pronuncia: IPA: ʧetri'ɔlo /tʃe.tri.ˈɔ.lo/

Traduzioni in ceco:

  • okurka   
    (Noun  f)
  • okurka setá   

Picture dictionary

okurka
okurka

Frasi simili nel dizionario italiano ceco. (7)

cetriolisalátové okurky
cetrioli di maresumýš jedlý; mořské okurky; sumýši
cetriolo delle antilleangurie
cetriolo delle indie occidentaliangurie
cmv (virus del mosaico del cetriolo)cmv
cucumovirus del mosaico del cetriolovirus mozaiky okurek; cucumovirus mozaiky okurek
virus del mosaico del cetriolocucumovirus mozaiky okurek; cmv

    Mostra declinazione

Frasi di esempio con "cetriolo", memoria di traduzione

add example
Nel suo parere del ‧ settembre ‧ relativo a metomil e tiodicarb, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che siano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per uve, cavoli cappucci, lattughe, cavolfiori, patate, pomodori, melanzane, cetrioli, pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, pesche, prugne, peperoni, mele, pere, cotogne, banane, manghi, ananas, carote, sedani rapa, ravanelli, rutabaga, meloni e cocomeri, zucche, mais dolce, broccoli, cavoli ricci, cavoli rapa, scarola, porri e barbabietole da zuccheroÚřad dospěl ve svém stanovisku k methomylu a thiodikarbu z ‧. září ‧ k závěru, že při současných MLR stanovených pro hrozny, zelí hlávkové, salát hlávkový, květák, brambory, rajčata, lilek, okurky salátové, grapefruity, pomeranče, citrony, kyselé lajmy, mandarinky, broskve, švestky, papriku zeleninovou, jablka, hrušky, kdoule, banány, mango, ananas, mrkev, celer bulvový, ředkve, tuřín, melouny vodní, dýně, kukuřici cukrovou, brokolici, kadeřávek, kedlubny, endivii, pór a cukrovou řepu existuje riziko, že se přijatelný denní příjem a akutní referenční dávka v případě jedné nebo více skupin spotřebitelů překročí
recante modifica del regolamento (CE) n. ‧/‧ per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acidekterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧ o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
Ai fini dell’applicazione dell’articolo ‧, paragrafo ‧, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il ‧, il ‧ e il ‧, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arancePro účely čl. ‧ odst. ‧ Dohody o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům z let ‧, ‧ a ‧ je třeba změnit spouštěcí úrovně pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧, per quanto riguarda i livelli limite relativamente all'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse dalle ciliegie acidekterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧ o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧ per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acidekterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧ o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
Nel frattempo, propongo al Parlamento di organizzare un grande spettacolo di gastronomia europea a Bruxelles o a Strasburgo, riservando ai cetrioli il ruolo centrale.Do té doby však navrhuji, aby Parlament uspořádal v Bruselu nebo zde ve Štrasburku velkou přehlídku evropské gastronomie zaměřenou na okurky.
è aggiunta l'indicazione Bucarest (RO) nell'elenco dei mercati rappresentativi per i seguenti prodotti: Pomodori, Melanzane, Cocomeri, Albicocche, Mele, Ciliegie, Cetrioli, Agli, Carote, Prugne, Peperoni, Cipolle e Fagiolinina seznam reprezentativních trhů se přidává slovo Bucharest (RO) u následujících produktů: Rajčata, Lilky, Vodní melouny, Meruňky, Jablka, Třešně, Okurky, Česnek, Mrkev, Švestky, Zeleninová paprika, Cibule a Fazole
Regolamento (UE) n. ‧/‧ della Commissione, del ‧ aprile ‧, che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧, per quanto riguarda i livelli limite relativamente all'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse dalle ciliegie acideNařízení Komise (EU) č. ‧/‧ ze dne ‧. dubna ‧, kterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧ o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
Ai fini dell’applicazione dell’articolo ‧, paragrafo ‧, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il ‧, il ‧ e il ‧, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arancePro účely čl. ‧ odst. ‧ Dohody o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům z let ‧, ‧ a ‧ je třeba pozměnit spouštěcí objem pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
CEE) n. ‧/‧, del ‧ giugno ‧, che stabilisce norme di qualità per i cetriolinařízení Komise (EHS) č. ‧/‧ ze dne ‧. června ‧, kterým se stanoví normy jakosti pro okurky
Cucumis sativus L.- Cetriolo/CetriolinoCucumis sativus L.- Okurka
Per quanto ne so, i risultati dei test al momento disponibili non hanno confermato l'ipotesi iniziale avanzata dalle autorità tedesche che individua la causa nei cetrioli provenienti dalla Spagna.Jak všichni víme, původní podezření vznesené německými úřady, že příčinou byly okurky ze Španělska, nebylo potvrzeno výsledky žádných testů.
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigeratiOkurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené
che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧ per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arancekterým se mění nařízení (ES) č. ‧/‧, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
Ortaggi da frutto o da fiore, diversi dai pomodori (zucche e zucchini, melanzane, cetrioli, carciofi, peperoni dolci, eccZelenina plodová a zelenina pěstovaná na květ, s výjimkou rajčat (dýně a tykve, lilek, okurky nakládačky, artyčoky, sladké papriky atd
Cucumis sativus L. Cetriolo/CetriolinoCucumis sativus L. Okurka
LA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DEL CAMPO DE SAN RAFAEL DE VECINDARIO, Ordinanza del ‧.‧.‧ (rinnovo dell'autorizzazione precedentemente concessa) valida per le campagne ‧-‧, per i seguenti prodotti agricoli di Categoria Prima: pomodori, pomodorini ciliegia, peperoni, melanzane, papaie, cetrioli, zucchine, cavoli, fagioli verdi, angurie e meloni prodotti nelle Isole CanarieLA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DEL CAMPO DE SAN RAFAEL DE VECINDARIO, nařízení ze dne ‧. srpna ‧ (prodloužení povolení uděleného v minulosti), udělené na hospodářské roky ‧ – ‧ na tyto zemědělské produkty první třídy: rajčata, cherry rajčata, papriky, lilky, papája, okurky, dýně, hlávkové zelí, fazolové lusky, vodní melouny a melouny vypěstované na Kanárských ostrovech
Dopo i cetrioli, i pomodori, la lattuga e i germogli di soia, quale sarà la prossima vittima di questa isteria sanitaria?Jaká bude po okurce, rajčeti, salátu a fazolových výhoncích další oběť této zdravotní hysterie?
Tuttavia i cetrioli e i cetriolini, anche presentati in salamoia, che hanno subito una fermentazione lattica completa rientrano nel capitoloAvšak okurky salátové a okurky nakládačky, též konzervované ve slané vodě, které prošly úplným mléčným kvašením, patří do kapitoly
(ES) Signora Presidente, mi unisco ai miei onorevoli colleghi nell'esprimere le mie condoglianze alle ventuno vittime dell'E. coli, ma esprimo anche la mia indignazione, che va oltre la semplice preoccupazione per gli episodi di risposta priva di coordinamento che hanno provocato gravi danni finanziari ai produttori e ai lavoratori di settori fondamentali per l'agricoltura degli Stati membri dell'Unione europea e in particolare per i produttori spagnoli di cetrioli.(ES) Paní předsedající, rád bych se připojil ke svým kolegům a vyjádřil svou soustrast 21 obětem bakterie E. coli, ale i rozhořčení přesahující pouhé znepokojení z nekoordinované reakce, která způsobila značné finanční škody producentům a pracovníkům odvětví, jež mají zásadní význam pro zemědělství členských států Evropské unie, zejména španělským pěstitelům kukuřice.
I cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa sono caratterizzati dal fatto che, se sezionati, la loro polpa presenta un aspetto vitreo su tutta la sua superficieOkurky salátové a okurky nakládačky, které prošly úplným mléčným kvašením, mohou být odlišeny tím, že v příčném průřezu se zdá celý povrch dužniny skleněný (tj. poněkud průhledný
(ES) Signor Presidente, vorrei trattare brevemente tre punti sulla situazione attuale in relazione ai cetrioli.(ES) Pane předsedající, rád bych stručně upozornit na tři body týkající se aktuální situace okolo okurek.
L'Italia, nelle ultime due settimane, ha subito un danno economico pari a 20 milioni di euro per la mancata vendita di ortaggi - in particolar modo cetrioli - a causa del batterio EHEC.Během posledních dvou týdnů utrpěla Itálie hospodářskou škodu činící 20 milionů eur kvůli neprodané zelenině - především se jednalo o okurky - což bylo zaviněno bakterií EHEC.
Nella lista delle priorità da lei espresse, Commissario Füle, i diritti umani vengono dopo i cetrioli e lo stato di diritto dopo i pomodori.V seznamu priorit, který jste právě předložil, pane komisaři Füle, figurovala lidská práva za okurkami a právní stát za rajčaty.
Gustati questo involtino col cetriolo!Tumáš domácí kalifornskou rolku!
Questa è la pagina 1. Trovato 154 frasi corrispondenza a frase cetriolo.Trovato in 0,218 ms.Le memorie di traduzione sono creati da umani, ma in linea di computer, che potrebbe causare errori. Essi provengono da molte fonti e non sono controllati. State attenti.