektrokardiogram
Raramente, possono essere riscontrate delle anomalie nel suo elettrocardiogramma (cioè il tracciato dell attività cardiaca del suo cuoreNiezbyt często mogą pojawiać się nieprawidłowości w elektrokardiogramie (np.: odzwierciedlające elektryczną aktywność serca
elettrocardiogramma a riposoEKG spoczynkowe
Non sono stati osservati effetti sugli elettrocardiogrammi, compresi intervalli QT e QTc, in uno studio farmacologico di sicurezza per somministrazioni ripetute nelle scimmie a livelli di esposizione sistemica ‧ volte maggiori di quelli ottenuti a dosi terapeutiche nell uomoW badaniu farmakologicznym dotyczącym bezpieczeństwa wielokrotnego podania małpom nie zaobserwowano wpływu pozakonazolu na wyniki badań elektrokardiograficznych (w tym na odstęp QT i QTc), dla stężeń ‧, ‧ razy większych od stężeń osiąganych w czasie stosowania dawek terapeutycznych u ludzi
Allungamento dell intervallo QT corretto all elettrocardiogramma, aumento dell azotemia, ipercolesterolemiaWydłużenie odstępu QT w EKG, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi
In cani sono state osservate onde U prominenti nell elettrocardiogramma, associate con prolungato intervallo PR e bradicardiaU psów w badaniu elektrokardiograficznym obserwowano wyraźny załamek U, związany z wydłużeniem odstępu PR i bradykardią
Domani, parleremo degli effetti dell' anossia sull' elettrocardiogrammaJutro zajmiemy sie anoksja na elektrokardiogramie
Sono stati riportati altri eventi quali variazioni dell elettrocardiogramma (es. prolungamento dell intervallo QT, blocco di branca, prolungamento del QRS), tachicardia ventricolare, bradicardia, ipotensione, vertigini e morteInne zaobserwowane objawy to zmiany w EKG (np. wydłużenie odstępu QT, blok odnogi pęczka Hisa, poszerzenie zespołu QRS), tachykardię komorową, bradykardię, niedociśnienie, zawroty głowy oraz zgon
in passato è stato sottoposto a chemioterapie o ha ricevuto trattamenti farmacologici che accrescono il rischio di danno al cuore, il medico potrebbe voler controllare la sua funzione cardiaca (elettrocardiogramma, frequenza cardiaca, peso corporeo) durante il trattamento con MabCampath• pacjentów, którzy byli poddani w przeszłości chemioterapii lub leczeni lekami ogólnymi o wysokim ryzyku uszkodzenia serca; lekarz może zalecić monitorowanie czynności serca (EKG, częstość pracy serca, masa ciała) podczas podawania leku MabCampath
Iperbilirubinemia Patologie epatobiliari Dermatite allergica, rash con prurito Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo Artralgia Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo Ritenzione urinaria, glicosuria Patologie renali e urinarie Astenia, piressia, affaticamento, Patologie sistemiche e condizioni sensazione di calore, malessere di tipo relative alla sede di somministrazione influenzale Aumento delle transaminasi, Esami diagnostici QT prolungato all elettrocardiogramma Casi molto rari (< ‧.‧) di reazioni di ipersensibilità e reazioni nel sito di iniezione (bruciore, indurimento, fastidio e dolore) sono stati segnalati dalle esperienze post-marketingustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów Hiperbilirubinemia Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Alergiczne zapalenie skóry, swędzące Zaburzenia skóry i tkanki wysypki podskórnej Ból stawów Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości Zatrzymanie moczu, cukromocz Zaburzenia nerek i dróg moczowych Astenia, gorączka, uczucie znużenia, Zaburzenia ogólne i stany w miejscu uczucie gorąca, stany grypopodobne podania Zwiększenie aktywności Badania aminotransferaz, wydłużenie odstępu QT w EKG W badaniach wykonywanych po wprowadzeniu produktu do obrotu opisywano bardzo rzadkie (< ‧ ‧) przypadki reakcji nadwrażliwości i odczynów w miejscu wstrzyknięcia (uczucie pieczenia, twardy naciek, dyskomfort oraz ból
Gli effetti collaterali più comuni (osservati tra ‧ e ‧ pazienti su ‧) sono neutropenia (carenza di globuli bianchi), trombocitopenia (carenza di piastrine), iperglicemia (aumento degli zuccheri nel sangue), ipocaliemia (carenza di potassio nel sangue), parestesia (formicolio e pizzicore), dolori pleuritici, (dolore al torace), dispnea (difficoltà di respirazione), dolori alle ossa, artralgia (dolori articolari), piressia (febbre), affaticamento, prolungati intervalli QT su un elettrocardiogramma (battito cardiaco irregolare), e aumento dei livelli dell alanina aminotransferasi e dell aspartate aminotransferase (enzimi del fegatoNajczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem preparatem TRISENOX (u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) są neutropenia (niski poziom białych krwinek we krwi), trombocytopenia (niski poziom płytek krwi), hiperglikemia (podwyższony poziom cukru we krwi), hipokaliemia (niski poziom potasu w surowicy krwi), parestezje (uczucie drętwienia lub mrowienia), ból związany z zapaleniem opłucnej (ból klatki piersiowej), duszność (brak oddechu), ból kości, ból stawów, gorączka, zmęczenie, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (nieregularne bicie serca), zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) I aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) (enzymy wątrobowe
Fareston ha mostrato di prolungare l intervallo QTc nell elettrocardiogramma di alcuni pazienti in modo dose-dipendenteWykazano, że Fareston powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QTc w elektrokardiogramie u części pacjentów
L ecocardiografia con OPTISON deve essere accompagnata dal controllo del cuore con elettrocardiogramma (ECGPodczas wykonywania badania ultrasonograficznego przy użyciu preparatu OPTISON serce pacjenta należy monitorować za pomocą elektrokardiogramu
Si ritiene che questi effetti della ranolazina sull elettrocardiogramma di superficie siano conseguenti all inibizione della corrente di rettifica rapida del potassio, che prolunga il potenziale d azione ventricolare, e all inibizione della corrente tardiva del sodio, che accorcia il potenziale d azione ventricolareUważa się, że wpływ ranolazyny na powierzchniowy elektrokardiogram wynika z hamowania szybkiego prostowniczego prądu potasowego, który wydłuża czas trwania potencjału komorowego i z hamowania późnego prądu sodowego, który skraca czas trwania potencjału komorowego
problemi renali problemi al fegato un' eventuale pregresso elettrocardiogramma (ECG) fuori dalla norma l' assunzione di farmaci per il trattamento dell' epilessia, di infezioni batteriche o fungine, dell' infezione da HIV, della depressione o di disturbi del ritmo cardiaco l' assunzione del prodotto erboristico " erba di San Giovanni " l' assunzione di medicinali per l' allergiaInformacje dla pacjenta Karta PAC powinna zawierać następujące informacje dla pacjenta: • Kartę należy pokazywać wszystkim lekarzom opiekującym się pacjentem • Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ranexa pacjent powinien poinformować swojego lekarza, jeśli u pacjenta występują: • Choroby nerek • Choroby wątroby • Jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek nieprawidłowy zapis elektrokardiograficzny (EKG) • Jeśli pacjent stosuje leki stosowane w leczeniu padaczki, zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych, zakażenia wirusem HIV, depresji lub zaburzeń rytmu serca • Jeśli pacjent stosuje ziołowy preparat zawierający ziele dziurawca • Jeśli pacjent stosuje leki przeciwuczuleniowe
I pazienti devono essere monitorati per quanto riguarda elettrocardiogramma (ECG) e livelli sierici di calcioPacjentów należy monitorować uwzględniając wyniki elektrokardiogramu (EKG) oraz stężenie wapnia w surowicy
Controllare I' elettrocardiogrammaTemperatura ciała
Sono stati eseguiti elettrocardiogrammi su ‧ pazienti trattati con ‧ mg di fesoterodina, ‧ con ‧ mg di fesoterodina, ‧ con ‧ mg di fesoterodina e ‧ con placeboBadanie elektrokardiograficzne wykonano u ‧ pacjentów leczonych fezoterodyną w dawce ‧ mg, ‧ leczonych fezoterodyną w dawce ‧ mg, ‧ leczonych fezoterodyną w dawce ‧ mg i ‧ otrzymujących placebo
Questa è la pagina 1. Trovato 48 frasi corrispondenza a frase elettrocardiogramma.Trovato in 0,266 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.