Traduzioni in estone:

  • gramm 

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "grammo", memoria di traduzione

add example
a = massa, in grammi, del residuo della prima estrazione (parte aliquota della = jäägi mass grammides pärast esimest ekstraheerimist (alikvootne osa ekstraktist
Traendoinsegnamentodairitardinella fase di appalto , la Commissione ha specificato che a partire dal 2005ilfascicolo di garacompleto deve essere presentato alla delegazione della CE per approvazio-neentrosei mesidall ' adozionedelpro-gramma nazionale annuale .Hankemenetlusteviibimisepõhjalon komisjon alates 2005. aastast täpsustanud , et kõik pakkumisdokumendidtuleb Euroopa Komisjoni delegatsioonile kinnitamiseks esitada hiljemalt kuus kuud pärast aastase riikliku tegevuskava vastuvõtmist .
massa di idrocarburi in grammisüsivesinike mass grammides
Versare nel pallone di distillazione ‧ ml di cicloesanone per grammo di materiale, inserire il contenitore di estrazione, nel quale sono stati previamente inseriti il crogiolo filtrante contenente la provetta ed il setto poroso tenuto leggermente inclinatoDestillatsioonikolbi valatakse ‧ ml tsükloheksanooni materjali grammi kohta ja paigaldatakse ekstraktsiooninõu, millesse on eelnevalt asetatud proovi sisaldav filtertiigel ja kergelt painutatud poorne plaat
Principi attivi per grammoToimeaineid ühes grammis
rennilase, concentrazione pari a ‧: ‧ unità soxlet per grammorennilaasensüüm tugevusega ‧: ‧ Soxhleti ühikut grammi kohta
MHS = emissione massica di idrocarburi nella sosta a caldo (grammiMHS = süsivesiniku heitkoguse mass kütuseaurude eraldumise katses (grammides
I polpi di dimensioni inferiori alla taglia minima di ‧ grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mareKaheksajalgu, mis on ‧ g alammõõdust (roogitult) väiksemad, ei tohi pardal hoida, ümber laadida, lossida, transportida, säilitada, müüa, esitleda ega müügiks pakkuda, vaid need tuleb kohe merre tagasi lasta
il tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico per litro o in milliequivalentiüldhappesus viinhappe grammides liitri kohta või milliekvivalentides liitri kohta
Ogni grammo contieneÜks gramm ravimit sisaldab
profumi: ‧ grammiparfüüm: ‧ grammi
Le parti di plastica di peso superiore a ‧ grammi non devono contenere le seguenti sostanze ritardanti la fiammaÜle ‧ grammi raskused plastosad ei tohi sisaldada järgmisi leegiaeglusteid
In uno studio clinico della durata di un anno, nella fase cronica si è usata una dose media giornaliera effettiva di ‧ grammi di sevelamerPäevane tegelik keskmine annus, mida kasutati kroonilises faasis üheaastase kliinilise uuringu käigus, oli ‧ grammi sevelameri
Traditional Grimsby Smoked Fish (pesce affumicato tradizionale di Grimsby) è il nome con cui vengono commercializzati filetti di merluzzo bianco ed eglefino di peso compreso tra ‧ e ‧ grammi, affumicati a freddo secondo il metodo tradizionale nella zona geografica delimitataTraditsiooniline Grimsby suitsukala on ‧–‧ grammi kaaluv tursa- või kilttursafilee, mida on külmsuitsutatud kindlaksmääratud geograafilises piirkonnas traditsioonilise meetodi kohaselt
per il tipo precoce, pezzatura medio-piccola, con un peso da ‧ a ‧ grammi, con foglie di colore caratteristico dal cremisi all'amaranto, di consistenza croccante e con sapore dolce o leggermente amarognolovarajane sort: väikese kuni keskmise suurusega, kaaluga ‧–‧ grammi, erkpunasest purpurlilla värvuseni, lehed on käharad, magusast kergelt mõru maitseni
acidità totale espressa in grammi di acido malico tra i ‧,‧ e gli ‧ grammi per litroüldhappesus väljendatuna õunhappena: ‧,‧–‧ g/l
Inoltre, l’esame ha rivelato che, per la sostanza attiva azossistrobina notificata dal principale fornitore di dati, il toluene (impurità risultante dal processo di fabbricazione) costituisce un problema tossicologico e che di conseguenza la sua presenza nel materiale tecnico non deve superare il tenore massimo di ‧ grammi per chilogrammoLisaks selgus läbivaatamisel, et peamise andmete esitaja poolt teatatud toimeaine asoksüstrobiini puhul valmistab toksikoloogilisest seisukohast muret valmistamisel sissejääv lisand tolueen ja seetõttu ei tohi selle sisaldus tehnilises materjalis ületada ‧ g/kg
A decorrere da ‧ mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite o dal ‧o gennaio ‧, se posteriore, per i nuovi veicoli muniti di impianto di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a ‧, a meno che il tasso di perdita di tale impianto non superi i ‧ grammi di gas fluorurato ad effetto serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o i ‧ grammi di gas fluorurati ad effetto serra all'anno per un sistema a doppio evaporatore, gli Stati membrikuu möödumisel lekke tuvastamise ühtlustatud testi vastuvõtmisest või alates ‧. jaanuarist ‧, olenevalt sellest, kumb on hilisem, peavad liikmesriigid uute sõidukite puhul, mis on varustatud kliimaseadmetega, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal on üle ‧, välja arvatud juhul, kui sellise seadme lekkekiirus ei ole suurem kui ‧ grammi fluoritud kasvuhoonegaase aastas üheastmelise aurustusseadme puhul või ‧ grammi fluoritud kasvuhoonegaase aastas kaheastmelise aurustusseadme puhul
Sono curioso di sapere come riempiremo i grammi ancora liberi e quali proposte ci presenterà la Commissione.Ma ei jõua ära oodata, et näha, kuidas me käsitleme ülejäänud gramme, mille üle tuleb veel otsustada, ja milliseid ettepanekuid komisjon parlamendile otsustamiseks esitab.
grammi di ‧ idrossi-‧ metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sinteticag vanillist või sünteetilisest vanilliinist saadud ‧-hüdroksü-‧-metoksübensaldehüüdi
acidità volatile espressa in grammi di acido acetico inferiore o pari a ‧,‧ grammi per litrolenduvate hapete sisaldus väljendatuna äädikhappena: maksimaalselt ‧,‧ g/l
Il formaggio ha la forma di un disco di piccole dimensioni (il diametro è compreso fra ‧ e ‧ cm e l'altezza fra ‧,‧ e ‧,‧ cm anziché fra ‧ e ‧ cm), con un peso minimo di ‧ grammiKõnealune juust on väikese ümmarguse ketta kujuline, läbimõõduga ‧–‧ cm, kõrgusega ‧,‧–‧,‧ cm (‧–‧ cm asemel) ning kaalub vähemalt ‧ grammi
Cinque porzioni al giorno, pari a circa 400 grammi di frutta e verdura, corrispondono all'assunzione giornaliera consigliata per una dieta sana ed equilibrata.Päevane toitumissoovitus tervislikuks ja tasakaalustatud toitumiseks on päevas viis portsjonit ehk umbes 400 g puu- ja köögivilja.
dove m‧ e m‧ sono espressi in grammikus m‧ ja m‧ on väljendatud grammides
Tutti i pesi devono essere registrati in grammiKõik kaalud antakse grammides
Questa è la pagina 1. Trovato 710 frasi corrispondenza a frase grammo.Trovato in 0,779 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.